Kê hoạch tuần 2 - năm 2019-2020

Cập nhật ngày 26/08/2019, 17:06 GMT+7.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

Tuần 2  - học kì 1 . Năm học 2019-2020

         

Thứ/ ngày

NỘI DUNG

Ghi chú

Sáng

Chiều

2

 - Chào cờ, triển khai kế hoạch tuần
 - Ổn định tổ chức lớp học, thực hiện học tập theo TKB

 - Học thể dục, quốc phòng theo TKB từ tứ 2 đến thứ 6

 

26/08/2019

3

 - Đăng kí số điện thoại, tin nhắn Smats
 - Đăng kí học phụ đạo

 

 

27/08/2019

4

 - Tập huấn phòng chống bệnh sốt xuất huyết (Yến  tổ tư vấn) tại hội trường Phòng GD-ĐT Buôn hồ

 

 

28/08/2019

5

 - Triển khai công tác bồi dưỡng HSG

 

 

29/08/2019

6

 - Dự Hội nghị sơ kết 3 năm thực
hiện công văn 1190/CVLT-SGD ĐT-
HKH-HCGC ( Cô Tâm - HP).

 - Họp hội đồng sư phạm

 

30/08/2019

7

 

 

 

31/08/2019

CN

 

 

 

01/09/2019

     

Buôn Hồ, ngày 26 tháng 08 năm 2019

     

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 
         
         
         
     

Nguyễn Đình Hoàng

 
THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP