Thống báo tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, năm học 2012-2013

Cập nhật ngày 22/05/2012, 22:54 GMT+7.

Năm học 2012-2013 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng tuyển sinh 450 học sinh lớp 10 hệ công lập với hình thức thi tuyển vào ngày 22,23/06/2012. Đối tượng dự tuyển là học sinh có hộ khẩu tại thị xã Buôn Hồ đã tốt nghiệp THCS hoặc tốt nghiệp bổ túc THCS còn trong độ tuổi và có hồ sơ hợp lệ. Thời gian bán và nhận hồ sơ từ ngày 05/06/2012 đến hết ngày 12/06/2012.

   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂKLĂK          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------------------------                 -----------------------------------------------------

                  Số : 143 / TS10-HTK                       Buôn Hồ, ngày 22 tháng 05 năm 2012.

V/v: Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2012-2013.                              

                                     

      Kính gửi : - UBND các Phường (xã) trên địa bàn thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk

                                   - Hiệu trưởng các trường Trung Học Cơ Sở trên địa bàn thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk 

Căn cư quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT, ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT; Quyết định số 24/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 28/4/2008 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 của  Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 563 /SGDĐT-KTKĐCLGDCNTT ngày 21/05/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Lăk về việc hướng dẫn tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 năm học 2012-2013; nay Trường thpt Huỳnh Thúc Kháng triển khai thực hiện công tác tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 như sau:

    1. Chỉ tiêu tuyển sinh:                 450 học sinh hệ công lập

         - Chế độ tuyển sinh đối với học sinh dân tộc tại chỗ: Năm học 2012-2013 Sở GD&ĐT giao chỉ tiêu cho các trường THPT tuyển sinh số lượng học sinh dân tộc tại chỗ ít nhất là 5% tổng chỉ tiêu giao cho nhà trường, lấy theo thứ tự xét tuyển từ cao xuống thấp.

    2. Địa bàn tuyển sinh:                  Toàn thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk

    3. Phương thức tuyển sinh:         Thi tuyển

    4. Điều kiện tuyển sinh, chính sách ưu tiên khuyến khích

    a) Độ tuổi dự tuyển

- Tuổi dự tuyển của người học vào lớp 10 THPT: từ 15 đến 17 tuổi (căn cứ vào giấy khai sinh tính từ năm sinh đến năm 2012). Các trường hợp vào cấp học ở tuổi cao hơn hoặc thấp hơn tuổi thực hiện theo quy chế tuyển sinh

+ Được cao hơn 1 tuổi với người học là nữ, người học từ nước ngoài về nước;

+ Được cao hơn 2 tuổi với người học là người dân tộc thiểu số, người học ở vùng kinh tế –  xã hội khó khăn, người học bị khuyết tật, tàn tật, kém phát triển thể lực và trí tuệ, người học mồ côi không nơi nương tựa, người học trong diện hộ đói nghèo theo quy định của nhà nước;

Nếu thuộc nhiều trường hợp quy định tại các điểm trên thì chỉ được áp dụng 1 quy định cho 1 trong các trường hợp đó.           

- Học sinh thiếu một tuổi (sinh năm 1998) được phép dự tuyển nếu xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên.

- Hội đồng tuyển sinh chịu trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự tuyển, cần đối chiếu giấy khai sinh với các loại giấy tờ quy định khác của người dự tuyển.

    b)  Đối tượng dự tuyển: Là người đã tốt nghiệp THCS hoặc tốt nghiệp bổ túc THCS còn trong độ tuổi và có hồ sơ hợp lệ.

    c) Chính sách ưu tiên, khuyến khích:  thực hiện theo Điều 4 của Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinhTHPT ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT.

        + Vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn thực hiện theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg, ngày 05/3/2007 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn.

+ Việc cộng điểm khuyến khích chứng chỉ tin học cho học sinh dự tuyển vào lớp 10 THPT thực hiện như sau:

               Chỉ tính điểm khuyến khích trong tuyển sinh vào lớp 10 đối với chứng chỉ do Sở GD&ĐT cấp với phôi chứng chỉ do Bộ GD&ĐT phát hành và được cấp trong cả cấp học THCS.

               Chứng chỉ tin học trình độ A xếp loại giỏi, khá, TB được cộng điểm khuyến khích như chứng chỉ nghề phổ thông xếp loại tương ứng. Chứng chỉ tin học trình độ B trở lên được cộng điểm tương ứng với loại giỏi của chứng chỉ tin học trình độ A.

               Những học sinh đồng thời có cả chứng chỉ tin học và chứng chỉ nghề phổ thông chỉ được hưởng khuyến khích cho loại có mức điểm khuyến khích cao nhất.

+ Học sinh lớp 9 đạt giải cá nhân trong các kỳ thi Giải Toán, thi Tiếng Anh qua Internet năm học 2011-2012 được cộng điểm khuyến khích khi tuyển sinh vào lớp 10  năm học 2012-2013 như sau:

Cộng 2 điểm cho học sinh đạt giải trong kỳ thi cấp Quốc gia; đạt giải nhất (huy chương vàng) trong kỳ thi cấp tỉnh; Cộng 1,5 điểm cho học sinh đạt giải nhì (huy chương bạc) trong kỳ thi cấp tỉnh; Cộng 1,0 điểm cho học sinh đạt giải ba (huy chương đồng) trong kỳ thi cấp tỉnh.

Điểm cộng thêm tối đa cho các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích áp dụng cho từng phương thức tuyển sinh được quy định tại các Điều 10, 12, 18 của Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT.

    5. Hồ sơ dự tuyển

    - Hồ sơ dự tuyển gồm có: Đơn xin dự tuyển (do Sở GD&ĐT phát hành thống nhất trong toàn tỉnh), đơn đăng ký nguyện vọng vào học các Ban; bản sao giấy khai sinh hợp lệ; bản sao bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp bổ túc THCS hoặc bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trong năm dự tuyển; bản phô tô công chứng học bạ; bản phô tô công chứng sổ hộ khẩu; bản phô tô công chứng giấy xác nhận thuộc đối tượng hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích (nếu có); 02 ảnh cỡ 3cm x 4cm (kiểu ảnh chứng minh nhân dân).

         Sau khi học sinh trúng tuyển, nhà trường yêu cầu nộp bản chính học bạ và các giấy tờ liên quan.

    6. Thời gian bán và nhận hồ sơ:

    + Từ 05/06/2012 đến hết ngày 12/06/2012 học sinh mua hồ sơ và đăng ký thi tuyển (nếu chậm trễ nhà trường không chịu trách nhiệm)

    7. Nhận thẻ dự thi:           Ngày 15 và 16 /6/2012

    8. Ngày thi và lịch thi:

            - Ngày thi : 22, 23/6/2012

            - Lịch thi:

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề thi

Giờ bắt đầu làm bài

22/6/2012

Sáng

Ngữ văn

120 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Chiều

Ngoại ngữ

60 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

23/6/2012

Sáng

Toán

120 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Địa chỉ: Trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk

Lưu ý:

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng có tổ chức ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 cho tất cả học sinh có nguyện vọng. Học sinh đăng ký và ôn tập tại trường. Mọi chi tiết xin liên hệ về Văn phòng Hội đồng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng ĐT: 0500-6257113, hoặc qua Website: http://thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

Rất mong sự phổ biến rộng rãi của UBND phường (xã) và các trường THCS trên địa bàn thị xã đến quý bậc phụ huynh và các em học sinh để công tác tuyển sinh của Nhà trường đạt kết quả tốt nhất

Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

    - UBND các phường, xã trên địa bàn;                                                                                                                                                                    

    - Các trường THCS trên địa bàn

    - Lưu VT

Download công văn tại đây

THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP