Kê hoạch tuần 4 - năm 2019-2020

Cập nhật ngày 09/09/2019, 16:03 GMT+7.

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

Tuần 4  - học kì 1 . Năm học 2019-2020

         

Thứ/ ngày

NỘI DUNG

Ghi chú

Sáng

Chiều

2

Chào cờ đầu tuần

 

 

09/09/2019

3

Thông báo thực hiện thu bài thi ý thường KHKT (thầy Đạt)

 

 

10/09/2019

4

 

 

 

11/09/2019

5

 - GVCN lên kế hoach và thực hiện dạy ngoài giờ lên lớp.

 

 

12/09/2019

6

 

 

 

13/09/2019

7

 

 Họp cha mẹ học sinh toàn trường + BGH + GVCN + GVBM từ 13h00’

 

14/09/2019

CN

 - Bầu ban đại diện cha mẹ học sinh trường từ 7h30’

 

 

15/09/2019

     

Buôn Hồ, ngày 09 tháng 09 năm 2019

     

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

         
         
         
     

Nguyễn Đình Hoàng

THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP