Kê hoạch tuần 11 - năm 2019-2020

Cập nhật ngày 26/10/2019, 10:11 GMT+7.

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

Tuần 11- học kì 1 . Năm học 2019-2020

         

Thứ/ ngày

NỘI DUNG

Ghi chú

Sáng

Chiều

2

- Chào cờ đầu tuần

- GVCN cập nhật lí lịch học sinh trên hệ thống Smast

 

- Thực hiện dạy thể dục, quốc phòng, nghề phổ thông, phụ đạo theo TKB

 

28/10/2019

3

- Kiểm tra định kì môn Lịch sử 10,11. Môn GDCD 12

 

 

29/10/2019

4

 

 

 

30/10/2019

5

- Họp hội đồng sau tiết 2

 

Khảo thí – TTCM kiểm tra công tác nhập điểm của giáo viên

 

31/10/2019

6

- Giáo viên cốt cán tham gia tập huấn về giáo dục thể chất năm 2019 từ 1-3/11

 

 

01/11/2019

7

 

 

 

02/11/2019

CN

 

 

 

03/11/2019

     

Buôn Hồ, ngày 28 tháng 10 năm 2019

     

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

         
         
         
     

Nguyễn Đình Hoàng

THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP