THÔNG BÁO DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO 10 KẾ HOẠCH PHÂN BAN VÀ TỔ CHỨC LỚP HỌC 2 BUỔI KHỐI 10 - NĂM HỌC 2013-2014

Cập nhật ngày 28/07/2013, 18:15 GMT+7.

Những học sinh trúng tuyển đến trường nhập học từ ngày 30/07/2013 đến ngày 07/08/2013: Đăng kí ban học, học lớp 2 buổi và đóng góp các khoản đầu năm. Nếu sau ngày 07/08/2013 học sinh không đến nhập học nhà trường sẽ xóa tên trong danh sách.

               SỞ GD&ĐT ĐĂK LĂK                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  

TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               SỐ: 12 /KH- THPT                                                     ------------------------------------

Buôn Hồ, Ngày 28 tháng 07 năm 2013

THÔNG BÁO

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO 10

KẾ HOẠCH PHÂN BAN VÀ TỔ CHỨC LỚP HỌC 2 BUỔI

KHỐI 10 - NĂM HỌC 2013-2014

 

Căn cứ kết quả tuyển sinh và chỉ tiêu được giao năm học 2013-2014

Căn cứ công văn số 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2010 về việc Hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày đối với các trường trung học; hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk về dạy học 2 buổi/ngày đối với các trường trung học.

Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2013-2014 và tình hình thực tế của trường THPT Huỳnh Thúc Kháng .

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng thông báo:

I. Công bố kết quả tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2013-2014

- Căn cứ vào quyết định phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh cho trường THPT Huỳnh Thúc Kháng năm học 2013-2014

- Số lượng hồ sơ dự tuyển 565, điểm xét tuyển của từng học sinh.

- Kết quả phê duyệt của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk

            Điểm chuẩn xét tuyển vào 10 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng: 28,5 điểm.

            Số học sinh trúng tuyển: 454 học sinh: Danh sách trúng tuyển Download tại đây Để đọc được dữ liệu phải có font TNKeyVni-Times (download tại đây về giải nén copy các file dán vào thư mục theo đường dẫn C:/windown/fonts)

            Số học sinh không trúng tuyển 111 học sinh.

Lưu ý:  + Học sinh trúng tuyển đến trường nhập học từ ngày 30/07/2013 đến ngày 07/08/2013: Đăng kí ban học, Học lớp 2 buổi và đóng góp các khoản đầu năm. Nếu sau ngày 07/08/2013 học sinh không đến nhập học nhà trường sẽ xóa tên trong danh sách.

+ Học sinh không trúng tuyển  đến trường rút hồ sơ tại văn thư

II. Công tác phân ban lớp 10 năm học 2013-2014:

            Tổng số lớp 10:  11 lớp, trong đó:  Ban KHTN:  05 lớp ; ban Cơ bản 06 lớp

            Phân ban các lớp KHTN căn cứ trên nguyện vọng của học sinh, điểm tuyển sinh, kết quả điểm môn Toán lớp 9 của học sinh.

                       

III. Công tác tổ chức lớp học 2 buổi:

- Tổ chức 02 lớp (lớp chọn) ban KHTN khối 10 vào buổi chiều (đối với thời gian trong năm học) và buổi sáng (đối với thời gian trong hè)

1. Tuyển chọn học sinh:

Điều kiện:

- Là những học sinh thuộc ban KHTN có học lực, hạnh kiểm năm học lớp 9 từ khá trở lên, Điểm trung bình môn toán tử 7,5.

- Có đơn đăng kí tham gia lớp học 2 buổi. (Mẫu đơn download tại đây)

Công tác xét chọn: Căn cứ trên điểm tuyển sinh (không tính điểm ưu tiên, NPT), điểm TBM toán lớp 9 và kết quả học lực, hạnh kiểm 4 năm THCS để tuyển chọn.

2. Kế hoạch học 3 năm THPT:

- Số môn thực hiện 5 môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tiếng anh, số tiết cụ thể:

- Nội dung chương trình giảng dạy từ cơ bản đến chuyên sâu phù hợp chương trình thi đại học.

* Năm học lớp 10

Trong năm học (27 tuần)

Kì hè (6 tuần)

+ Toán:

4 tiết/tuần

+ Toán:

6 tiết/tuần

+ Vật lí:

4 tiết/tuần

+ Vật lí:

4 tiết/tuần

+ Hóa học:

4 tiết/tuấn

+ Hóa học:

6 tiết/tuấn

+ Sinh học:

2 tiết/tuần

+Tiếng anh:

4 tiết/tuần

+Tiếng anh:

2 tiết/tuần- Thời gian thực hiện trong năm học: 27 tuần

Học kỳ 1: 16 tiết/tuần x 14 tuần = 224 tiết x 6000đ/tiết                       =    1.344.000đ/học sinh/kì 1

Học kỳ 2: 16 tiết/tuần x 13 tuần = 208 tiết x 6000đ/tiết                       =    1.248.000đ/học sinh/kì 2

 

- Thời gian thực hiện trong hè: 6 tuần gồm các môn: Toán, Lý, Hóa, Tiếng anh

                        20 tiết/tuần x 6 tuần = 120 tiết x 6000đ/tiết = 720.000đ/học sinh/kì hè

* Hai năm học tiếp theo

Lớp 11:

Lớp 12: Trong năm học (23 tuần)

Trong năm học (27 tuần)

Kì hè (8 tuần)

+ Toán:

4 tiết/tuần

+ Toán:

4 tiết/tuần

4 tiết/tuần

+ Vật lí:

4 tiết/tuần

+ Vật lí:

4 tiết/tuần

4 tiết/tuần

+ Hóa học:

4 tiết/tuấn

+ Hóa học:

4 tiết/tuấn

4 tiết/tuấn

+ Sinh học:

2 tiết/tuần

+ Tiếng anh:

2 tiết/tuần

4 tiết/tuần

+ Tiếng anh:

2 tiết/tuần

+ Sinh học:

0

4 tiết/tuần

Ôn thi tốt nghiệp 6 môn x 6 tuần

 

 

 

Ôn thi đại học 5 môn x 3 tuần

- Học phí lớp 11 và 12 theo sự thỏa thuần giữa nhà trường và phụ huynh học sinh của năm học đó và phù hợp với mức thu quy định của UBND tỉnh.

II. Dự kiến cơ sở vật chất cần trang bị (nhà trường trang bị cơ sở vật chất và bàn giao cho lớp học trong 3 năm với nguồn kinh phí do phụ huynh đóng góp 1 lần vào tuần đầu của năm học lớp 10), cụ thể:

- Màn hình Samsung plasma 51’ ich (thay cho máy chiếu):                                  23.000.000đ

- Máy vi tính phục vụ giảng dạy (kết nối màn hình ti vi, nối mạng internet):          13.000.000đ

- Đầu đĩa DVD (kết nối màn hình ti vi):                                                                 3.000.000đ

- Phụ kiện lắp đặt:                                                                                                 3.000.000đ

- Chi phí lắp đặt:                                                                                                   1.000.000đ

Tổng kinh phí lắp đặt:                                                                                            43.000.000đ/phòng học

            Số tiền phải đóng:  43.000.000đ : 45 HS/lớp                                        =   956.000đ/học sinh

* Lưu ý:  Những học sinh đăng kí vào lớp học 2 buổi phải làm đơn theo mẫu và có chữ kí xác nhận của phụ huynh học sinh.

                        NGƯỜI LẬP KẾ HOACH                                          HIỆU TRƯỞNG

THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP