BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017-2018

Cập nhật ngày 09/07/2018, 09:45 GMT+7.

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017-2018

 SỞ GD&ĐT ĐĂKLĂK                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                       
          Số:     / BC – TK17-18/ HTK                Buôn hồ, ngày 16 tháng 05 năm 2018
 
BÁO CÁO TỔNG KẾT
Năm học  2017-2018
A. SỰ PHÁT TRIỂN VỀ QUY MÔ TRƯỜNG LỚP:
     - Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng nằm ở vị trí trung cách trung tâm TX Buôn hồ 7km. Nhà trường đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ gồm 39 Đảng viên, trong đó Cấp uỷ gồm 7 đồng chí .
     - Tổng số cán bộ, giáo viên, công nhân viên có 75 chia ra : Ban Giám hiệu: 04; Giáo viên: 61; công nhân viên: 7.
     - Đội ngũ biên chế giáo viên đều đạt chuẩn về đào tạo, có 12 giáo viên đạt trình độ trên chuẩn.
     - Tổng số lớp đầu năm của trường trong năm học 2017- 2018 là 29 lớp với 1043 học sinh, đến cuối năm học còn 974 học sinh, giảm 69 em, nguyên nhân giảm là do các em chuyển trường, chuyển sang học nghề, chuyển sang trung tâm giáo dục thường xuyên và có một số em nghỉ do học lực yếu kém không theo kịp chương trình, nhất là các em khối 10, sĩ số hiện tại  như sau:
                    + Khối 10:  10 lớp với   392HS
                    + Khối 11: 10 lớp với    349HS.
                    + Khối 12:    9 lớp với   301HS.
 
Học sinh
 
Khối lớp
Sĩ số học sinh
đầu hk II
Sĩ số học sinh
cuối năm
Học sinh
bỏ học( cả chuyển trường, lý do khác)
Học sinh
dân tộc
Học sinh
dân tộc bỏ học
Tổng số
Nữ
Tổng số
Nữ
Tổng số
Nữ
Tổng số
Nữ
Tổng số
Nữ
10
371
200
348
190
23
10
33
19
4
3
11
337
222
334
223
3
1
26
21
2
2
12
294
182
292
183
2
1
26
23
1
1
Toàn trường
1002
604
974
596
28
12
85
63
7
6
         + So với đầu năm số HS giảm:68 HS. Tỉ lệ: 6,5.%. Trong đó, nữ: 12 HS
          +  Khối lớp 10 có tỉ lệ 44/68 (64,7%)
 
 
 
TÌNH HÌNH HỌC SINH THÔI HỌC NĂM HỌC 2017-2018
              
 Khối lớp
Tổng số HS đầu năm
(A)
Tổng số HS cuối Năm
(B)
Số HS chuyển đến
(C)
Số HS chuyển đi
(D)
Tổng số HS
thôi học
(E)
 
Phân tích số HS thôi học
Do
học lực yếu, kém
Do
hoàn cảnh
khó khăn
Do
xa nhà
Lí do khác, tai nạn, ốm đau; đi học nghề; Đi du học
10
392
348
 
39
5
3
1
2
38
11
349
334
1
11
4
1
1
1
12
12
301
292
 
8
1
 
1
 
8
Tổng
1042
974
1
58
10
4
3
3
58
                    
 
 Trong số 29 lớp tất cả đều học theo chương trình cơ bản và được chia thành 2 nhóm thi đua.
 - Về cơ sở vật chất: Có 38 phòng học và 6 phòng bộ môn. Từ tình hình trên, trường THPT Huỳnh Thúc Kháng có những thuận lợi và khó khăn sau:
   1) Thuận lợi :
           Có sự lãnh đạo của Đảng bộ trong nhà trường, có sự quan tâm sâu sát của Đảng và chính quyền địa phương.
           Về phía ngành, có sự quan tâm đầu tư cho trường về mọi mặt như cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học, tài liệu giảng dạy. Tỉ lệ giáo viên ở các bộ môn đến nay tương đối đầy đủ.  Đội ngũ cán bộ và nhân viên phục vụ có đầy đủ ở các bộ phận của nhà trường. Đội ngũ cán bộ quản lý đã được bồi dưỡng nghiệp vụ đủ chuẩn và trên chuẩn, trưởng các bộ phận đều có kinh nghiệm, nhiệt tình và ý thức trách nhiệm cao nên trong công tác quản lý, chỉ đạo có nhiều thuận lợi và đạt hiệu quả cao.
          Đội ngũ giáo viên đa số là trẻ khoẻ, năng động, sáng tạo, nhiệt tình, nhạy bén với công nghệ thông tin ứng dụng vào việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá.
    2 ) Khó khăn:
            - Đầu vào của học sinh những năm gần đây có chất lượng đầu vào thấp do chỉ tiêu giao vừa đủ số lượng HS đăng ký dự tuyển,
          Phần lớn học sinh của trường là con em của nhân dân ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc nên còn nhiều khó khăn về kinh tế cũng như hạn chế về các điều kiện phục vụ cho học tập, còn nhiều hạn chế về nhận thức tầm quan trọng của việc học, nhiều em còn phải lao động phụ giúp gia đình.
            - Đội ngũ giáo viên mới ra trường được đào tạo từ nhiều nguồn khác nhau, số được đào tạo từ các trường ngoài sư phạm nên nghiệp vụ sư phạm còn hạn chế, năng lực chủ nhiệm yếu nên nhà trường gặp khó khăn trong việc phân công giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên mới ra trường tuy có nhiệt tình nhưng kinh nghiệm trong giảng dạy chưa nhiều, cần có thời gian để học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Nhiều giáo viên được đưa từ các địa phương khác về nên gặp nhiều khó khăn trong việc ổn định cuộc sống và định cư lâu dài tại địa phương.
B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC:  
 I -CÁC MỤC TIÊU ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC:
-  Từng bước đổi mới căn bản, toàn diện nhà trường, cùng với cả nước đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục nước nhà theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ VI  BCH Trung ương Đảng khóa XII.
- Việc xây dựng, củng cố nề nếp, kỷ cương trong quản lý và dạy học được chú trọng, giáo viên đã tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét về chất lượng giáo dục so với năm học trước.
- Bổ sung, xây dựng đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất để đảm bảo cho đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng chuẩn hoá.
- Thực hiện các biện pháp để giảm số lượng học sinh lưu ban, bỏ học, tăng cường giúp đỡ học sinh học lực yếu kém, tăng tỷ lệ học sinh khá giỏi, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém thực hiện công tác dạy thêm học thêm theo quy định, tăng cường các lớp phụ đạo và 2 buổi nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường giáo dục đạo đức, việc chấp hành pháp luật, phòng chống các tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông.
          - Nhà trường tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp giảng dạy ở tất cả các bộ môn.
           - Chất lượng giáo dục lớp cuối cấp được nâng cao, cố gắng đưa tỉ lệ tốt nghiệp THPT ngang bằng hoặc cao hơn tỉ lệ tốt nghiệp của tỉnh, tăng cường công tác ôn tập chuẩn bị cho kì thi THPT quốc gia.
           - Giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, tăng tỉ lệ học sinh giỏi, học sinh  đậu vào các trường Đại học, Cao đẳng, nhà trường đã đạt được thứ bậc cao hơn năm học trước.
       II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG  NHIỆM VỤ NĂM HỌC:
         1) Việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua do ngành phát động:
- Tiếp tục thực hiện cuộc vân động “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ", trong mỗi đợt của cuộc vận động, tất cả cán bộ, giáo viên, công nhân viên đã tham gia đầy đủ, nghiêm túc, có kế hoạch tu dưỡng và rèn luỵên cho bản thân mình. Gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo ".
-  Tham gia các hoạt động ủng hộ trẻ em nghèo, khuyết tật, vận động giáo viên, học sinh tích cực hưởng ứng các đợt hiến máu nhân đạo trong năm, quỹ vượt khó của nhà trường đã vận động được hơn 22.000.000 đồng và đã giúp đỡ cho nhiều học sinh khó khăn. Nhà trường còn liên hệ với các tổ chức, cá nhân và cựu học sinh ủng hộ cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bằng tiền và hiện vật. Trong năm học, thầy trò nhà trường đã hiến máu, vượt chỉ tiêu hội  CTĐ đề ra.
- Nhà trường đã tổ chức tốt, thu hút học sinh tham gia các hoạt động văn nghệ, TDTT, trò chơi dân gian và các hội thi năng khiếu văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia tốt các cuộc thi học sinh giỏi lớp 12; thi Olimpic khối 10 và 11; thi tìm hiểu pháp luật, An toàn giao thông; …do sở Giáo dục – Đào tạo tổ chức.
          2) Chất lượng, hiệu quả giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục toàn diện:
 - Thực hiện đúng chương trình sách giáo khoa phổ thông, thực hiện 37 tuần thực học ( Học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II 18 tuần ). Các tổ bộ môn thực hiện chương trình trên cơ sở điều chỉnh nội dung dạy học các môn học theo hướng giảm tải theo qui định của  Bộ GD&ĐT.  Riêng khối 12, nhà trường đã thực hiện các biện pháp linh hoạt đáp ứng cho kì thi THPT quốc gia.
 - Các tổ chuyên môn đã chủ động xây dựng kế hoạch dạy học căn cứ khung phân phối chương trình của sở để xây dựng phân phối chương trình chi tiết.
 - Nhà trường tổ chức học ngày 2 buổi cho các đối tượng  học sinh theo quy định, tập trung phụ đạo học sinh yếu, kém, đưa chương trình luyện thi đại học vào giảng dạy ở các lớp khá giỏi và có mở rộng kiến thức ở các lớp cơ bản, tăng thời gian với các bài có nội dung dài khó dưới sự hướng dẫn của giáo viên, nâng cao tính tự học, tự nghiên cứu của học sinh, việc học ngày hai buổi đã đem lại hiệu quả cao trong việc nâng cao chất lượng, nhất là các lớp khối 12.
 - Nhà trường đã thực hiện chương trình dạy học tự chọn bám sát để ôn tập, hệ thống hóa, khắc sâu  kiến thức, kĩ năng, giáo viên đã khai thác tốt tiết tự chọn để nâng cao chất lượng giảng dạy.
 - Do đặc điểm học sinh của trường THPT Huỳnh Thúc Kháng phần đông các em ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, điều kiện tiếp xúc với công nghệ thông tin còn hạn chế, giáo viên bộ môn đã khuyến khích động viên các em học sinh tiếp cận nhiều hơn với công nghệ thông tin, bản thân giáo viên trong giảng dạy đã có phương án lựa chọn phù hợp với từng đối tượng, từng bài dạy để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn bài, đổi mới phương pháp giảng dạy, thường xuyên sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học có hiệu quả. Trong năm học trung bình mỗi giáo viên dạy 3 tiết ứng dụng công nghệ thông tin.
- Coi trọng việc phân tích kết quả kiểm tra, đánh giá, thi cử, kết quả đánh giá xếp loại học lực, kết quả thi giữa các năm học liền kề, kết quả giữa các kỳ thi khác nhau để qua đó giáo viên điều chỉnh hoạt động giảng dạy và học tập,  giúp học sinh tự đánh giá để định hướng vươn lên trong học tập.  BGH kịp thời điều chỉnh bổ sung, công tác quản lý dạy học,  kiểm tra đánh giá, lập bảng thống kê kết quả dạy học theo từng môn học của từng giáo viên trong từng học kỳ và năm học cũng như kết quả thi tốt nghiệp và thi tuyển sinh đại học, vì vậy kết quả của năm học sau luôn cao hơn năm học trước, học kì II luôn cao hơn học kì I.
- Thực hiện đầy đủ các môn học theo qui định của Bộ, không cắt xén chương trình, bỏ bớt bài dạy ở bất cứ môn học nào.
- Đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn: Văn, Sử, Địa, GDCD . . . tiến hành kiểm tra, đánh giá theo hướng khuyến khích trên tinh thần tự học, sáng tạo, giảm thiểu yêu cầu học thuộc lòng, không làm theo kiểu bài mẫu, đã khắc phục với lối đọc chép, nhìn chép, đưa nội dung giáo dục địa phương vào giảng dạy ở các bộ môn Lịch sử,  Địa lí. Đối với môn Toán và các môn KHTN đã phát triển khả năng tư duy logic, kỹ năng thực hành, thói quen vận dụng sáng tạo kiến thức vào thực tiễn, thường xuyên sử dụng các phòng học bộ môn để tăng cường kĩ năng thực hành cho học sinh. Trong năm học đã có nhiều tiết sử dụng phòng học bộ môn ở các môn Hóa, Lí, Sinh. Việc sử dụng đồ dùng dạy học cũng được chú trọng, trong năm học đã có 100 lượt giáo viên sử dụng đồ dùng dạy học.
- Phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm và thi giáo viên giỏi diễn ra sôi nổi. Trong năm học có 26 sáng kiến, trong đó 13 sáng kiến đã được công nhận cấp sở, có 5 sáng kiến đang gởi cấp tỉnh xét công nhận, 31 giáo viên dạy giỏi vòng trường, có 12 Giáo viên dạy giỏi được công nhận cấp tỉnh,
- Công tác phụ đạo học sinh yếu kém có sự chuyển biến tích cực, đúng thực chất theo hướng dẫn của Sở Giáo dục - Đào tạo về dạy thêm, học thêm, tỷ lệ học sinh yếu kém vào cuối năm học đã giảm đáng kể so với các năm trước.
- Thực hiện đúng quy định của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh. Đảm bảo tính khách quan, chính xác, công bằng, kiểm tra cả về kiến thức, kỹ năng và yêu cầu về thái độ đối với học sinh.
- Tổ chức phân khối ôn tập ở các lớp 11, 12 kết hợp hài hoà giữa nguyện vọng, năng lực của học sinh và thực tế của nhà trường.  Đối với học sinh lớp 10 nhà trường căn cứ vào điểm thi tuyển để xếp lớp, phân ban sau một năm học nếu học sinh không theo kịp chương trình nâng cao thì chuyển sang học chương trình cơ bản, ngược lại, những em có kết quả học tập xuất sắc ở các lớp cơ bản sẽ được chuyển sang các lớp KHTN nếu các em có nhu cầu.
- Công tác thư viện, thiết bị phục vụ cho giảng dạy và học tập giáo viên, học sinh trong năm học đã thực hiện tương đối tốt. Cán bộ thư viện, thiết bị đã có mặt thường trực trong các ngày có học sinh học trên lớp.
 - Phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, thành lập đội tuyển để dự thi vòng tỉnh theo các môn qui định của Sở. Giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi có kế hoạch, giáo án đầy đủ nên việc bồi dưỡng đạt hiệu quả cao, có 71 HS tham gia các cuộc thi HS giỏi- KHKT do tỉnh tổ chức, kết quả có 32 em đạt giải học sinh giỏi, trong đó giải nhất( vàng) = 6 giải; giải nhì( bạc)= 14 giải; giải ba( đồng) = 10 giải; giải khuyến khích= 2 giải;
    -Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục, quản lý học tập của học sinh, sắp thời khoá biểu, báo cáo thống kê, quản lý thư viện, soạn giáo án và các phần mềm khác, đưa phần mềm quản lí học sinh vào hoạt động, trong đó phần mềm quản lí học sinh đã mang lại hiệu quả thiết thực.
    - Tiếp tục đưa môn Tin học văn phòng vào chương trình dạy nghề cho học sinh khối 11, bảo đảm đầy đủ phòng học và phòng thực hành cho các em.
   - Vai trò của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm trong việc giáo dục đạo đức, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục giá trị và kỹ năng sống, tư vấn học đường… cho học sinh được khẳng định, nhiều giáo viên chủ nhiệm đã có các biện pháp hiệu quả trong quản lí lớp đã tạo sự chuyển biến tích cực. Các giáo viên chủ nhiệm đã thiết lập và duy trì có hiệu quả mối quan hệ với giáo viên bộ môn, với các đoàn thể  và gia đình học sinh trong việc phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi, nắm chắc tình hình lớp, khắc phục nguyên nhân học sinh bỏ học, uốn nắn kịp thời những biểu hiện sai trái của học sinh, phối hợp và tham mưu với ban đại diện CMHS thu chi và quản lí tốt nguồn quỹ CMHS,  sử dụng có hiệu quả và đúng mục đích nguồn quỹ CMHS các lớp. Nhiều giáo viên chủ nhiệm đã thường xuyên bám sát lớp, có các biện pháp giáo dục hữu hiệu nên đã tác động tích cực đến sự phấn đấu của học sinh trong đó có cả những học sinh yếu kém.
      Trong năm học nhà trường đã thành lập ban thi đua quản lí học sinh để theo dõi nề nếp, giờ giấc, đạo đức tác phong trong học sinh và thường xuyên liên lạc với cha mẹ học sinh khi các em nghỉ học hoặc vi phạm nội quy nhà trường vì vậy tình trạng nghỉ học không phép và vi phạm nội quy của học sinh đã giảm rõ rệt.
Kết quả các mặt giáo dục trong năm học 2017 -2018
   4.1. Kết quả xếp loại học lực học sinh 
Khối
Tổng số HS
Giỏi
Khá
Trung bình
Yếu
Kém
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
10
348
43
12,36
120
34,48
138
39,64
45
12,9
2
0,57
11
334
28
8,38
151
45,21
147
44,01
08
2,3
0
0
12
292
25
8,56
173
59,25
94
32,19
0
0
0
0
Tổng cộng
974
96
9,86
444
45,59
379
38,91
53
5,44
2
0,21
      So với cùng năm học 2016 - 2017, thì:
        - Tỉ lệ học sinh có học lực giỏi tăng 30 HS ( năm trước 66HS) tỉ lệ tăng 31,25 % và  tỉ lệ khá tăng 93 HS tỉ lệ tăng 21,91 %;                                                    
       - Tổng số HS xếp loại yếu kém chiếm tỉ lệ 7,91% ; tỉ lệ học sinh có học lực yếu - kém giảm 81 HS( năm trước 158HS) tỉ lệ giảm 105,19 %;
       - Chất lượng học tập của khối 10 là yếu kém nhất so với 5 năm qua
4.2. Xếp loại hạnh kiểm học sinh năm học:
Khối
Tổng số HS
Tốt
Khá
Trung bình
Yếu
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
10
348
257
73,85
78
22,41
13
3,74
0
 
11
334
298
89,22
33
9,88
2
0,6
1
0,3
12
292
246
84,25
45
15,41
1
0,34
0
 
Tổng cộng
974
801
82,24
156
16,02
16
1,64
1
0,1
                 So với cùng kì năm học 2016-2017, thì:
          - Không có loại Kém
          - Tỉ lệ học sinh có hạnh kiểm khá và tốt 957/974 HS đạt 98/,26% tăng 2,16%;
          - Tỉ lệ học sinh có hạnh kiểm trung bình và yếu giảm 2,06%.
 Khối lớp 10 xếp loại Tốt thấp hơn so với khối 11-12 bình quân 14% (do vi phạm qui chế thi- kiểm tra, giao thông; ý thức và động cơ học tập, rèn luyện chưa cao) K10 tỉ lệ xếp loại TB cao hơn K11-12
         4.3. Kết quả tổng hợp:
       - Đạt 32 giải Học sinh cấp tỉnh, , cụ thể:
Nhất = 6 giải; Nhì = 14 giải; Ba = 10 giải, khuyến khích= 2 giải
       - Có 94 học sinh đạt danh hiệu Học sinh giỏi toàn diện cấp trường các bộ môn văn hóa, tăng 28 học sinh so với cùng kì năm trước,
       - Có 538 học sinh giỏi và học sinh tiên tiến, tăng 121 học sinh so với cùng kì năm trước,
      -Chất lượng các bộ môn văn hóa đều đạt tỉ lệ 91,89% trung bình trở lên, tăng 18,5% so với cùng kì năm trước,
       - Có 71/72 lao động tiên tiến (98,6%, tăng 1,4 % so với cùng kì năm trước).
  5. Đánh giá chung:
      5.1. Kết quả đạt được:
         - Chất lượng dạy và học có nhiều bước tiến nhảy vọt về học sinh giỏi và khá  trong 19 năm qua,
         - Nhà trường và các đoàn thể đã tích cực triển khai thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ trong năm học 2017-2018.Công tác chỉ đạo, quản lí kịp thời đúng theo quy định của cấp trên. Nề nếp sinh hoạt và học tập của học sinh được duy trì ổn định.
         - Tỉ lệ chất lượng 2 mặt giáo dục loại tốt, giỏi và khá đều tăng; tỉ lệ học sinh yếu và kém giảm so với cùng kì năm trước;
       Kết quả trong năm học tỷ lệ học sinh khá giỏi đã tăng nhiều, tỷ lệ học sinh yếu kém giảm nhiều so với  nhiều năm học trước,
            - Công tác giáo dục đạo đức, tư tưởng cho học sinh được chú trọng và thực hiện thường trong suốt năm học vì vậy học sinh có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như trong hành động, trong năm học các vụ việc vi phạm lớn hầu như không xảy ra, có một số vụ việc đánh nhau đầu năm học nhà trường đã có biện pháp uốn  nắn nên các em đã có hướng sửa chữa tốt. Việc chấp hành  nội quy của học sinh ngày càng tốt hơn các vụ việc đánh nhau với tính chất và mức độ nghiêm trọng không xảy ra, hầu hết các em đều chăm ngoan, biết vâng lời thầy cô giáo, biết giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và trong cuộc sống, tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá tốt là 98,26%  tăng  hơn  so với năm học trước, tỷ lệ xếp loại hạnh kiểm trung bình và yếu đã giảm nhiều so với năm học trước.
 
3) Công tác giáo dục thể chất và GDQP:
 a - Giáo dục thể chất:
      - Thực hiện đầy đủ các nội dung chương trình, phương pháp đổi mới theo qui định của Bộ Giá dục và Đào tạo ở các quyết định sau sau: Quyết định số 72/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23/12/2008 của Bộ Giáo dục-Đào tạo; Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 19/8/2008; Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 và hướng dẫn của Sở Giáo dục - Đào tạo.
      - Tổ chức các giải TDTT cho học sinh và giáo viên trong trường như giải bóng đá học sinh…
       b- Giáo dục quốc phòng:
  - Thực hiện đầy đủ chương trình, nội dung theo qui định 35 tiết/năm học.
   - Giáo viên dạy giáo dục quốc phòng đảm bảo tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do các cấp tổ chức.
   - Bố trí hợp lí các lớp học quốc phòng để bảo đảm chất lượng giảng dạy của giáo và học tập của học sinh.
Trong hội thao QPAN cấp tỉnh nhà trường có cố gắng và đạt thành tích khá so với các trường trong tỉnh.
 4) Công tác dạy nghề phổ thông, hoạt động giáo dục hướng nghiệp và hoạt động ngoài giờ lên lớp:
   - Công tác dạy nghề: đảm bảo dạy đủ số tiết qui định: 105 tiết. Nghề được chọn phải mang tính chất thiết thực, để thực hiện đối với địa phương, nhà trường, trong điều kiện của nhà trường hiện nay thì môn Tin học là môn được ưu tiên lựa chọn. Đến nay các em học sinh lớp 11 đã hoàn thành chương trình và sẵn sàng dự thi nghề do sở GD-ĐT tổ chức trong thời gian tới.
   - Hoạt động hướng nghiệp:  Phân công hợp lý đội ngũ giáo viên thực hiện hoạt động giáo dục hướng nghiệp bằng cách lồng ghép, tích hợp ở một số môn học, tăng cường công tác hướng nghiệp cho học sinh lớp 11 và 12, đồng thời định hướng cho các em thi vào các trường phù hợp với khả năng của mình. Riêng khối 10,11 nhà trường định hướng cho các em chọn khối thi, chọn ngành, chọn nghề ngay từ cuối năm học.
    Vào thời gian tuyển sinh ( Tháng 2,3,4 ) đã có hơn 20 trường đại học, cao đẳng và trung cấp đến làm công tác tư vấn tuyển sinh, giới thiệu ngành nghề và định hướng nghề nghiệp cho các em.
  - Hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp:
       Nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động tập thể cấp lớp và cấp trường để thu hút các em vui chơi lành mạnh nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của các tệ nạn xã hội như tổ chức biểu diễn văn nghệ nhân ngày 20-11, cắm trại xuân cho học sinh khối 11 và 12,  lồng ghép việc tuyên truyền nhân các ngày lễ lớn trong các tiết chào cờ, ngoài ra nhà trường tham gia đầy đủ các buổi mitting do Thị xã Buôn hồ tổ chức, tham gia mitting phòng chống HIV/AIDS, tham gia hưởng ứng ngày vệ sinh môi trường, thi tìm hiểu về an toàn giao thông, tham gia đêm văn nghệ gây quỹ tết vì người nghèo, tham gia các cuộc mitting nhân các sự kiện lớn, đại diện cho huyện tham gia nhiều cuộc thi cấp tỉnh đạt thành tích cao.
 5) Nâng cao năng lực quản lý, đổi mới quản lý tài chánh, đẩy mạnh huy động các nguồn lực phát triển giáo dục đào tạo:
           a - Nâng cao năng lực quản lý:
              - Hiện ban giám hiệu có 4 người trong đó có 3 người đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quản lí và lí luận chính trị, có 2 trên chuẩn.
             - Đầu năm học, hiệu trưởng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong  ban giám hiệu, BGH đã có mặt thường xuyên tại trường để quản lí, theo dõi các hoạt động của nhà trường và giải quyết những vụ việc phát sinh, lịch trực của BGH do Hiệu trưởng phân công và được thông báo rộng rãi trong Hội đồng sư phạm, các thành viên trong  BGH đều chấp hành nghiêm túc lịch trực và đã thể hiện năng lực của mình trong việc điều hành nhà trường,  giải quyết kịp thời những vụ việc phát sinh, phát hiện và uốn nắn kịp thời những biểu hiện sai trái trong giáo viên và học sinh.
           - Nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ trưởng chuyên môn và giáo viên chủ nhiệm trong các hoạt động giáo dục theo qui định của Sở Giáo dục - Đào tạo hướng dẫn. Các tổ trưởng chuyên môn đã tăng cường công tác quản lí , chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng bộ môn , các GVCN đã phát huy tinh thần trách nhiệm đối với lớp và lấy hiệu quả chủ nhiệm làm một trong những tiêu chí để xét thi đua, khen thưởng.
           - Tổ chức, chỉ đạo chặt chẽ công tác đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và các hoạt động liên quan như xây dựng đội ngũ giáo viên, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, động viên khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích.
          - Quản lý nghiêm túc các kỳ thi từ khâu ra đề, coi thi, chấm thi, trả bài thi. Kiểm tra việc đánh giá, xếp loại học sinh theo đúng quy chế.
          - Đảm bảo thông tin hai chiều chính xác, kịp thời từ trường về Sở, cũng như từ trường đến giáo viên.
          - Tất cả các bộ phận trong nhà trường đều làm việc theo kế hoạch, có đánh giá hàng tháng, học kỳ và năm học.
          - Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh trong nhà trường. Đặc biệt là luật giao thông, phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội đến với học sinh bằng các buổi ngoại khóa, chào cờ, sinh hoạt chủ nhiệm và họp hội đồng sư phạm.
         
 
b- Đổi mới quản lý tài chính:
     - Thực hiện đúng nguyên tắc theo qui định, hồ sơ, sổ sách rõ ràng, báo cáo đầy đủ theo định kỳ, và có công khai minh bạch. Các khoản thu ngoài ngân sách thực hiện đúng qui định của ngành hoặc theo Nghị quyết của phụ huynh học sinh trường và quyết toán với sở GD-ĐT.
    - Chế độ chính sách của cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh  được phổ biến và giải quyết kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho tất cả các thành viên trong nhà trường.
     - Bảo đảm đầy đủ, kịp thời các nguồn tài chính cấp cho giáo viên, kể cả các nguồn ngoài ngân sách, cuối năm có kết dư để hỗ trợ thêm thu nhập cho GV, nhân viên 1.000.000đ/ người.
     - Nhà trường đã linh động sử dụng các loại quỹ ngoài ngân sách để tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường.
 c - Đẩy mạnh huy động các nguồn lực phát triển giáo dục đào tạo:
  - Vận động nguồn hỗ trợ của phụ huynh học sinh thông qua các quỹ như quỹ PHHS, quỹ vượt khó để tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường, khen thưởng cho học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, động viên hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học, học sinh dân tộc ... Hỗ trợ các phong trào văn thể mỹ của nhà trường, cho cán bộ, giáo viên gặp khó khăn đột xuất, khen thưởng giáo viên có thành tích xuất sắc trong giảng dạy, trong bồi dưỡng, phụ đạo học sinh. Trong năm học đã hỗ trợ kinh phí để nâng cấp hơn 300m2 sân trước cổng trường, phụ huynh học sinh đã đóng góp làm 3 công trình trị giá 250. 000. 000 đồng, gồm nhà WC nam; mái che và dàn đèn sân khấu, vườn hoa trước cổng trường.
   - Vận động các nguồn lực bổ sung nguồn quỹ vượt khó giúp đỡ học sinh nghèo được 50.000.000 đồng từ cựu học sinh, giáo viên và học sinh ,tham mưu sở GD-ĐT cấp kinh phí trang bị mới 10 bộ bàn ghế phòng họp trị giá 85 000 000 đồng.
6) Công tác thi đua:
           - Thực hiện thường xuyên trong năm học, có sơ kết, tổng kết cụ thể và xem đây là động lực để nâng cao chất lượng giáo dục, rèn luyện đạo đức cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường.
 - Việc đánh giá thi đua  khách quan, chính xác, công bằng, dân chủ và công khai. Ngoài phong trào thi đua “ Dạy tốt , Học tốt ”, toàn trường còn phải hưởng ứng cuộc vận động khác do ngành và địa phương phát động.
  - Hoàn thành các chỉ tiêu một cách thực chất, kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Các tổ các bộ phận trong nhà trường, chấp hành đúng chế độ báo cáo, thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định của nhà trường.
            - Đầu năm học các tổ họp, thảo luận và thông qua kế hoạch năm học của tổ, thảo luận kế hoạch năm học của nhà trường, thống nhất đăng ký danh hiệu thi đua của tổ và từng cá nhân để đăng ký trong hội nghị công nhân viên chức, đến cuối năm học nhà trường có tổng kết, đánh giá việc thực hiện kế hoạch năm học. Kết quả đạt được trong năm học đã có một số chỉ tiêu đạt vượt mức so với chỉ tiêu đề ra từ đầu năm học như tỷ lệ học sinh khá giỏi đạt vượt 11% so với chỉ tiêu đề ra, số lượng các giải học sinh giỏi cũng đạt vượt chỉ tiêu đề ra, các chỉ tiêu khác nhà trường đều đạt và vượt so với kế hoạch năm học.
            - Công tác thi đua trong học sinh thực hiện đều đặn, liên tục và nghiêm túc, có theo dõi, đánh giá từng  học kì và cả năm học.
 7) Công tác thanh kiểm tra:
           - Trong năm học nhà trường đã tiến hành thanh tra toàn diện 25 giáo viên, kết quả đều được xếp loại từ khá trở lên.
          - Ban Giám hiệu, Tổ trưởng chuyên môn thường xuyên kiểm tra các loại hồ sơ sổ sách của giáo viên, hầu hết các GV đều thực hiện tốt, bên cạnh đó còn một vài giáo viên thực hiện chưa đầy đủ hoặc còn sơ sài.
          - Công tác kiểm tra nội bộ trường học được chú trọng từ việc lập kế hoạch đến việc thực hiện, có sơ tổng kết và lưu trữ hồ sơ đầy đủ.
          8) Sự phối hợp giữa nhà trường và các đoàn thể:
           a- Đoàn thanh niên:
           - Hoạt động của Đoàn  trong năm học vừa qua đã hỗ trợ cho hoạt động văn hoá, giáo dục đạo đức cho học sinh, thực hiện  đầy đủ các hoạt động ngoài giờ lên lớp theo chủ điểm của từng khối lớp, tham gia đầy đủ các hoạt động do tỉnh đoàn và huyện đoàn tổ chức, phát động và tổ chức cuộc thi sáng tao thanh niên và tham dự cuộc thi vòng TX.
            - Đoàn trường phối hợp các bộ phận trong nhà trường tiếp tục duy trì hoạt động của quỹ “vượt khó” nhằm giúp những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thể vươn lên trong học tập.
           - Đoàn trường phối hợp với các đoàn thể khác và với giáo viên, công nhân viên nên việc triển khai hoạt động của đoàn được thuận lợi.
 - Cùng với các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
           - Phối hợp với BGH và ban thi đua quản lí học sinh đề ra các giải pháp hữu hiệu trong quản lí học sinh.
  b- Công đoàn:
  - Phối hợp với nhà trường đẩy mạnh phong trào thi đua 2 tốt, thực hiện các cuộc vận động trong nhà trường.
            - Vận động cán bộ, giáo viên, công nhân viên xây dựng khu tập thể văn minh sạch đẹp. Tuy nhiên một vài cá nhân thực hiện chưa tốt.
            - Phối hợp với nhà trường cùng chăm lo, xây dựng đội ngũ. Quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên, thăm hỏi, hỗ trợ và đồng viên kịp thời những giáo viên gặp khó khăn đột xuất, ôm đau, bênh tật.
            -  Tham mưu và phối hợp với BGH nhà trường trong việc sử dụng cân đối, hợp lý quỹ tự có của trường (căn tin, nhà xe) và đảm bảo thu chi theo qui định nhằm khuyến khích, động viên các phong trào và hoạt động chung trong nhà trường, công tác thu chi rõ ràng, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng và  được công khai vào cuối năm tài chính.
            - Phối hợp tổ chức cho giáo viên, cán bộ, nhân viên đi nghỉ mát ở Phú yên và Bình định
           - Tổ chức buổi lễ tri ân giáo viên về hưu một cách long trong và có ý nghĩa.
  c) Hội Chữ thập đỏ, y tế học đường:
           - Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều lệ hội Chữ thập đỏ, phối hợp với các đoàn thể khác trong nhà trường hoạt động có hiệu quả, cán bộ y tế có mặt thường xuyên trong giờ học để chăm sóc sức khỏe cho học sinh.
            - Tham gia các hoạt động xã hội từ thiện như: Hiến máu nhân đạo, chăm sóc, giúp đỡ những em học sinh có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn.
            - Tham gia các hoạt động nhân đạo do huyện hội tổ chức.
            - Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 99,6% cao nhất từ trước đến nay.
         Hội chữ thập đỏ nhà trường được Thị hội đánh giá cao về các hoạt động nhân đạo trong năm học.
  d) Ban Đại diện Cha mẹ học sinh
             - Nhà trường đã tạo mối quan hệ chặt chẽ với Ban Đại diện cha mẹ học sinh để công tác giáo dục học sinh đạt hiệu quả cao, đặc biệt là học sinh cá biệt.
             - Triển khai các chủ trương, chính sách và các cuộc vận động của ngành giáo dục trong năm học để cha mẹ học sinh cùng thực hiện.
             - Công tác hướng nghiệp, tuyển sinh nhà trường và phụ huynh cùng tham gia hướng dẫn học sinh để các em có sự lựa chọn đúng, phù hợp với khả năng của mình.
              - Tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và PHHS thông qua BĐDCMHS.
              - Ban đại diện CMHS đã có nhiều ý kiến thiết thực góp phần quan trọng cho sự thành công trong các hoạt động của nhà trường.
          D. ĐÁNH GIÁ CHUNG:
    Trong năm học 2017-2018 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực của toàn thể giáo viên, cán bộ CNV nhà trường, trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học và đã đạt được những thành tích cao hơn hẳn so với các năm trước, hai mặt giáo dục hạnh kiểm và văn hóa đều có sự chuyển biến tích cực, các phong trào thi đua đều thực hiện tốt, thành tích đội tuyển học sinh giỏi ngày càng cao. Các bộ phận, đoàn thể trong nhà trường đều hoạt động tích cực và có sự phối hợp chặt chẽ đã mang lại hiệu quả cao trong các hoạt động.
 
 
Nơi nhận:                                                                                    HIỆU TRƯỞNG        
    - Sở GDĐT (báo cáo);                                                                                          
    - Thị ủy; UBND TX BH (báo cáo);                                                                 
   - HT, các PHT;
    - Website trường;
    - Lưu: VT                           
 
                                                                                                               Phạm Văn Châm
 
THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP