Tổ chức kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp trường năm học 2011-2012

Cập nhật ngày 13/03/2012, 00:12 GMT+7.

Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ của trường THPT Huỳnh Thúc Kháng năm học 2011-2012
Để chuẩn bị tốt các kỳ thi chọn học sinh giỏi và lập các đội tuyển dự thi các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh (lớp 12-THPT), kỳ thi Giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh lớp 12 của những năm tiếp theo.
Nhà trường tổ chức kỳ thi chọn đôi tuyển học sinh giỏi cấp trưởng, yêu cầu các tổ chuyên môn, giáo viên bộ môn thực hiện các nội dung sau:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  ĐẮK LK     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Số : 009/CM-HTK-2012                                       Buôn Hồ, ngày 09 tháng 03 năm 2011

V/v tổ chức kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi

               cấp trường năm học 2011-2012

 

Kính gửi :

- Tổ trưởng chuyên môn;

- Giáo viên bộ môn;

 

Căn cphương hướng, nhiệm vcủa trường THPT Huỳnh Thúc Kháng năm học 2011-2012

Để chuẩn bị tốt các kỳ thi chọn học sinh giỏi và lập các đội tuyển dự thi các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh (lớp 12-THPT), kthi Giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh lớp 12 của những năm tiếp theo.

Nhà trường tổ chức kỳ thi chọn đôi tuyển học sinh giỏi cấp trưởng, yêu cầu các tổ chuyên môn, giáo viên bộ môn thực hiện các nội dung sau:

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI :

* Học sinh đang học lớp 10, 11. Mỗi học sinh được đăng ký dự thi tối đa 2 môn phù hợp lịch thi và chỉ xét công nhận môn có điểm cao nhất.

II. ĐIỀU KIỆN DỰ THI :

* Học sinh có điểm trung bình kì một môn dự thi từ 7.0 trở lên

* Có xếp loại kì 1 của năm học 2011-2012: Hạnh kiểm Khá trở lên và học lực từ trung bình trở lên nhưng phải có điểm trung bình học kì từ 6,5 trở lên

III. NGÀY THI, GIỜ THI, ĐỊA ĐIỂM, CHƯƠNG TRÌNH THI :

1) Ngày thi 08/04/2012

2) Địa điểm thi: Trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng.

3) Lịch thi: Tổ chức 2 buổi thi. Khai mạc thi lúc 06 giờ 30, ngày 08/04/2012, cụ thể:

Ngày

Buổi

Môn
kiểm tra

Hình thức

Thời gian
làm bài

Giờ
phát đề

Giờ
làm bài

 
 

08/04/2012

Sáng

Toán

Tự luận

150 phút

7 giờ 15

7 giờ 30

 

Vật

Tự luận

150 phút

7 giờ 15

7 giờ 30

 

Ngữ văn

Tự luận

150 phút

7 giờ 15

7 giờ 30

 

Lịch s

Tự luận

150 phút

7 giờ 15

7 giờ 30

 

GDCD

Tự luận

150 phút

7 giờ 15

7 giờ 30

 

Chiều

Hoá học

Tự luận

150 phút

13 giờ 45

14 giờ 00

 

Sinh học

Tự luận

150 phút

13 giờ 45

14 giờ 00

 

Địa

Tự luận

150 phút

13 giờ 45

14 giờ 00

 

Tiếng Anh

Tự luận

150 phút

13 giờ 45

14 giờ 00

 

Tin học

Tự luận

150 phút

13 giờ 45

14 giờ 00

 

 

4) Chương trình thi :

Nội dung thi trong phạm vi chương trình cấp THPT hiện hành (Tính tthời điểm thi trvề trước; có phần chuyên sâu (nâng cao) thuộc nội dung các môn chuyên cấp THPT (lớp 10 chương trình của lớp 10, lớp 11 gồm chương trình lớp 10 và 11)

5) Hình thức thi :

- Các môn đều thi theo hình thức tự luận.

- Môn Tin học thi với ngôn ngữ lập trình Pascal trên máy tính (phần mềm Turbo Pascal 7.0, C++ , Free Pascal)

IV. ĐĂNG KÝ DỰ THI:

1) Về số lượng: Số lượng học sinh tối đa cho mỗi lớp/ môn dự thi.

+ Lớp ban C:   2HS/môn

+ Lớp ban A: 3HS/môn

+ Lớp chọn:    4HS/môn

2) Thời gian và đăng ký danh sách dự thi:

Các tổ chuyên môn tập hợp danh sách dự thi từ giáo viên bộ môn và lập danh sách theo mẫu nộp về chuyên môn nhà trường trước ngày 24/03/2012

V. ĐỀ THI:

            Tổ chuyên môn chịu trách nhiệm phân công ra đề thi phù hợp với chương trình, trình bày đề thi đúng theo cấu trúc đề thi và xây dựng đáp án. Thực hiện rà soát đánh giá đề thi, chịu trách nhiệm bảo mật đề thi.

            Nộp đề thi về cho chuyên môn nhà trường trước ngày 30/03/2012

IV. TỔ CHỨC CHẤM THI VÀ XẾP GIẢI

            Sau tổ chức thi các tổ chuyên môn tổ chức chấm thi tập trung (bài thi phải được cắt phách), có ít nhất 2 giáo viên tham gia chấm riêng lẽ và thống nhất kết quả.

Tổng hợp báo cáo kết quả cho chuyên môn nhà trường để công bố kết quả trước ngày 15/04/2012

                                                                                   

PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN                              HIỆU TRƯỞNG

 

 

            Nguyễn Đình Hoàng                                                 Phạm Văn Châm

THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP