Kế hoạch bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi trong hè năm học 2011-2012

Cập nhật ngày 17/05/2012, 22:11 GMT+7.

Thời gian thực hiện từ ngày 15/06/2012 đến 30/07/2012 (6 tuần)

        SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  ĐẮK LK    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Số : 010/CM-HTK-2012                               ----------------------------------------------

                                  Buôn Hồ, ngày 16 tháng 05 năm 2012

  Kế hoạch bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi

           trong hè, năm học 2011-2012

 

Kính gửi :       - Tổ trưởng chuyên môn

- Giáo viên bộ môn; học sinh

 

Căn cphương hướng, nhiệm vcủa trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

Để chuẩn bị tốt các kỳ thi chọn học sinh giỏi và lập các đội tuyển dự thi kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh (lớp 12-THPT), kthi Giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh lớp 12 của những năm tiếp theo.

Nhà trường tổ chức bồi dưỡng đôi tuyển học sinh giỏi cấp trường trong hè, cụ thể:

I. Kế hoạch bồi dưỡng:

            Kế hoach bồi dưỡng được chia làm hai giai đoạn:

-        Giai đoạn bồi dưỡng trong hè từ ngày 15/06/2012 đến 30/07/2012 (6 tuần)

-        Giai đoạn trong năm học 2012 – 2013 từ ngày 1/09/2012 – 15/11/2012 (10 tuần)

II. Đối tượng được bồi dưỡng trong hè:

- Học sinh khối 10 và 11 đã tham gia kì thi chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp trường khóa thi ngày 22/04/2012 và đã được chọn vào đội tuyển. Danh sách kèm theo download tại đây.

- Mỗi học sinh trong đội tuyển được bồi dưỡng 2 môn như sau:

+ Lớp Văn – Tiếng anh gồm đội tuyển môn Ngữ văn và Tiếng anh được bồi dưỡng môn Ngữ văn và Tiếng ang

+ Lớp Toán – Vật lí gồm đội tuyển môn Toán và Vật lí được bồi dưỡng môn Toán và môn Vật lí

+ Lớp Hóa học – Sinh học gồm đội tuyển môn Hóa học và môn Sinh học được bồi dưỡng môn Hóa học và môn Sinh học.

+ Lớp Lịch sử và Địa lí gồm đội tuyển môn Lich sử và Địa lí được bồi dưỡng môn Lịch sử và Địa lí

III. Smôn - tiết và thời gian bồi dưỡng trong hè:

            - Số môn bồi dưỡng: 8 môn gồm: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Anh văn, Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học. (mỗi HS đươc bồi dưỡng 2 môn)

- Số tiết bồi dưỡng một môn:    2 tiết/môn/ngày x 3 buổi/tuần x 6 tuần = 36 tiết/ 1 môn

- Thời gian:                                    từ ngày 15/06/2012 đến 30/07/2012 (6 tuần)

- Thời khóa biểu:       Học vào các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 trong tuần, như sau:

            + Tiết 1, 2 (07h15’ – 08h45’) học các môn Ngữ văn, Toán, Hóa học, Lịch sử

            + Tiết 3, 4 (09h00’ – 10h30’) học các môn Tiếng Anh, Vật lí, Sinh học, Địa lí

Giáo viên được cử bồi dưỡng là những người có nhiều kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi các năm trước.

IV. Nội dung bồi dưỡng:

Chương trình lớp 10, 11 hoặc 12 từ cơ bản đến nâng cao phù hợp với khả năng tiếp thu của học sinh 2 khối.

V. Kinh phí thực hiện:

- Kinh phí của nhà trường chi trả theo tiết

- Kinh phí đóng góp từ học sinh được bồi dưỡng: 3000đ/tiết x 36 tiết  =  108.000đ/hs

VI. Địa điểm:

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, phòng học số 15, 16 , 17, 18 dãy nhà 18 phòng tương ứng các lớp: Ngữ văn – Tiếng anh; Toán – Vật lí; Hóa học – Sinh học; Lịch sử - Địa lí

                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP