Kê hoạch tuần 15 - năm 2019-2020

Cập nhật ngày 25/11/2019, 09:22 GMT+7.

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

Tuần 15- học kì 1 . Năm học 2019-2020

         

Thứ/ ngày

NỘI DUNG

Ghi chú

Sáng

Chiều

2

- Chào cờ đầu tuần

 

- Thực hiện dạy thể dục, quốc phòng, nghề phổ thông, phụ đạo theo TKB

 

25/11/2019

3

- Kiểm tra định kì môn Đại số - giải tích khối 11, 12 (tiết 2)

- Khảo thí lên kế hoạch kiểm tra bù cho hs thiếu bài kiểm tra – Phân công giáo viên ra đề kiểm tra bù

 

26/11/2019

4

 

 

 

27/11/2019

5

- Họp liên tịch, BCH Đảng bộ sau tiết 2 (dự kiến có thể thay đổi)

 

 

28/11/2019

6

 

 

 

29/11/2019

7

 - Tập huấn GVCC môn Lịch Sử (Cô Thiện)

 

 

30/11/2019

CN

 

 

 

01/12/2019

     

Buôn Hồ, ngày 25 tháng 11 năm 2019

     

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP