Thành viên tổ Thể dục và Giáo dục Quốc phòng - An ninh

Cập nhật ngày 05/09/2008, 15:52 GMT+7.

Tập thể thầy cô tổ Thể Dục & GDQP-AN

 

 Họ và tên: Thân Thúc Huy Phương

Năm sinh: 1980

Trình Độ CM: Đại Học TDTT

Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn

Chức vụ Đảng: chưa vào Đảng

Điện thoại: 0122-451-5665

Email giáo dục: Tq3@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

Địa chỉ: Xã Bình Thuận - Thị xã Buôn Hồ - Đak Lak

 

 

 

 

 

 

 Họ và tên: Bế Văn Thứ

Năm sinh: 1970

Trình Độ CM: Đại Học TDTT

Chức vụ: giáo viên

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Điện thoại: 098-235-5206

Email giáo dục: Tq2@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

Địa chỉ: P. Thiện An - Thị xã Buôn Hồ - Đak Lak

 

 

 

 

 

Họ và tên: Phan Thanh Sơn

Năm sinh: 1980

Trình Độ CM: Đại Học TDTT

Điện thoại: 098-707-5177

Chức vụ Đảng: Đảng viên

 

Email giáo dục: Tq1@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

Địa chỉ: P. Thống Nhất - Thị xã Buôn Hồ - Đak Lak

 

  

 

 

 

              

 

 Họ và tên: Lâm Thị Ngọc Lan

Năm sinh: 1979

Trình Độ CM: Đại Học TDTT

Chức vụ: Giáo viên

Chức vụ Đảng: Chưa vào Đảng

Email giáo dục: Tq4@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

Điện thoại: 091-377-8047; 090-964-8474

Địa chỉ: P. Thống Nhất - Thị xã Buôn Hồ - Đak Lak

 

 

 

 

  

 

Họ và tên: Trần Tấn Hùng

Năm sinh: 1986

Trình Độ CM: Đại Học TDTT & QP

Chức vụ: Giáo viên

 

 Chức vụ Đảng: Chưa vào Đảng

Điện thoại: 098-807-7388

Email giáo dục: Q2@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

Địa chỉ: Phú Xuân - Krông Năng - Đak Lak

 

           

 

 

Họ và tên: Đinh Khắc Dũng

Năm sinh: 1979

Trình Độ CM: Đại Học Sinh - KTNN & GDQP

Chức vụ: giáo viên

Chức vụ Đảng: Đảng viên - Bí thư đoàn trường

Điện thoại: 091-377-8485; 090-519-7349

Email giáo dục: Q1@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

Email: Dung_S22a@yahoo.com

Địa chỉ: 65 Nguyễn Trãi -  P. An Bình

Thị xã Buôn Hồ - Đak Lak

 

 

 

Họ và tên: Ngô Minh Tuấn

Năm sinh: 1987

Trình Độ CM: Đại Học TDTT

Chức vụ: giáo viên

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Điện thoại: 097-265-9838; 091-377-6936

Email giáo dục: Tq5@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

Địa chỉ: P. Thống Nhất - Thị xã Buôn Hồ - Đak Lak

 

 

Chức vụ: Giáo viên

 

 

 

 

 

 

 

Theo Khắc Dũng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP