Phát động Cuộc thi “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học theo lời Bác” và Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới năm 2018

Cập nhật ngày 03/02/2018, 10:45 GMT+7.

Phát động Cuộc thi “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học theo lời Bác” và Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới năm 2018

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           
Số: 01/TB-CTTT
 
              Đắk Lắk, ngày 30  tháng 01 năm 2018
 
 THÔNG BÁO
V/v phát động Cuộc thi “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học theo lời Bác” và Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới năm 2018­                 
              
Thực hiện Công văn số 290/GDTĐ, ngày 09/11/2017 của Báo Giáo dục và Thời đại về việc phát động tham gia, hưởng ứng Cuộc thi“Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học theo lời Bác” năm học 2017-2018; Kế hoạch số 03-KH/TWĐTN-KHCN, ngày 03/01/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về việc Tổ chức Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới năm 2018, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến chỉ đạo các nội dung về 02 Cuộc thi cụ thể như sau:
1. Các trường học trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến tất cả các cán bộ, giáo viên, người lao động và học sinh về 02 Cuộc thi trên.
2. Thông tin chi tiết và Thể lệ về 02 Cuộc thi vui lòng xem tại 02 website sau:
- Đối với Cuộc thi “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học theo lời Bác” xem thông tin tại địa chỉ website (www.giaoducthoidai.vn)
- Đối với Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới năm 2018­ xem thông tin tại địa chỉ website (www.mos.edu.vn)
3. Lãnh đạo nhà trường phối hợp với đoàn thể nhà trường tổ chức phát động tham gia Cuộc thi phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của nhà trường đảm bảo tiết kiệm hiệu quả. Mọi vướng mắc liên hệ ông Lưu Tiến Quang, Phó trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo, số điện thoại liên hệ: 0989030009 để được giải đáp.
Nhận được thông báo này, đề nghị các nhà trường triển khai thực hiện./.
 
                                                                        PHÒNG CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG
THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP