Kê hoạch tuần 8 - năm 2019-2020

Cập nhật ngày 07/10/2019, 21:13 GMT+7.

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

Tuần 8 - học kì 1 . Năm học 2019-2020

         

Thứ/ ngày

NỘI DUNG

Ghi chú

Sáng

Chiều

2

- Chào cờ đầu tuần

- Ngoại khóa an toàn giao thông (CS giao thông Thị xã)

- Thực hiện dạy thể dục, quốc phòng, nghề phổ thông, phụ đạo theo TKB

 

 

07/10/2019

3

 

 

 

08/10/2019

4

 

 

 

09/10/2019

5

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

Nghỉ

 

10/10/2019

6

 

 

 

11/10/2019

7

 

 

 

12/10/2019

CN

 

 

 

13/10/2019

     

Buôn Hồ, ngày 07 tháng 09 năm 2019

     

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

         
         
         
     

Nguyễn Đình Hoàng

THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP