Kế hoạch thi lại 2013-2014

Cập nhật ngày 17/07/2014, 10:18 GMT+7.

Ngày thi: 31/7 và 01/08/2014

     SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số: 001/KHCM-HTK                                                    Buôn Hồ, ngày 16 tháng 07 năm 2014

      Kế hoạch thi lại 2013-2014

 Kính gửi: Các tổ trưởng chuyên môn, giáo viên và học sinh

I. Kế hoạch thi lại năm học 2013 – 2014

1- Đối tượng tham gia thi lại:

- Những học sinh thuộc diện thi lại đã được công bố kết quả học tập cuối năm (có học lực yếu thuộc diện thi lại)

+ Môn thi bắt buộc: Những môn có điểm trung bình dưới 3.5 ; Môn học xếp loại chưa đạt ; Hai môn Ngữ văn, Toán có điểm trung bình dưới 5.0 phải đăng ký thi lại ít nhất1 trong 2 môn.

+ Môn tự chọn: Những môn còn lại có số điểm dưới 5.0.

Lưu ý: Học sinh cần cân nhắc đăng ký môn thi lại để đủ điều kiện xếp lên lớp:

-          Học lực sau thi lại xếp loại trung bình trở lên: (tổng điểm trung bình ≥ 5.0, các môn tính điểm ≥ 3.5 trong đó một trong 2 môn Ngữ văn hoặc Toàn ≥ 5.0, và môn xếp loại đạt yêu cầu trở lên).

-          Hạnh kiểm xếp loại trung bình trở lên

2- Đăng kí thi lại - Ngày thi - Lịch thi: (áp dụng cho cả khối 10 và 11)

- Ngày đăng ký thi lại:             Đã thực hiện, HS có thể thay đổi đăng kí môn thi vào đầu buổi thi

- Công bố danh sách phòng thi, sơ đồ phòng thi tại trường:                           28/07/2014

- Phân công giáo viên coi thi, chấm thi: xem trên email nội bộ ngày: 25/07/2014

- Ngày thi:                                                                                          31/7 và 01/08/2014

- Chấm thi – công bố kết quả:                                                                         04/08/2014

- Lịch thi:

 

Ngày thi

 

Buổi

 

Môn

Vào phòng thi

Tính giờ làm bài

Thời gian làm bài

Hết giờ làm bài

Hình thức thi

 

31/07/2014

Sáng

Ngữ văn

7h15’

7h30’

90’

9h00’

Tự luận

Hóa học

9h15’

9h30’

45’

10h15’

Trắc nghiệm

Chiều

Vật lí

13h15’

13h30’

45’

14h15’

Trắc nghiệm

Lịch sử

14h30’

14h45’

45’

15h30’

Tự luận

Thể dục

15h45’ tại sân tập

Thực hành

 

01/08/2014

Sáng

Toán

7h15’

7h30’

90’

9h00’

Tự luận

Tiếng anh

9h15’

9h30’

45’

10h15’

Trắc nghiệm

Chiều

Địa lí

13h15’

13h30’

45’

14h15’

Tự luận

Sinh học

14h30’

14h45’

45’

15h30’

Trắc nghiệm

Quốc phòng

15h15’

15h30’

45’

16h15’

Tự luận

Lịch thi có thể thay đổi vì vậy cần theo dõi thông báo của nhà trường

3- Công tác ra đề thi:

- Ban giám hiệu trực tiếp phân công giáo viên ra đề thi. (giáo viên vào email để xem phân công, những giáo viên có ra đề sẽ có email gửi đến)

- Đề thi phải đảm bảo:

            + Đề thi môn Văn, toán 90 phút, còn lại 45’.

            + Nội dung trong giới hạn chương trình ôn tập thi lại. Trọng tâm, không thách đố học sinh, mang tính phân hóa (học sinh trung bình làm đươc từ 5 đến 6.5 điểm), đề thi ra phần cơ bản chung cho cả 2 ban (không có phần tự chọn), đề trắc nghiệm 30 câu.

            + Có đáp án thang điểm, không sai lỗi chính tả, trình bày đúng theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đàog tạo. (xem cách trình bày đề đáp án thi tốt nghiệp THPT và đại học – cao đẳng các năm)

            + Đề phải đảm bảo bí mật, nộp đề chậm nhất ngày 25/07/2014

            Giáo viên được phân công ra đề thi phải chịu trách nhiệm đề thi,  nội dung và tính bí mật của đề thi. Những trường hợp sai sót phải chịu hình thức kỉ luật theo quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo

4- Công tác chấm thi và công bố kết quả:

- Chấm thi: ngày 02/08/2014, ít nhất có 2 giáo viên chấm/môn thi, họp xét điều kiện lên lớp, công bố kết quả.

- Hoàn thanh ghi điểm sổ gọi tên-ghi điểm và học bạ ngày 04/08/2014.

Nơi nhận:                                                              PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN

- Như trên : để thực hiện;                                                           (Đã ký)

                                                                                         Nguyễn Đình Hoàng

Giới hạn chương trình thi lại download tại đây

 

THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP