Kết quả thi học sinh giỏi máy tính cầm tay cấp tỉnh năm 2013-2014

Cập nhật ngày 25/01/2014, 21:58 GMT+7.

           Kỳ thi chọn Học sinh giỏi tỉnh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 giải toán trên MTCT năm học 2013-2014                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
     Hội đồng chấm thi tỉnh Đắk Lắk              
        KẾT QUAT TẠM THỜI
                     
TT SBD Phòng Họ và tên D.tộc Ngày sinh phai lop Môn  Điểm thi Giải
1 012T 1 Nguyễn Tuấn Điền Kinh 20/03/1996 Nam 12 Toán 27.0 Nhì
2 055T 3 Thái Minh Sơn Kinh 12/08/1996 Nam 12 Toán 29.5 Nhì
3 056T 3 Nguyễn Thái Tài Kinh 02/12/1996 Nam 12 Toán 20.0 KK
4 065T 3 Nguyễn Thị Lễ Thu Kinh 05/09/1996 Nữ 12 Toán 24.0 Ba
5 034L 2 Nguyễn Thùy Diễm Sương Kinh 03/07/1997 Nữ 11 1.0  
6 037L 3 Nguyễn Mậu Nhật Tân Kinh 24/01/1997 Nam 11 3.5  
7 045L 3 Trần Sơn Triều Kinh 20/10/1997 Nam 11 6.0  
8 051L 3 Nguyễn Hùng Tuấn Vũ Kinh 04/05/1997 Nam 11 1.0  
9 002H 1 Trần Thị Tuyết Anh Kinh 12/09/1996 Nữ 12 Hóa 20.0 KK
10 008H 1 Nguyễn Thị Ngọc Duyên Kinh 04/03/1996 Nữ 12 Hóa 31.5 Ba
11 027H 2 Nguyễn Phương Nam Kinh 25/09/1996 Nam 12 Hóa 10.0  
12 031S 2 Trần Thị Mai Hương Kinh 17/10/1996 Nữ 12 Sinh  17.5  
13 036S 2 Nguyễn Hoàng Diệu Linh Kinh 10/01/1996 Nữ 12 Sinh  17.0  
14 076S 4 Trần Thị Thanh Trúc Kinh 31/01/1996 Nữ 12 Sinh  24.5 Ba
THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP