KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỚP 2 BUỔI

Cập nhật ngày 03/08/2018, 14:11 GMT+7.

PHHS VÀ CÁC EM LƯU Ý

           SỞ GD&ĐT ĐĂK LĂK                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  

TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
               SỐ: 12 /KH- THPT                                ------------------------------------
Buôn Hồ, Ngày 31 tháng 07 năm 2018
 
THÔNG BÁO
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỚP 2 BUỔI (Chọn)
KHỐI 10 - NĂM HỌC 2018-2019
 
Căn cứ kết quả tuyển sinh và chỉ tiêu được giao năm học 2018-2019
Căn cứ công văn số 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2010 về việc Hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày đối với các trường trung học; hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk về dạy học 2 buổi/ngày đối với các trường trung học.
Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2018-2019 và tình hình thực tế của trường THPT Huỳnh Thúc Kháng .
Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng thông báo:
 
I. Công tác phân lớp 10 năm học 2018-2019:
            Tổng số lớp 10: 10 lớp, trong đó: Lớp chọn: 02 lớp (10A1, 10A2); lớp thường 08 lớp (10A3 đến 10A10). Tất các lớp đều thực hiện chương trình ban cơ bản
            Học sinh thuộc lớp chọn phải làm đơn và được xét theo điểm tuyển sinh từ cao xuống thấp không tính điểm ưu tiên, khuyến khích. Số còn lại được xếp vào lớp thường
 
III. Công tác tổ chức lớp chọn hai buổi:
1. Chương trình học:
- Những học sinh thuộc lớp chọn sẽ học học chương trình cơ bản, nhà trường tuyển chọn giáo viên có năng lực chuyên môn tốt, uy tín tham gia giảng dạy.
- Nếu có đề nghị của phụ huynh học sinh nhà trường sẽ tổ chức chương trình ôn luyện, nâng cao các buổi chiều hằng tuần, cụ thể phân phối số tiết buổi chiều (nếu có):
 
Môn
Lớp 10 (giờ/môn)
Lớp 11 (giờ/môn)
Lớp 12 (giờ/môn)
Ghi chú
Kì 1
14 tuần
Kì 2
13 tuần
8 tuần
Kì 1
14 tuần
Kì 2
13 tuần
8 tuần
Kì 1
14 tuần
Kì 2
13 tuần
Ôn TN
Toán
4
4
6
4
4
4
4
4
ĐK
 
Vật lí
4
4
4
4
4
4
4
4
ĐK
 
Hóa học
4
4
6
4
4
4
4
4
ĐK
 
Sinh học
2
 
 
 
 
4
4
4
ĐK
 
Tiếng anh
2
2
4
2
2
4
 
 
ĐK
 
 
Học phí thu theo sự thỏa thuận của nhà trường và phụ huynh học sinh nhưng không vượt quá quy định của ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
2. Dự kiến cơ sở vật chất cần trang bị tại lớp chọn
- Nhà trường trang bị cơ sở vật chất gồm bàn ghế, bảng, rèm màn, quạt trần, bóng đèn và bàn giao cho lớpsử dụng và bảo quản trong 3 năm.
- Phụ huynh học sinh đóng góp trang bị: 01  màn hình tivi 55’ – 60’, 01 bộ máy vi tính đề bàn kết nối ti vi và mạng internet. Nguồn kinh phí do phụ huynh đóng góp 1 lần vào tuần đầu của năm học lớp 10), kinh phí dự kiến cụ thể:
Số TT
Tên thiết bị
Dự kiến mức giá
1
Màn hình TV 55’ (thay cho máy chiếu):           
19.000.000đ
2
Máy vi tính phục vụ giảng dạy (kết nối màn hình ti vi, nối mạng internet):
11.000.000đ
3
Phụ kiện lắp đặt: (cáp ti vi, kệ treo, cáp internet…)
2.000.000đ
4
Chi phí lắp đặt:
1.000.000đ
5
Bàn giáo viên có ngăn máy vi tính
2.500.000đ
 
36.500.000đ
            Số tiền phải đóng: 800.000đ/học sinh
* Lưu ý: 
- Những học sinh đăng kí vào lớp chọn 2 buổi phải làm đơn theo mẫu và có chữ kí xác nhận của phụ huynh học sinh.
- Giáo viên chủ nhiệm tiến hành thu tiền trong tuần học đầu tiên, cùng đại diện phụ huynh lớp tiến hành mua thiết bị và lắp đặt trước 15/09/2018. Công khai thu – chi quỹ cho toàn thể phụ huynh của lớp được biết chậm nhất trước ngày sơ kết kì 1. Số tiền dư (nếu có) sử dụng để sữa chữa cơ sở vật chất phòng học trong 3 năm, chi trã cho học sinh chuyển trường…
- GVCN cùng đại diện phụ huynh lớp bàn bạc thống nhất miễn giãm cho những trường hợp đặc biệt
 
            NGƯỜI LẬP KẾ HOACH                                                 HIỆU TRƯỞNG
THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP