phòng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
GVCN
T.Anh
Nhi
Hảo
Hiền
M.Hiền
Dương
Hồng 
H'Nhôn
Sâm
Y.Juin
Hào
K.Hà
Nhật
Ngà
Quý
Phượng
Huệ 
Mai
Nhung
Cương
T.Hiền
M.Hà
Châu 
Viên
Ân
Đạt
Lợi 
Nguyệt
Vy
N.Hòa
Hương
Thứ
Tiết
10A1
10A2
10A3
10A4
10C1
10C2
10C3
10C4
10C5
10C6
10C7
10C8
11A1
11A2
11A3
11C1
11C2
11C3
11C4
11C5
11C6
11C7
12A1
12A2
12A3
12A4
12B
12C1
12C2
12C3
12C4
2
1
Tq4
A5
H4
Tq5
Lc6
Tq1
Tq2
H3
Lc3
A6
Lc4
H2
A4
Tt9
A3
H1
Tt4
Tq3
A8
2
Tq1
A5
Tq2
H4
Lc7
Tq5
Lc6
Tq3
H3
Lc3
A6
Lc4
H2
A4
Tt9
A3
H1
Tt4
Tq4
Q1
A8
3
H1
Tq2
Lc6
Tq5
Lc7
A4
A8
Lc3
Lc4
Tt4
H4
T2
A6
Tq3
Tt9
H3
Sn1
Tq1
H2
A3
Tq4
Q1
4
H1
Tq4
Tq5
Lc6
A4
A8
Lc3
Lc4
Tt4
H4
T2
A6
Tq2
Tq3
H3
Sn1
H2
A3
Tq1
3
1
Tq4
Tq5
H4
Tt8
Lc7
Tq1
T4
Tq2
Tt9
Tt4
Lc4
Tq3
Lc2
Lc6
A1
H1
H3
2
Tq4
Tq1
H4
Tt8
Lc7
Tq5
T4
Tt2
Tt9
Tt4
Tq2
Tq3
Lc4
Q1
Lc2
Lc6
A1
H1
H3
3
Lc2
A1
A7
Lc6
Tq5
H1
Tt2
Tt9
Tt4
H4
Tq2
H3
Tt8
Tq1
Tq3
Q1
Tq4
Lc4
4
Lc2
A1
A7
Lc6
H1
Tq5
Tt2
Tq2
Tt4
H4
H3
Tt8
Q1
Tq4
Tq1
Tq3
Lc4
4
1
A8
Tq5
T4
A5
A7
H2
A6
Tq2
Lc7
Tq3
Tq1
Tq4
H3
2
Tq1
A8
T4
Tq4
A5
A7
Tq5
H2
Tq2
A6
Tq3
Lc7
Tt1
D2
H3
3
Tt9
Tq1
H4
T4
Tq4
Tq5
A7
A3
H3
Tq2
T3
A6
Tq3
Lc7
Tt1
D2
A8
H2
A5
4
Tt9
Tq5
H4
T4
Tq1
A7
A3
H3
Tq3
T3
A6
Tq2
Lc7
Tt1
Tq4
A8
H2
A5
5
1
2
3
4
6
1
Tt1
Lc6
Lc7
Tq4
Tq5
H4
Tq2
Tn2
Tt2
H2
Tq3
Tq1
Sn1
T1
Tt6
Lc2
2
Tt1
Lc6
Lc7
Tq1
H4
Tq5
Tq2
Tt8
Tn2
Tt2
Tt9
H2
Tq3
Sn1
T1
Tt6
Tq4
Lc2
Lc3
3
Tq5
H1
Tq2
H4
Tq1
Lc7
Tq3
Tt8
Tn2
Tt2
Tt9
Tt1
Lc2
Lc6
Sn1
Tt6
T1
Tq4
Lc3
4
Tq5
H1
H4
Lc7
Tt8
Tq2
Tt9
Tq3
Tt1
Lc2
Tq1
Lc6
Sn1
Tt6
T1
Tq4
7
1
Tq4
Tq2
Tq3
Tq1
2
Tq3
Tq2
Tq4
3
Tq2
4
TOÁN (t) - TIN (Tn) - NGHỀ PT TIN: (Tt)
LÝ(L)-CN(C): Lc
HÓA (H)
SINH (Si)-CN(n): Sn
NGỮ VĂN (V)
SỬ (S)-CD(G): Sg
ĐỊA (D)
NGOẠI NGỮ (A)
T1
Nguyễn Văn Hòa
Tt1
Nguyễn Minh Hảo
Lc1
Trần Ngọc Cẩm
H1
Nguyễn Văn Mỹ
Sn1
Nguyễn Đình Hoàng
V1
Nguyễn T.Minh Tâm
Sg1
Hoàng Thị Thiện
D1
Nguyễn Văn Minh
A1
Trương Anh Thùy
T2
Phan Ngọc Quý
Tt2
Nguyễn Minh Châu
Lc2
Trịnh Hoàng Nhân
H2
Nguyễn Ngọc Ân
Sn2
Phạm Cao Hoài Thư
V2
Lê Ngọc Kim Vy
Sg2
Phan Thị Hương
D2
Hoàng Minh Khanh
A2
Nguyễn T.Xuân Nhạn
T3
Phan Thanh Nhật
Tt3
Nguyễn T.Quỳnh Uyên
Lc3
Đoàn Thị Như Ngà
H3
Ngô Nhân Hòa
Sn3
Bùi Thị Hoài Nam
V3
Đậu Thị Hiền
Sg3
Phan Thị Hiền
D3
Bùi Thị Thùy Dương
A3
Trần Thị Minh Hà
T4
Nguyễn Công Nguyên
Tt4
Nguyễn Thể Bình Viên
Lc4
Nguyễn Văn Cương
H4
Hồ Sỹ Kiên
Sn4
Hoàng Tuấn Anh
V4
Phạm Văn Lợi
Sg4
H' Nhonl Kba
D4
Trần Thị Nhung
A4
Y Juin Ktla
Tt5
Trịnh Văn Cường
Lc5
Nguyễn T Tuyết Hoa
Sn5
Nguyễn Thị Kim Hà
V5
Nguyễn Thị Sâm
THỂ DỤC (TD)-QP(Q)
A5
Trần Thị Hồng
Tt6
Hoàng Bá Đạt
Lc6
Phạm Hùng Lĩnh
Sn6
Nguyễn T. Ngọc Nhi
V6
Lê Thị Thu Nguyệt
Q1
Đinh Khắc Dũng
A6
Nguyễn Tr.Tố Nga
Tn1
Lê Quốc Hòa
Tt7
Huỳnh Thị Liên
Lc7
H' Sơry Êban
V7
Nguyễn Văn Hào
G1
Nguyễn T, Bích Huệ
Tq1
Phan Thanh Sơn
A7
Nguyễn T.Thúy Hằng
Tn2
Võ Minh Hoàng
Tt8
Lê Thông Tri
V8
Trần Thị Phượng
G2
Nguyễn T, Minh Hiền
Tq2
Bế Văn Thứ
Tt9
Bùi Quý Mười
V9
Nguyễn Thị Mai
Tq3
Thân Thúc Huy Phương
V10
Vũ Thị Hằng
Tq4
Lâm Thị Ngọc Lan
Tq5
Ngô Minh Tuấn