Kê hoạch tuần 3 - năm 2019-2020

Cập nhật ngày 03/09/2019, 23:22 GMT+7.

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

Tuần 3  - học kì 1 . Năm học 2019-2020

         

Thứ/ ngày

NỘI DUNG

Ghi chú

Sáng

Chiều

2

 - Nghỉ lễ quốc khánh 2/9  thực hiện trực theo kế hoạch

 - Nghỉ lễ quốc khánh 2/9 thực hiện trực theo kế hoạch

 

02/09/2019

3

 

 

 

03/09/2019

4

 

 - 14h Tập huấn đánh giá ý tưởng sáng tạo KHKT cho GV. (Cô Nam tập huấn)
 - Đoàn thanh niên chuẩn bị cơ sở vật chất cho khai giảng

 

04/09/2019

5

 - Khai giảng năm học mới (lúc 7h30)
 - Báo cáo lễ khai giảng (thầy Đạt)

 

 

05/09/2019

6

 

 

 

06/09/2019

7

 

 

 

07/09/2019

CN

 - Dự kiến hội nghị CMHS (thông báo sau)

 

 

08/09/2019

     

Buôn Hồ, ngày 02 tháng 09 năm 2019

     

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

         
         
         
     

Nguyễn Đình Hoàng

THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP