KẾ HOẠCH ĐẦU NĂM HỌC

Cập nhật ngày 09/08/2019, 14:30 GMT+7.

- Ngày 12/8/2019: tập trung học sinh nhận lớp. GVCN triển khai học nội quy nhà trường, điều lệ trường phổ thông

 

 

    SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH ĐẦU NĂM HỌC

 

- Kiểm kê cơ sở vật chất đầu năm học và bàn giao cho giáo viên chủ nhiệm và các bộ phận. Hoàn thành trong sáng ngày 12/8/2019

- Phân công chủ nhiệm hoàn thành trước ngày 10/8/2019. Các tổ chuyên môn hoàn thành phân công chuyên môn trước ngày 14/8/2019

- Bộ phận khảo thí hoàn thành xếp lớp trước ngày 12/8/2019

- Bộ phận hành chính mua văn phòng phẩm cho CBGV – Lớp hoàn thành trước ngày 19/8/2019

- Ngày 12/8/2019: tập trung học sinh nhận lớp. GVCN triển khai học nội quy nhà trường,  điều lệ trường phổ thông

- Từ ngày 12/8/2019 đến 15/8/2019 GVCN chủ động thời gian lao động dọn vệ sinh phòng học (sắp xếp bàn ghế, lau cữa kinh, phòng học sạch sẽ) và thực hiện lao động theo phân công của ban lao động nhà trường

- Chiều 13h30’ ngày 17/8/2019 và 18/8/2019 cán bộ giáo viên học bồi dưỡng chính trị tại Trung tâm Chính trị thị xã Buôn Hồ

- Ngày 19/8/2019 bắt đầu tuần học thứ nhất năm học 2019-2020. Trong tuần đầu cần thực hiện các nội dung:

+ GVCN bầu ban cán sự lớp, phân tổ; GVCN khối 11 cho học sinh đăng kí môn học nghề phổ thông; GVCN khối 12 cho học sinh đăng kí ban học

+ Bộ phận thi đua xây dựng quy chế thi đua giữa các lớp

+ Các lớp có TV – Máy tính nhận lắp đặt và sữa chữa để phục vụ giảng dạy và học tập

+ HS khối 10 nhân đồ thể dục – áo đồng phục (hs khối 11, 12 thiếu cần đăng kí bổ sung)

+ Thực hiện các nội dung chuẩn bị cho khai giảng.

Buôn Hồ, ngày 09 tháng 08 năm 2019

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

  Nguyễn Đình Hoàng

 

 

THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]

Tin Mới hơn:

Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP