KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KÌ I

Cập nhật ngày 09/12/2019, 20:34 GMT+7.

 

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                Số: 010/CM-HTK                                                

 Buôn Hồ, ngày 05 tháng 12 năm 2019

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2019-2020

 

Kính gửi: Các tổ trưởng chuyên môn, giáo viên và học sinh

 

I. Căn cứ thự hiện:

- Căn cứ công văn số 1462/SGDĐT-GDTrH, ngày 16/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020; Công văn số 1747/SGDĐT-KTKĐCLGDCNTT, ngày 07/11/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng giáo dục năm học 2018-2019; Công văn 1884/SGDDT-KTKĐCLGDCNTT, ngày 04/12/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kì I năm học 2019-2020.

- Căn cứ nhiệm vụ năm học 2019-2020 của trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

II. Mục đích, yêu cầu:

1. Kiểm tra học kỳ nhằm mục đích đánh giá đúng thực chất chất lượng dạy và học của học sinh và giáo viên, qua đó giáo viên điều chỉnh hoạt động dạy học, giúp học sinh biết kết quả để phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu trong học tập.

2. Đề kiểm tra phải căn cứ vào “Chuẩn kiến thức, kỹ năng” và tài liệu “Hướng dẫn chuẩn kiến thức, kỹ năng” trên cơ sở hướng dẫn thực hiện chương trình và điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ GD&ĐT của môn học để đánh giá kết quả học tập của học sinh, đảm bảo khách quan, chính xác.

3. Tổ chức kiểm tra bằng hình thức tự luận, trắc nghiệm trên cơ sở bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông theo hướng đảm bảo mức độ nhận biết, tăng cường mức độ thông hiểu và vận dụng; đối với bài kiểm tra học kỳ, cuối năm dành tối thiểu 50% thời gian làm bài cho các nội dung thông hiểu, vận dụng.

4. Tập huấn cho giáo viên, học sinh quy chế, nghiệp vụ để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hằng năm.

II. Công tác thực hiện

1. Công tác chuẩn bị thi

a. Công tác chuyên môn

- Các tổ chuyên môn, giáo viên bộ môn rà soát chương trình dạy đảm bảo tiến độ chương trình. Trường hợp chậm chương trình thì thực hiện dạy bù vào các buổi chiều. Báo tổ trưởng chuyên môn trước khi thực hiện dạy bù để có kế hoạch kiểm tra. Ôn tập cho học sinh dựa trên ma trận để học sinh có kế quả làm bài tốt nhất.

- Các tổ chuyên môn, Giáo viên bộ môn, Khảo thí rà soát các bài kiểm tra thường xuyên - định kì, tổ chức kiểm tra bù cho học sinh và hoàn thành các cột điểm kiểm tra định kì - thường xuyên trên hệ thống smas trước ngày 15/12/2019 (sau ngày này hệ thống sẽ khóa cột điểm thành phần)

- Giáo viên chủ nhiệm rà soát danh sách học sinh, lí lịch học sinh bổ sung đầy đủ không tin thiếu, chỉnh sữa những nội dung sai. Cập nhật đầy đủ ngày vắng của học sinh trên hệ thống smas trước ngày 15/12/2019 (sau ngày này hệ thống sẽ khóa kiểm diện)

- Bộ phận khảo thí thực hiện khóa phần mềm smas theo đúng lịch, thực hiện lưu trữ dữ liệu đúng quy định (lưu trữ file dbf và exel tránh trường hợp mất dữ liệu, phục vụ công tác kiểm tra sau này)

- Nhà trường tổ chức thi tập trung 9 môn: Ngữ văn, Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD (trong đó môn Toán 12, Ngữ văn 12 và Tiếng anh 12 đề Sở). Các môn còn lại giáo viên tự tổ chức thi

b. Công tác ra đề thi

- Các tổ chuyên môn xây dựng ma trận đề thi học kì 1 theo đúng kế hoạch gửi chuyên môn nhà trường và tất cả giáo viên của tổ, phổ biến chi tiết cho tổ viên. Chậm nhất trước ngày 10/12/2019, cụ thể:

STT

Môn

Khối

Hình thức thi

Thời gian làm bài

Ghi chú

1

Ngữ văn

10, 11, 12

Tự luận

90 phút

 

2

Toán

10, 11

12

TN70% + TL30%

Trắc nghiệm

90 phút

 

3

Lý, Hóa, Sinh, Sử, địa, GDCD

10, 11

12

TN70% + TL30%

Trắc nghiệm

45 phút

 

4

Tiếng Anh

10, 11

12

Nghe, nói, đọc, viết

Trắc nghiệm

45 phút

 Thời gian không tính phần nói

- Chuyên môn nhà trường căn cứ trên ma trận, chuyên môn giảng dạy của giáo viên để phân công ra đề thi phù hợp. Đề thi được soạn trên phần mềm Smas text. Công tác phân ra đề gửi quả Email nội bộ chi tiết yêu cầu của đề đến từng giáo viên (giao viên kiểm tra email và thực hiện đúng yêu cầu).

- Giáo viên ra đề thi phải bám vào ma trận đảm bảo thời gian, số câu, các mức độ nhận thức của câu. Chịu trách nhiệm độ chính xác về chính tả nội dung câu, độ bảo mật của đề và nộp đề đúng thời gian quy định. (Không sử dụng nguyên 1 đề trên mạng)

- Chuyên môn nhà trường chịu trách nhiệm tiếp nhận đề, xử lý kỉ thuật, hoàn thiện đề, tổ chức in ấn đảm bảo số lượng đề, bảo mật của để trước và trong quá trình tổ chức thi.

c. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất

- Bộ phận hành chính căn cứ số lượng học sinh môn thi để chuẩn bị đầy đủ giấy A4, giấy thi A3 theo mẫu, giấy niêm phong đề thi... Đảm bảo cho công tác in ấn đề thi, phiếu trả lời trắc nghiệm, phân phiếu trả lời trắc nghiệm (mỗi bài thi một phiếu), giấy thi của mỗi buổi thi.

- Bộ phận khảo thí phân phòng thi, danh sách thí sinh và công bố tại bảng tin, website để học sinh biết thông tin. Phân công giáo viên tham gia coi thi đảm bảo số lượng giáo viên tại mỗi phòng thi, giáo viên làm công tác thanh tra thi, giáo viên dự phòng để thay thế khi có các trường hợp đột xuất... In ấn để thi đảm bảo số lượng đề cho mỗi phòng và đề dự bị. Điều hành các buổi thi đúng quy chế.

- Bảo vệ thưc hiện kiểm tra phòng học, mở và khóa phòng học đúng thời gian đảm bảo lịch thi và bảo vệ cơ sở vật chất.

2. Thời gian và môn thi

Lịch kiểm – hình thức thi  (tuần 18, 19)

Ngày thi

Khối thi

Buổi thi

Môn

Hình thức thi

Thời gian làm bài

Vào phòng thi

Giờ phát đề

Tính giờ làm bài

Thu bài

Ghi chú

17/12/2019

10,11

Chiều

Thi nói Tiếng Anh 10

13h00’

 

 

 

 

18/12/2019

12

Sáng

KHXH

Sử

Trắc nghiệm

45’

7h00’

7h25’

7h30’

8h15’

Hs 10,11 nghỉ

Địa

Trắc nghiệm

45’

8h15’

8h25’

8h30’

9h15’

GDCD

Trắc nghiệm

45’

9h15’

9h25’

9h30’

10h15’

10,11

Chiều

Thi nói Tiếng Anh 11

13h00’

 

 

 

 

19/12/2019

10,11

Sáng

Ngữ Văn

Tự luận

90’

7h00’

7h25’

7h30’

9h00’

Hs 12 nghỉ

Tiếng Anh 10

Nghe - TN - Viết theo ca

45’

9h15’

9h25’

9h30’

10h15’

Chiều

Toán

30TL+70TN

90’

13h00’

13h25’

13h30’

15h00’

Tiếng Anh 11

Nghe - TN - Viết theo ca

45’

15h10’

15h25’

15h30’

16h45’

20/12/2019

12

Sáng

Ngữ văn

Tự luận

90’

7h00’

7h25’

7h30’

9h00’

Hs 10,11 nghỉ

Tiếng Anh

Trắc nghiệm

45’

9h15’

9h25’

9h35’

10h20’

Chiều

Toán

Trắc nghiệm

90’

13h00’

13h25’

13h30’

15h00’

21/12/2019

10,11

Sáng

KHXH

Sử

30TL+70TN

45’

7h00’

7h25’

7h30’

8h15’

Hs 12 nghỉ

Địa

30TL+70TN

45’

8h15’

8h25’

8h30’

9h15’

GDCD

30TL+70TN

45’

9h15’

9h25’

9h30’

10h15’

23/12/2019

12

Sáng

KHTN

Trắc nghiệm

45’

7h00’

7h25’

7h30’

8h15’

Hs 10,11 nghỉ

Hóa

Trắc nghiệm

45’

8h15’

8h25’

8h30’

9h15’

Sinh

Trắc nghiệm

45’

9h15’

9h25’

9h30’

10h15’

24/12/2019

10,11

Sáng

KHTN

30TL+70TN

45’

7h00’

7h25’

7h30’

8h15’

Hs 12 nghỉ

Hóa

30TL+70TN

45’

8h15’

8h25’

8h30’

9h15’

Sinh

30TL+70TN

45’

9h15’

9h25’

9h30’

10h15’

- Các môn: Công nghệ, Tin học, Thể dục, Quốc phòng và nghề phổ thông tổ chức thi vào các buổi chiều trong tuần

3. Công tác tổ chức thi

- GVCN công bố lịch thi cho học sinh và yêu cầu học sinh đến phòng thi trước giờ vào phòng thi, phổ biến quy chế thi, các vật dụng được mang vào phòng thi...

- Các giáo viên được phân công coi thi phải đến trước giờ vào phòng thi 15 phút để nhận phân công coi thi và các yêu cầu trong quá trình coi thi. Thực hiện coi thi đúng quy chế, kí đầy đủ vào phiếu trả lời trắc nghiệm (bài làm của thí sinh), giấy nháp của học sinh.

- Sau buổi thi tổ trưởng chuyên môn phân công giáo viên thẩm định đề thi trước khi chấm để có biện pháp xử lý đề nếu có sai sót.

4. Công tác chấm thi

- Các tổ chuyên môn căn cứ lịch thi để phân công chấm tập trung vào các buổi chiều trong tuần.

- Bộ phận khảo thi điều động giáo viên tham gia đánh phách đối vơi môn tự luận. Bàn giao bài thi, đáp án (Đáp án chỉ được mở và sao in khi kiểm tra xong bộ môn đó), danh sách thí sinh cho tổ chuyên môn. Nhận kết quả từ tổ trưởng chuyên môn sau khi chấm xong (phiếu kết quả, biên bản thẩm định đề).

- Chấm thi môn trắc nghiệm. Bộ phận khảo thi scan phiếu trả lời trắc nghiệm bàn giao phiếu và file scan cho tổ chuyên môn cùng đáp án để tổ chấm (lưu trử file tại khảo thí để đối chiếu khi có phúc khảo).

- Tất cả các bài thi trước khi chấm giám khảo phải kí vào bài thi, khóa bài làm của học sinh (bài tự luận) bằng mực đỏ.

- Bàn giao File kết quả chấm cho khảo thí để kết nối lên phần mềm smas

5. Công tác trả bài -  phúc khảo

- Bài tự luận chấm trực tiếp trên bài làm của học sinh ghi điểm bằng chữ và số trên bài làm giấy thi theo mẫu của Bộ GD và ĐT dùng cho thi quốc gia.

- Bài làm Trăc nghiệm và tự luận: làm trên phiếu tự luận trắc ngiệm được trường thiết kế riêng, Phần trắc nghiệm chấm bằng máy không ghi điểm lên phiếu, phần tự luận ghi điểm trực tiếp lên phiếu

- Bài thi trắc nghiệm làm trên phiếu trả lời trắc nghiệm chấm bằng máy không ghi điểm lên phiếu.

- Các tổ chuyên môn sau khi chấm bài xong phải trả bài cho học sinh (trả theo phòng thi hoặc theo lớp), thời gian trả bài chậm nhất là sáng ngày 27/12/2019. Công bố đáp án tự luận và trắc nghiệm để học sinh đối chiếu

- Hướng dẫn học sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi thì nộp bài tại phòng khảo thi (ghi rõ nội dung phúc khảo ở lề trên của bài thi và nộp cho khảo thí), thời gian nộp phúc khảo trong ngày 28/12/2019 (sau thời gian này nhà trường không giải quyết).

- Bộ phận khảo thí tập hợp bài phúc khảo, phân công giáo viên chấm phúc khảo, công bố kết quả và điều chỉnh điểm trong phần mềm Smas nếu có thay đổi trong ngày 30/12/2019.

- Tiếp nhận lập danh sách, khống kê học sinh đăng kí thi lại (vì các nguyên nhân khách quan) để có kế khoạch thi lại.

6. Công tác xếp loại 2 mặt

- Giáo viên chủ nhiệm hoàn thành xếp loại hạnh kiểm ngày 30/12/2019.

- Họp xếp loại hai mặt vào sáng thứ 5 ngày 02 tháng 01 năm 2020

7. Quy định đối với học sinh

- Tích cực ôn tập để đạt kết quả tốt trong kì thi.

- Đến phòng thi đúng thời gian quy định

- Chấp hành nghiêm túc quy định của kì thi, sự hướng dẫn của cán bộ coi thi

- Chỉ mang vào phòng thi những vật dụng quy định: Giấy nháp, máy tính cầm tay, bút mực, bút chì 4b-6b (môn thi trắc nghiệm). Phiếu trả lời trắc nghiệm phần số báo danh, mã đề thi ghi cẩn thận bằng bút mực, tô bằng bút chì không được sữa (nếu sữa bài làm không được tính)

- Trường hợp nghỉ thi do ốm đau, tai nạn... phải làm đơn và có giấy xác nhận của bệnh viện nộp cho bộ phận khảo thí để nhà trường tổ chức thi bổ sung. Các trường hợp khác xem như bỏ thi giáo viên bộ môn sẽ cho điểm theo quy định.

III. Khen thưởng – kỉ luật

Căn cứ quy chế thi của Bộ GD-ĐT, kế hoạch tổ chức thi của nhà trường để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, giáo viên, nhân viên, mức vi phạm để khen thưởng hay kỉ luật

Đây là kỳ thi có qui mô toàn trường do đó các thầy cô phải tuân thủ tuyệt đối quy trình ra đề, in sao, lịch thi và chịu trách nhiệm về việc tổ chức kiểm tra ở tất cả các khâu (Ra đề, nhận đề, in sao đề, tổ chức coi, chấm và báo cáo).

Nơi nhận:                                                                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Như trên : để thực hiện;                                                           

 

 

                                                                                           Nguyễn Đình Hoàng

THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP