Kê hoạch tuần 9 - năm 2019-2020

Cập nhật ngày 16/10/2019, 08:22 GMT+7.

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

Tuần 9- học kì 1 . Năm học 2019-2020

         

Thứ/ ngày

NỘI DUNG

Ghi chú

Sáng

Chiều

2

- Chào cờ đầu tuần

- Ngoại khóa ngày hội liên hiệp thanh niên; Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

- Kiểm tra định kì Địa 10, 11, 12

- Thực hiện dạy thể dục, quốc phòng, nghề phổ thông, phụ đạo theo TKB

 

 

14/10/2019

3

 

 

 

15/10/2019

4

Tập huấn giáo viên cốt cán theo QĐ đến ngày 18/10/2019 (thầy Khanh)

- Kiểm tra định kì Toàn  10, 11, 12

 

 

16/10/2019

5

Sinh hoạt chuyên môn tổ

Hoạt động ngoài giờ lên lớp

 

 

17/10/2019

6

- Kiểm tra định kì Vật lí 10, Lịch sử 12

 

 

18/10/2019

7

 

 Sinh hoạt đoàn thanh niên

 

19/10/2019

CN

 

 

 

20/10/2019

     

Buôn Hồ, ngày 14 tháng 10 năm 2019

     

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

         
         
         
     

Nguyễn Đình Hoàng

THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP