Thầy, cô giáo trong BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2008-2009

Cập nhật ngày 05/09/2008, 16:00 GMT+7.

Thầy cô giáo trong BCH Đoàn trường ngày khai trường năm học 2008 - 2009

BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG

 
Họ và tên:                     NGUYỄN QUỐC HOÀN
Sinh ngày:                     10/04/1964
Trình độ chuyên môn: Đại học SP Anh văn
Tổ chuyên môn:            Ngoại ngữ
Trình độ quản lý:          
Chức vụ Đảng:            
Điện thoại cơ quan:       (0500)3573513 -3573821
Điện thoại nhà riêng:     
Điện thoại di động:        0984813667
Fax:                              3573513 - 3573821
Email:
 
 
 
PHÓ BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG
 
 
Họ và tên:                     BÙI TRỌNG NGHĨA
Sinh ngày:                     10/04/1964
Trình độ chuyên môn: Đại học SP Hóa
Tổ chuyên môn:            Hóa học
Trình độ quản lý:          
Chức vụ Đảng:            
Điện thoại cơ quan:       (0500)3573513 -3573821
Điện thoại nhà riêng:     
Điện thoại di động:        0987096954
Fax:                              3573513 - 3573821
Email:
 
 
 
PHÓ BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG
 
Họ và tên:                     ĐINH KHẮC DŨNG
Sinh ngày:                     10/04/1964
Trình độ chuyên môn: Đại học SP Sinh học
Tổ chuyên môn:            Thể dục - GDQP
Trình độ quản lý:          
Chức vụ Đảng:            
Điện thoại cơ quan:       (0500)3573513 -3573821
Điện thoại nhà riêng:     
Điện thoại di động:        0987096954
Fax:                              3573513 - 3573821
Email:
 
 

 

THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP