Bàn giao tivi, máy vi tính cho lớp 12A2 niên khóa 2015-2018

Cập nhật ngày 03/08/2018, 22:19 GMT+7.

- Năm học 2015-2016 sau khi thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 10 để thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục hằng năm với mục đích xây dựng cơ sở vật chất nhà trường ngày một hoàn thiện, xây dựng lớp học chất lượng giúp học sinh phát huy năng lực học tập tốt. Nhà trường ra thông báo số 12/KH- THPT, ngày 28/07/2015 về việc thông báo danh sách trúng tuyển vào lớp 10, kế hoạch phân ban và tổ chức lớp chọn khối 10 - năm học 2015-2016. Hưởng ứng chủ trương này đã có 93 phụ huynh – học sinh tự nguyện làm đơn và đủ điều kiện xét vào học tại 2 lớp chọn 10A1, 10A2 và tự nguyện nộp 800.000đ (tám trăm ngàn đồng) để trang bị cơ sở vật chất của lớp gồm 01 ti vi 55 inch và 01 bộ máy vi tính/1 lớp (như phần nội dung bàn giao). Sau khi nộp đủ đại diện phụ huynh lớp ủy quyền cho nhà trường mua sắm thiết bị đồng bộ theo hợp đồng mua bán hóa đơn đỏ và thiết bị hoạt động tốt cho đến nay. Năm học 2017-2018 sau khi kết thúc niên khóa lớp 12A1 năm học 2017-2018 (lớp 10A1 năm học 2015-2016) đã tự nguyện tặng lại cho nhà trường để tiếp tục phục vụ cho các khóa học sinh tiếp theo. Lớp 12A2 năm học 2017-2018 (lớp 10A2 năm học 2015-2016) xin nhận lại (không tặng) nên nhà trường tiến hành bàn giao lại cho đại diện phụ huynh lớp 12A2

 

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Số: 123/BBBGCSVC-HTK                             

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

Giữa trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (bên giao)

Ban đại điện cha mẹ học sinh lớp 12A2 niên khóa 2015-2018 (bên nhận)

 

       Hôm nay ngày 20 tháng 07 năm 2018.  tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Buôn Hồ, Đắk Lắk đã tiến hành cuộc họp bàn giao tài sản giữa Trường THPT Huỳnh Thúc kháng (bên giao) và Ban đại diện che mẹ học sinh lớp 12A2 năm học 2017-2018(bên nhận) thực hiện theo các điều khoản bàn giao (mục III của biên bản)

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1/ Bên giao: Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

-       Ông: Nguyễn Đình Hoàng . Chức vụ: Phó hiệu trưởng trường THPT Huỳnh Thúc kháng

-       Ông: Nguyễn Hải Ninh .     Chức vụ: Phụ trách CSVC trường THPT Huỳnh Thúc kháng

-       Bà: Lưu Thị Quý .               Chức vụ: GVCN lớp 12A2 niên khóa 2017-2018

2/ Bên nhận: Ban chấp hành hội cha mẹ học sinh lớp 12A2 năm học 2017-2018

-       Bà: Nguyễn Thị Ngọc Hà . Chức vụ: Chi hội trưởng. Địa chỉ: Tân Hà 2, Thống Nhất, Buôn Hồ, Đắk Lắk. Số CMND: 240544464 . Điện thoại: 0977787730

-       Ông: Nguyễn Đình Hùng . Chức vụ: Chi hội phó. Địa chỉ: Tân Hà 2, Thống Nhất, Buôn Hồ, Đắk Lắk. Số CMND: 241327000. Điện thoại: 0986242746

-       Bà: Nguyễn Thị Anh . Chức vụ: Ủy viên . Địa chỉ: TDP hợp thành 3, Thống Nhất, Buôn Hồ, Đắk Lắk. Số CMND: 240546108 . Điện thoại: 0944375338

Chủ tọa: Ông: Nguyễn Đình Hoàng. Chức vụ: Phó hiệu trưởng trường THPT Huỳnh Thúc kháng

Thư ký: Bà: Lưu Thị Quý                 .Chức vụ: GVCN lớp 12A2 niên khóa 2017-2018

II/ NỘI DUNG BÀN GIAO:

Bên bàn giao trường THPT Huỳnh Thúc kháng đã tiến hành bàn giao tài sản cho bên nhận bàn giao Ban chấp hành hội cha mẹ học sinh lớp 12A2 năm học 2017 - 2018 theo biểu thống kê sau:

Bản thống kê tài sản bàn giao

Số TT

Tên tài sản

Đơn vị tính

Số lượng

Hiện trạng

Ghi chú

1

Smast Tivi LG 55 inch

Cái

1

Hoạt động bình thường

 

2

Màn hình vi tính 17inch Philips

Cái

1

Hoạt động bình thường

 

3

CPU máy vi tính: chip intel core I3 - 4160 - 3.6 GHz, Mainboard Giabyte GAB85M-HD3-A, Ram DDR3 kingmax 4GB, HDD seget 256Gb

Cái

1

Hoạt động bình thường

 

4

Bàn phím Elated USB

Cái

1

Hoạt động bình thường

 

5

Chuột quang Genius USB

Cái

1

Hoạt động bình thường

 

6

Cáp HDMI

Dây 10m

1

Hoạt động bình thường

 

III. ĐIỀU KHOÀN BẢN GIAO.

- Năm học 2015-2016 sau khi thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 10 để thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục hằng năm với mục đích xây dựng cơ sở vật chất nhà trường ngày một hoàn thiện, xây dựng lớp học chất lượng giúp học sinh phát huy năng lực học tập tốt. Nhà trường ra thông báo số 12/KH- THPT, ngày 28/07/2015 về việc thông báo danh sách trúng tuyển vào lớp 10, kế hoạch phân ban và tổ chức lớp chọn khối 10 - năm học 2015-2016. Hưởng ứng chủ trương này đã có 93 phụ huynh – học sinh tự nguyện làm đơn và đủ điều kiện xét vào học tại 2 lớp chọn 10A1, 10A2 và tự nguyện nộp 800.000đ (tám trăm ngàn đồng) để trang bị cơ sở vật chất của lớp gồm 01 ti vi 55 inch và 01 bộ máy vi tính/1 lớp (như phần nội dung bàn giao). Sau khi nộp đủ đại diện phụ huynh lớp ủy quyền cho nhà trường mua sắm thiết bị đồng bộ theo hợp đồng mua bán hóa đơn đỏ và thiết bị hoạt động tốt cho đến nay. Năm học 2017-2018 sau khi kết thúc niên khóa lớp 12A1 năm học 2017-2018 (lớp 10A1 năm học 2015-2016)  đã tự nguyện tặng lại cho nhà trường để tiếp tục phục vụ cho các khóa học sinh tiếp theo. Lớp 12A2 năm học 2017-2018 (lớp 10A2 năm học 2015-2016) xin nhận lại (không tặng) nên nhà trường tiến hành bàn giao lại cho đại diện phụ huynh lớp 12A2 theo các điều khoản sau:

1. Kể từ 11h30’ ngày 20/07/2018 số tài sản tại mục II do bên nhận bàn giao (ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 12A2 năm học 2017-2018) chịu trách nhiệm quản lý sử dụng và thanh lí.

2. Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 12A2 năm học 2017-2018 chịu trách nhiệm thông báo, thống nhất giải quyết thanh lí tài sản theo quy định của pháp luật đảm bảo công bằng cho 45 học sinh lớp 10A2 năm học 2015-2016 đã đóng góp mua tài sản trên (có danh sách kèm theo)

3. Kể từ ngày 20/07/2018 moi vướng mắc của phụ huynh – học sinh có liên quan đế số tài sản trên thì liên hệ đại diên cha mẹ học sinh lớp 12A2 năm học 2017-2018. Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng không chịu trách nhiệm giải quyết.

Biên bản này lập thành 4 bản có giá trị như nhau. Bên giao giữ 2 bản, bên nhận giữ 2 bản. Đồng thời trương THPT Huỳnh Thúc Khảng đăng lên website của trường để thông báo tại địa chỉ http://www.thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn.

 

                     BÊN GIAO                                                               BÊN NHẬN

   Thư ký cuộc họp         Chủ tọa cuộc họp                 Chi hội trưởng                          Chi hội phó

 

 

 

 

    Phụ trách CSVC                                                               Chi ủy viên

 

Danh sách lớp 10A2 năm học 2015-2016 có liên quan quyền lợi thiết bị bàn giao

THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP