Kê hoạch tuần 12 - năm 2019-2020

Cập nhật ngày 02/11/2019, 10:14 GMT+7.

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

Tuần 12- học kì 1 . Năm học 2019-2020

         

Thứ/ ngày

NỘI DUNG

Ghi chú

Sáng

Chiều

2

- Chào cờ đầu tuần

- Họp với ban đại diện CMHS bàn công tác 20/11 (Đại diện CMHS, BGH, Kế toán, TKHĐ, CTCĐ,Đoàn TN)

 

- Thực hiện dạy thể dục, quốc phòng, nghề phổ thông, phụ đạo theo TKB

 

04/11/2019

3

- Kiểm tra định kì môn Ngữ văn 11,12(tiết 3,4)

- Kiểm tra nội bộ công tác dạy thêm học thêm; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học

 

05/11/2019

4

 

 - Họp trực tuyến triển khai CNTT tại trường THPT Buôn Hồ (Thầy Hoàng, Thầy Ninh)

 

06/11/2019

5

- Sinh hoạt tổ chuyên môn sau tiết 2

- Đảng viên dự hội nghị triển khai chỉ thi 35, KH 127, KH 92 tại trung tâm chính trị Thị xã lúc 7h30

- Họp BCH đảng bộ lúc13h30’ (do trùng lịch dạy)

- Đảng viên dự hội nghị triển khai chỉ thi 35, KH 127, KH 92 tại trung tâm chính trị Thị xã lúc 13h30

 

07/11/2019

6

- Kiểm tra định kì môn Vật lý khối 11, 12 (tiết 3)

 

 

08/11/2019

7

- GVCN hoàn thành cập nhật lí lịch học sinh trên hệ thống Smast

- Khảo thí kiểm tra công tác nhập lí lịch học sinh trên Smast của GVCN

 

09/11/2019

CN

 

 

 

10/11/2019

     

Buôn Hồ, ngày 02 tháng 11 năm 2019

     

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

         
         
         
     

Nguyễn Đình Hoàng

 

THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP