Kê hoạch tuần 10 - năm 2019-2020

Cập nhật ngày 19/10/2019, 11:00 GMT+7.

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

Tuần 10- học kì 1 . Năm học 2019-2020

         

Thứ/ ngày

NỘI DUNG

Ghi chú

Sáng

Chiều

2

- Chào cờ đầu tuần

- Tập huấn giáo viên cốt cán theo QĐ đến ngày 21 - 23/10/2019 (thầy Khanh)

- Thực hiện dạy thể dục, quốc phòng, nghề phổ thông, phụ đạo theo TKB

 

21/10/2019

3

- Tập huấn NCKH: Thầy Mỹ, cô Nam, Cô Huệ và học sinh

 

- Họp xét miền giảm cho học sinh: GVCN  – BGH – KT, TQ - TTrND

 

22/10/2019

4

 

 

 

23/10/2019

5

- Kiểm tra định kì môn Sinh học 10, 11, 12 (tiết 2)

- Họp liên tịch + BCH Đảng bộ sau tiết 2

- Giáo dục ngoài giờ lên lớp – hướng nghiệp

 

 

24/10/2019

6

 

 

 

25/10/2019

7

- Kiểm tra định kì Địa 10, 11 (Tiết 1)

 

 

26/10/2019

CN

 

 

 

27/10/2019

     

Buôn Hồ, ngày 21 tháng 10 năm 2019

     

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

         
         
         
     

Nguyễn Đình Hoàng

THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP