Kế hoạch tổ chức lớp học 2 buổi - Bồi dưỡng học sinh giỏi - phụ đạo năm học 2012-2013

Cập nhật ngày 17/07/2012, 21:19 GMT+7.

                SỞ GD&ĐT ĐĂK LĂK         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  

TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     SỐ: 12 /KH- THPT                                ------------------------------------

Buôn Hồ, Ngày 15 tháng 07 năm 2012

 

A. KẾ HOẠCH LỚP HỌC 2 BUỔI NĂM HỌC 2012-2013

 

Căn cứ công văn số 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2010 về việc Hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày đối với các trường trung học; hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Lăk về dạy học 2 buổi/ngày đối với các trường trung học.

Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2012-2013 và tình hình thực tế của trường THPT Huỳnh Thúc Kháng để xây dựng công tác dạy hai buổi như sau:

I. Công tác tổ chức dạy 2 buổi (học sinh không phải học thêm)

- Tổ chức dạy cho 02 lớp ban KHTN khối 10 vào buổi chiều (đối với thời gian trong năm học) và buổi sáng (đối với thời gian trong hè)

- Số môn thực hiện: 5 môn, số tiết cụ thể:

- Nội dung chương trình giảng dạy từ cơ bản đến chuyên sâu phù hợp chương trình thi đại học.

* Năm học lớp 10

Trong năm học   (27 tuần)

Kì hè (6 tuần)

+ Toán:

4 tiết/tuần (học kì 1); 6 tiết/tuần (học kì 2)

+ Toán:

6 tiết/tuần

+ Vật lí:

4 tiết/tuần

+ Vật lí:

4 tiết/tuần

+ Hóa học:

4 tiết/tuấn

+ Hóa học:

6 tiết/tuấn

+ Sinh học:

2 tiết/tuần (học kì 1)

+ Tiếng anh:

4 tiết/tuần

+ Tiếng anh:

2 tiết/tuần- Thời gian thực hiện trong năm học: 27 tuần

Học kỳ 1: 16 tiết/tuần x 14 tuần = 224 tiết

Học kỳ 2: 16 tiết/tuần x 13 tuần = 208 tiết

- Thời gian thực hiện trong hè: 6 tuần gồm các môn: Toán, Lý, Hóa, Tiếng anh

                        20 tiết/tuần x 6 tuần = 120 tiết

* Hai năm học tiếp theo

Lớp 11:

Lớp 12: Trong năm học (23 tuần)

Trong năm học   (27 tuần)

Kì hè (8 tuần)

+ Toán:

4 tiết/tuần

+ Toán:

4 tiết/tuần

+ Toán:

4 tiết/tuần

+ Vật lí:

4 tiết/tuần

+ Vật lí:

4 tiết/tuần

+ Vật lí:

4 tiết/tuần

+ Hóa học:

4 tiết/tuấn

+ Hóa học:

4 tiết/tuấn

+ Hóa học:

4 tiết/tuấn

+ Sinh học:

2 tiết/tuần

+ Tiếng anh:

4 tiết/tuần

+ Tiếng anh:

4 tiết/tuần

+ Tiếng anh:

2 tiết/tuần

 

 

+ Sinh học:

4 tiết/tuần

Ôn thi tốt nghiệp 6 môn x 6 tuần

 

 

 

 

Ôn thi đại học 5 môn x 3 tuần

- Học phí theo sự thỏa thuần giữa nhà trường và phụ huynh học sinh của năm học đó.

II. Dự kiến cơ sở vật chất cần trang bị (nhà trường trang bị cơ sở vật chất và bàn giao cho lớp học trong 3 năm với nguồn kinh phí do phụ huynh đóng góp 1 lần vào đầu năm học lớp 10), cụ thể:

- Màn hình Samsung plasma 51’ ich (thay cho máy chiếu):                             24.000.000đ

- Máy vi tính phục vụ giảng dạy (kết nối màn hình ti vi, nối mạng internet):      12.000.000đ

- Đầu đĩa DVD (kết nối màn hình ti vi):                                                               3.000.000đ

- Phụ kiện lắp đặt:                                                                                              3.000.000đ

- Chi phí lắp đặt:                                                                                                1.000.000đ

Tổng kinh phí lắp đặt:                                                                                      43.000.000đ

* Lưu ý: Những học sinh đăng kí vào lớp học 2 buổi phải làm đơn theo mẫu và có chữ kí xác nhận của phụ huynh học sinh. (download mẫu đơn)

 

B. KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI  – PHỤ ĐAO

NĂM HỌC 2012-2013

 

Căn cứ công văn số 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2010 về việc Hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày đối với các trường trung học; hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk lăk về dạy học 2 buổi/ngày đối với các trường trung học.

Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2012-2013 và tình hình thực tế của trường THPT Huỳnh Thúc Kháng để xây dựng công tác dạy hai buổi như sau:

I. Bồi dưỡng học sinh giỏi:    

- Đối tượng bồi dưỡng: Học sinh khối 10, 11, 12 đủ điều kiện tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi tỉnh văn hóa, thể dục thể thao và an ninh quốc phòng.

- Tổ chức bồi dưỡng: học sinh giỏi 9 môn văn hóa,  thể dục thể thao và an ninh quốc phòng tham gia thi học sinh giỏi tỉnh, máy tính cầm tay, hội khỏe Phù đổng và hội thao An ninh Quốc phòng, cụ thể:

            + Bồi dưỡng HSG 9 môn văn hóa thi HSG tỉnh:          9 môn x 10 tuần x 6 tiết/tuần = 540 tiết

            + Bồi dưỡng HSG thi máy tính cầm tay:                      5 môn x 10 tuần x 6 tiết/tuần = 300 tiết

            Tổng số tiết thực hiện: văn hóa                                   840 tiết

II. Phụ đạo cho tất cả học sinh nhà trường (trừ 2 lớp học 2 buổi).

- Tổ chức dạy phụ đạo cho tất cả các lớp (trừ lớp học 2 buổi), thời gian vào buổi chiều trong tuần.

- Số môn thực hiện: tối thiểu 4 môn, tối đa 6 môn (tùy theo nguyện vọng của học sinh đăng ký môn phụ đạo)

- Kinh phí phụ đạo thu theo quy đinh của UBND tỉnh Đăk Lăk ký ngày 25/7/2007

- Thời gian thực hiện:

+ học kỳ 1: 14 tuần:

* Phụ đạo 4 môn: 4 môn x 2 tiết/môn  x 14 tuần = 112 tiết

* Phụ đạo 5 môn: 5 môn x 2 tiết/môn  x 14 tuần = 140 tiết

* Phụ đạo 6 môn: 6 môn x 2 tiết/môn  x 14 tuần = 168 tiết

+ học kỳ 2:

- Học sinh khối 10 và 11:  học 13 tuần:

* Phụ đạo 4 môn: 4 môn x 2 tiết/môn x 13 tuần = 104 tiết

* Phụ đạo 5 môn: 5 môn x 2 tiết/môn x 13 tuần = 130 tiết

* Phụ đạo 6 môn: 6 môn x 2 tiết/môn x 13 tuần = 156 tiết

- Học sinh khối 12: (Phụ đạo 9 tuần, ôn thi tốt nghiệp 6 môn trong 6 tuần với 2 giai đoạn: 6 môn x 2 tiết/môn x 3 tuần và 6 môn x 4 tiết/môn x 3 tuần. Tổng số tiết ôn thi tốt nghiệp 108 tiết)

* Phụ đạo 4 môn: (4 môn x 2 tiết/môn x 9 tuần) + 108 tiết = 180 tiết

* Phụ đạo 5 môn: (5 môn x 2 tiết/môn x 9 tuần) + 108 tiết = 198 tiết

* Phụ đạo 6 môn: (6 môn x 2 tiết/môn x 9 tuần) + 108 tiết = 216 tiết

- Thực  hiện:  Các tiết phụ đạo nhà trường sẽ kiểm tra nghiêm ngặt việc thực hiện của giáo viên và tham gia học tập của học sinh. Những tiết nghĩ sẽ có kế hoạch dạy bù để đảm bảo số tiết như kế hoạch.

Chi tiết lên hệ tại trường

THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP