Học sinh giỏi toàn diện

Cập nhật ngày 19/09/2012, 10:14 GMT+7.

TT

Họ và tên

Lớp

Năm học

1

Nguyễn Thị Tâm

10A1

2000-2001

 

1

Nguyễn Thị Tâm

11A1

2001-2002

 

1

Nguyễn Thị Tâm

12A1

2002-2003

2

Trương Thị Diệu Thùy

10A1

2002-2003

3

Nguyễn Đình Thi

10A1

2002-2003

 

1

Nguyễn Đình Thi

11A1

2003-2004

2

Trương Thị Diệu Thùy

11A1

2003-2004

3

Hoàng Thị Nguyên Thảo

10A2

2003-2004

 

1

Nguyễn Đình Thi

12A1

2004-2005

2

Trương Thị Diệu Thùy

12A1

2004-2005

3

Nguyễn Thị Hồng Loan

10A10

2004-2006

4

Hoàng Thị Nguyên Thảo

11A2

2004-2005

 

1

Nguyễn Thị Hồng Loan

11A10

2005-2006

2

Hoàng Thị Nguyên Thảo

12A2

2005-2006

 

1

Hồ Phi Ân

10A10

2006-2007

2

Phan Thị Chiên

10A10

2006-2007

3

Nguyễn Thị Hồng Loan

12A9

2006-2007

4

Nguyễn Thị Thanh Thúy

10A1

2006-2007

 

1

Nguyễn Thị Sơn Huyền

10A1

2007-2008

2

Phùng Thị Mai Loan

10A1

2007-2008

3

Trần Quý Tường

10A1

2007-2008

 

1

Trương Thị Thùy Nhâm

10A1

2008-2009

2

Lê Thị Thanh Nga

10C2

2008-2009

3

Hoàng Lê Thuỷ Ngân

10C2

2008-2009

4

Nguyễn Thị Kim Huyền

11A1

2008-2009

5

Nguyễn Thị Sơn Huyền

11A1

2008-2009

6

Trần Thị Mỹ Thanh

11A1

2008-2009

7

Nguyễn Trần Ánh Sương Huyền Trang

11A1

2008-2009

8

Trần Quý Tường

11A1

2008-2009

9

Nguyễn Thị Thanh Thuý

12A1

2008-2009

 

1

Bùi Minh Nhã Trúc

10A1

2009-2010

2

Trương Thị Thùy Nhâm

11A1

2009-2010

3

Lê Thị Thanh Nga

11C2

2009-2010

4

Lê Hải Hồng Giang

12A1

2009-2010

5

Nguyễn Thị Kim Huyền

12A1

2009-2010

6

Nguyễn Thị Sơn Huyền

12A1

2009-2010

7

Nguyễn Trần ánh Sương Huyền Trang

12A1

2009-2010

 

1

Trần Hoàng Yến Nhi

10A4

2010-2011

2

Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi

10A5

2010-2011

3

Nguyễn Nữ Yến Nhi

10A5

2010-2011

4

Phùng Thị Tố Uyên

10A5

2010-2011

5

Nguyễn Ngọc Qùynh Hạ Vi

10A5

2010-2011

6

Hoàng Gia Long

11A1

2010-2011

7

Nguyễn Thị Anh Thùy

11A1

2010-2011

8

Bùi Minh Nhã Trúc

11A1

2010-2011

9

Trần Thị Thuỳ Dương

12A1

2010-2011

10

Trương Thị Thùy Nhâm

12A1

2010-2011

11

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

12A1

2010-2011

12

Lê Thị Thanh Nga

12C2

2010-2011

 

1

Trần Thị Tuyết Anh

10A4

2011-2012

2

Nguyễn Thị Ngọc Duyên

10A4

2011-2012

3

Bùi Thị Y Như

10A4

2011-2012

4

Nguyễn Hoàng Tú Trinh

10A4

2011-2012

5

Trần Thị Thanh Trúc

10A4

2011-2012

6

Võ Hoàng Trọng Khánh

10A5

2011-2012

7

Nguyễn Thị Công

10C2

2011-2012

8

Hoàng Nữ Hồng Ân

11A4

2011-2012

9

Nguyễn Tân Dung Thuỳ

11A4

2011-2012

10

Nguyễn Nữ Yến Nhi

11A5

2011-2012

11

Trần Nữ Thục Quyên

11A5

2011-2012

12

Nguyễn Thị Thanh Tâm

11A5

2011-2012

13

Phan Tú Uyên

11A5

2011-2012

14

Nguyễn Trần Kim Yến

11A5

2011-2012

15

Hoàng Gia Long

12A1

2011-2012

16

Bùi Minh Nhã Trúc

12A1

2011-2012

THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP