Kê hoạch tuần 6 - năm 2019-2020

Cập nhật ngày 23/09/2019, 21:32 GMT+7.

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

Tuần 6  - học kì 1 . Năm học 2019-2020

         

Thứ/ ngày

NỘI DUNG

Ghi chú

Sáng

Chiều

2

Chào cờ đầu tuần

- Thực hiện phụ đạo theo TKB

- Đưa đoàn hs dự thi chọn đội tuyển HSG tỉnh dự thi quốc gia ngày 24,25/9

 

23/09/2019

3

Tập huấn GDQP (2 ngày)

 

 

24/09/2019

4

Họp ban đại diện CMHS bàn giao và bầu hội trưởng, lập  kế hoạch chi: (thành phần: ban đại diện cha mẹ học sinh củ và mới + BGH + CTCĐ + BTĐ + KT)

 

 

25/09/2019

5

 Họp hội đồng sư phạm từ tiết 3

 

 

26/09/2019

6

 Dự hội nghị triển khai công tác thanh tra

 

 

27/09/2019

7

 

 

 

28/09/2019

CN

 Thi nghề phổ thông

 Thi nghề phổ thông

 

29/09/2019

     

Buôn Hồ, ngày 23 tháng 09 năm 2019

     

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

         
         
         
     

Nguyễn Đình Hoàng

 

THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP