Tiếp nhận tài liệu chỉnh sửa SGK để hướng dẫn sử dụng

Cập nhật ngày 13/09/2008, 23:30 GMT+7.

 Kính gửi: Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện kết luận của Bộ trưởng về đánh giá chương trình và sách giáo khoa phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và Nhà xuất bản Giáo dục cùng các tác giả tiến hành rà soát, tổng hợp, tiếp thu ý kiến đóng góp của giáo viên, cán bộ quản lý, học sinh ở các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, các cơ quan quản lý giáo dục; ý kiến của Hội Cựu giáo chức, Hội Khuyến học các cấp và ý kiến đóng góp qua các phương tiện thông tin đại chúng để chỉnh sửa sách giáo khoa các cấp học phổ thông.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục tổ chức in các tờ nội dung chỉnh sửa sách giáo khoa và gửi đến các Sở Giáo dục và Đào tạo để kịp thời chuyển đến các trường phổ thông dùng cho giáo viên, học sinh sử dụng. Số lượng tờ rời chỉnh sửa sách giáo khoa phổ thông được cung cấp miễn phí theo số lượng do các Sở Giáo dục và  Đào tạo đăng ký.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận tài liệu và khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện việc chỉnh sửa.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng        (để báo cáo);
- TT Nguyễn Vinh Hiển;
- NXB Giáo dục (để th/hiện);
- Vụ GDTH;
- Viện KHGDVN;
- Lưu: VT, Vụ GDTrH.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 Phạm Vũ Luận

Số tư liệu: 8397/BGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 11-09-2008
Tệp đính kèm:  8397-BGDDT-GDTrH.zip

 

Theo http://moet.gov.vn
[Quay lại]

Tin Mới hơn:

Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP