Kê hoạch tuần 5 - năm 2019-2020

Cập nhật ngày 17/09/2019, 05:27 GMT+7.

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

Tuần 5  - học kì 1 . Năm học 2019-2020

         

Thứ/ ngày

NỘI DUNG

Ghi chú

Sáng

Chiều

2

Chào cờ đầu tuần

- Thực hiện phụ đạo theo TKB

- Nộp hồ sơ đăng kí thi HSG, NCKH (thầy Đạt)

 

16/09/2019

3

 

 

 

17/09/2019

4

 

Họp liên tịch + ban chấp hành Đảng bộ lúc 13h30’

 

18/09/2019

5

 

 

 

19/09/2019

6

 Bảo vệ ngân sách năm 2020 (thầy Hoàng – cô Phương)

 

 

20/09/2019

7

 

 Đại hội đoàn trường lúc 13h30

 

21/09/2019

CN

 

 

 

22/09/2019

     

Buôn Hồ, ngày 16 tháng 09 năm 2019

     

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

         
         
         
     

Nguyễn Đình Hoàng

 

 

THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP