Điều lệ Hội cha mẹ học sinh

Cập nhật ngày 08/09/2008, 21:00 GMT+7.QUYẾT ĐỊNH SỐ 278/QĐ NGÀY 21 THÁNG 2 NĂM 1992
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
V vic ban hành “Điu l hi cha m hc sinh”
 

B TRƯỞNG B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO

 

 
- Căn cứ Nghị định số 418/HĐBT ngày 7/12/1990 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Nghị định số 196/HĐBT ngày 11/12/1989 của Hội đồng Bộ trưởng quy định nhiệm vụ và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ;

- Theo đề nghị của các ông Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông và bà Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non.

 
QUYT ĐỊNH

 

Điu 1: Nay ban hành bản điều lệ “ Hội cha mẹ học sinh” kèm theo Quyết định này.

Điu 2: Điều lệ này áp dụng cho các trường phổ thông và nhà trẻ, mãu giáo kể từ năm học 1992-1993. Bn điều lệ tạm thời Hội cha mẹ học sinh năm 1980 không còn hiệu lực thi hành.

Điu 3: Các ông Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Số tư liệu: 278/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành: 21-02-1992
Tệp đính kèm: 278QDdlphhs.pdf

 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
TRN HNG QUÂN

 

Theo http://moet.gov.v
[Quay lại]

Tin Mới hơn:

Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP