Kế hoạch thi lại 2011-2012, nhập học học sinh khối 10 và tập trung học sinh năm học 2012 - 2013 .

Cập nhật ngày 13/07/2012, 16:04 GMT+7.

- Đăng kí thi lại : 23,24/07/2012, ngày thi lại: 26,27/07/2012
- Nhập học học sinh khối 10 mới tuyển: 25-28/07/2012
- Họp hội đồng sư phạm đầu năm: 7h30' ngày 01/08/2012
- Tập trung học sinh, nhận lớp ngày 06/08/2012

            SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               Số: 001/KHCM-HTK                                         Buôn Hồ, ngày 12 tháng 07 năm 2012

Kế hoạch thi lại 2011-2012, nhập học học sinh khối 10

          và tập trung học sinh năm học 2012 - 2013 .


Kính gửi: Các tổ trưởng chuyên môn, giáo viên và học sinh


I. Kế hoạch thi lại năm học 2011 – 2012

1- Đối tượng tham gia thi lại:

- Những học sinh thuộc diện thi lại đã được công bố kết quả học tập cuối năm (có học lực yếu thuộc diện thi lại)

+ Môn thi bắt buộc: Những môn có điểm trung bình dưới 3.5 ; Môn học xếp loại chưa đạt ; Hai môn Ngữ văn, Toán có điểm trung bình dưới 5.0 phải đăng ký thi lại 1 trong 2 môn.

+ Môn tự chọn: Những môn còn lại có số điểm dưới 5.0.

Lưu ý: Học sinh cần cân nhắc đăng ký môn thi lại để đủ điều kiện xếp lên lớp:

-          Học lực sau thi lại xếp loại trung bình trở lên: tổng điểm trung bình ≥ 5.0, các môn tính điểm ≥ 3.5 trong đó một trong 2 môn Ngữ văn hoặc Toàn ≥ 5.0, và môn xếp loại đạt yêu cầu trở lên.

-          Hạnh kiểm xếp loại trung bình trở lên

2- Đăng kí thi lại - Ngày thi - Lịch thi: (áp dụng cho cả khối 10 và 11)

- Ngày đăng ký thi lại:            23,24/07/2012

- Ngày thi:                               26, 27/07/2012

- Lịch thi:

 

Ngày thi

 

Buổi

 

Môn

Vào phòng thi

Tính giờ làm bài

Thời gian làm bài

Hết giờ làm bài

Hình thức thi

 

26/07/2012

Sáng

Ngữ văn

7h15’

7h30’

90’

9h00’

Tự luận

Hóa học

9h15’

9h30’

45’

10h15’

Trắc nghiệm

Chiều

Vật lí

13h15’

13h30’

45’

14h15’

Trắc nghiệm

Lịch sử

14h30’

14h45’

45’

15h30’

Tự luận

Thể dục

15h45’ tại sân tập

Thực hành

 

27/07/2012

Sáng

Toán

7h15’

7h30’

90’

9h00’

Tự luận

Tiếng anh

9h15’

9h30’

45’

10h15’

Trắc nghiệm

Chiều

Địa lí

13h15’

13h30’

45’

14h15’

Tự luận

Sinh học

14h30’

14h45’

45’

15h30’

Trắc nghiệm

Tin, CN, QP

15h15’

15h30’

45’

16h15’

Tự luận

 

3- Công tác ra đề thi:

- Tổ trưởng chuyên môn phân công giáo viên ra đề thi và chịu trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, đảm bảo tính bảo mật của đề thi. Phải có ít nhất 2 đề trên môn thi/khối thi.

- Đề thi phải đảm bảo:

            + Đề thi môn Văn, toán 90 phút, còn lại 45’.

            + Nội dung trong giới hạn chương trình ôn tập thi lại. Trọng tâm, không thách đố học sinh, mang tính phân hóa (học sinh trung bình làm đươc từ 5 đến 6.5 điểm), đề trắc nghiệm 30 câu chung cho cả 2 ban.

            + Có đáp án thang điểm và được in rõ ràng, không sai lỗi chính tả, trình bày đúng theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đàog tạo. (xem cách trình bày đề đáp án thi tốt nghiệp THPT và đại học – cao đẳng các năm)

            + Đề phải đảm bảo bí mật, nộp đề chậm nhất ngày 24/07/2012 cho cô Ngọc văn thư (bản in bao gồm đề, đáp án bỏ trong phong bì riêng dán và kí niêm phong)

            Giáo viên được phân công ra đề thi và tổ trưởng chuyên môn phải chịu trách nhiệm ra đề thi,  nội dung và tính bí mật của đề thi. Những trường hợp sai sót phải chịu hình thức kỉ luật theo quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo

4- Công tác chấm thi và công bố kết quả:

- Chấm thi: ngày 28/07/2012, ít nhất có 2 giáo viên chấm/môn thi

- Họp xét điều kiện lên lớp, công bố kết quả, hoàn thanh ghi điểm sổ gọi tên-ghi điểm và học bạ ngày 30/07/2012.

II. Nhập học học sinh khối 10 mới tuyển năm học 2012-2013

Những học sinh thuộc diện trúng tuyển vào lớp 10 THPT Huỳnh Thúc Kháng năm học 2012-2013.

* Thời gian nhập học: ngày 25 đến 28/07/2012, nội dung cụ thể:

-          Nộp hồ sơ gốc (học bạ bản chính) đối với những trường hợp tham gia thi đã nộp bản sao, học sinh trúng tuyển nguyện vọng 2 và 3

-          Đăng kí ban học: Năm học 2012 – 2013 trường thực hiện phân ban như sau:

+ Tổng số lớp: 10 lớp, trong đó: 4 lớp ban KHTN và 6 lớp ban cơ bản

+ Trong 4 lớp ban KHTN nhà trường tổ chức 2 lớp học 2 buổi (lớp chọn, học sinh học ngày 2 buổi trên trường không phải học thêm ở ngoài) điều kiện vào học lớp 2 buổi là những học sinh có kết quả xếp loại học lực lớp 9 từ loại khá trở lên, điểm trung bình môn Toán từ 7.5 trở lên; Điểm thi tuyển sinh môn toán từ 5.0 trở lên.

Dựa trên nguyện vong đăng ký, kết quả tuyển sinh và xếp loại học lực lớp cuối cấp nhà trường tiến hành xếp lớp.

Chi tiết liện hệ tại trường

III. Tập trung học sinh năm học 2012-2013

1.      Đăng ký chuyển ban (đối với học sinh khối 10 lên 11)

-          Học sinh thuộc ban cơ bản có nguyện vong chuyển sang học ban KHTN (điều kiện chuyển ban: xếp loại cuối năm từ khá trở lên, điểm trung bình môn Toán ≥ 6.0).

-          Học sinh thuộc ban KHTN xét khả năng có thể chuyển sang học ban Cơ bàn

-          Thủ tục chuyển ban thực hiện theo mẫu đơn có chữ kí xác nhận của phụ huynh học sinh. (download mẫu đơn)

2.      Tập trung học sinh – nhận lớp

Năm học 2012-2013 dự kiến có 31 lớp, trong đó khối 10: 10 lớp (4 KHTN, 6 cơ bản); khối 11: 12 lớp (5 KHTN, 7 cơ bản); khối 12: 9 lớp (5 KHTN, 4 cơ bản) do đó có một số lớp sẽ bị xóa.

Học sinh nhận lớp vào ngày 06/08/2012 thực hiện dọn vệ sinh trường, lớp và vào học chính thức ngày 20/08/2012

3.      Công tác chuyên môn:

-          Họp hội đồng sư phạm đầu năm ngày 01/08/2012.

-          Bồi dưỡng chính trị hè theo kế hoạch của ban tuyên giáo TX Buôn Hồ.

-          Bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Lăk.

-          Giáo viên nhân công tác chủ nhiệm và nhận lớp chủ nhiệm vào sáng ngày 05/08/2012.

-          Bộ phận phụ trách cơ sở vật chất tiến hành kiểm kê cơ sở vật chất ngày 25/07/2012 và lên kế hoạch sữa chữa, bàn giao phòng học, phòng bộ môn cho GVCN và các thành viên liên quan.

-          Các tổ chuyên môn nhận phân công GVCN lớp, tổ chuyên môn họp phân công chuyên môn theo kế hoạch nộp về nhà trường trước ngày 10/08/2012. (tổ Sinh – Công nghệ thực hiện lại phân phối chương trình cụ thể: 7 tuần học kì 1 học 2 tiết, 8 tuần học kì 2 học 2 tiết.

-          Tổ chuyên môn kiểm kê cơ sở vật chất, đặc biệt các đồ dùng phục vụ giảng dạy, thí nghiệm thực hành theo danh mục tối thiểu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và lên kế hoạch mua sắm.

-          Thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu từ ngày 20/08/2012

Nơi nhận:                                                              PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN

- Như trên : để thực hiện;                                                           (Đã ký)

                                                                                         Nguyễn Đình Hoàng

THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP