Tổ chức trường từ năm học 2011-2012

Cập nhật ngày 15/12/2011, 14:13 GMT+7.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC  

 TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG

TỪ NĂM HỌC 2011-2012

 

A. BAN GIÁM HIỆU

HIỆU TRƯỞNG

PHẠM VĂN CHÂM

  - Sinh ngày:                             27/06/1959

- Trình độ chuyên môn:           Đại học sư phạm Toán

- Trình độ quản lí:                    Thạc sĩ quản lí giáo dục

- Chức vụ Đảng:                    Đảng viên

- Ngày về cơ quan:                10/09/2011

- Điện thoại:                            0914067260

- email:            t1@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

NGUYỄN VĂN MINH

  - Sinh ngày:                             07/03/1958

- Trình độ chuyên môn:           Đại học sư phạm Địa lí

- Trình độ quản lí:                    Chứng chỉ quản lí giáo dục

- Chức vụ Đảng:                     Phó bí thư chi bộ

- Ngày về cơ quan:                 05/09/1999

- Điện thoại:                            914053327

- Email:            d1@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG

  - Sinh ngày:                            25/06/1977

- Trình độ chuyên môn:           Đại học sư phạm Sinh học

- Trình độ quản lí:                    Chứng chỉ quản lí giáo dục

- Chức vụ Đảng:                     Đảng viên

- Ngày về cơ quan:                 01/11/2000

- Điện thoại:                            05003503079 - 01662117788

- Email:            sn1@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

B. TỔ CHUYÊN MÔN

I. TỔ TOÁN – TIN HỌC

 

NGUYỄN MINH CHÂU

  - Sinh ngày:                             30/06/1979

- Trình độ chuyên môn:           Đại học sư phạm Toán – tin học

- Chức vụ:                                Tổ trưởng chuyên môn

- Đoàn thể:                               Công đoàn viên

- Ngày về cơ quan:                  29/11/2002

- Điện thoại:                             0905487444   

- Email:            tt2@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

  

 

PHAN NGỌC QUÝ

  - Sinh ngày:                             29/04/1980

- Trình độ chuyên môn:           Đại học sư phạm Toán học

- Chức vụ :                              Giáo viên

- Đoàn thể:                              Công đoàn viên

- Ngày về cơ quan:                13/09/2004

- Điện thoại:                            0973790883

- Email:            t2@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

PHAN THANH NHẬT

  - Sinh ngày:                            10/06/1983

- Trình độ chuyên môn:          Đại học sư phạm Toán học

- Chức vụ :                              Giáo viên

- Đoàn thể:                              Đoàn viên       

- Ngày về cơ quan:                13/09/2005

- Điện thoại:                            01683968082

- Email:            t3@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

NGUYỄN CÔNG NGUYÊN

  - Sinh ngày:                            26/03/1986

- Trình độ chuyên môn:          Đại học sư phạm Toán học

- Chức vụ :                              Giáo viên

- Đoàn thể:                              Đoàn viên

- Ngày về cơ quan:                06/09/2009

- Điện thoại:                           

- Email:            t4@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

NGUYỄN THỊ TÂM

     - Sinh ngày:                            03/12/1985

- Trình độ chuyên môn:          Đại học sư phạm Toán học

- Chức vụ :                              Giáo viên

- Đoàn thể:                              Đoàn viên

- Ngày về cơ quan:                31/08/2010

- Điện thoại:                            0933047475

- Email:            t5@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

NGUYỄN MINH HẢO

  - Sinh ngày:                           20/07/1976

- Trình độ chuyên môn:          Đại học sư phạm Toán - Tin

- Chức vụ :                              Giáo viên

- Đoàn thể:                              Công đoàn viên          

- Ngày về cơ quan:                13/09/2000

- Điện thoại:                            0984692376

- Email:            Tt1@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

NGUYỄN THỊ QUỲNH UYÊN

  - Sinh ngày:                           01/07/1981

- Trình độ chuyên môn:          Đại học sư phạm Toán - Tin

- Chức vụ :                              Giáo viên

- Đoàn thể:                              Công đoàn viên          

- Ngày về cơ quan:                29/11/2002

- Điện thoại:                            0903138711

- Email:            tt3@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

NGUYỄN THỂ BÌNH VIÊN

  - Sinh ngày:                            23/04/1980

- Trình độ chuyên môn:           Đại học sư phạm Toán - Tin

- Chức vụ :                              Giáo viên

- Đoàn thể:                              Công đoàn viên

- Ngày về cơ quan:                06/12/2002

- Điện thoại:                            0905575909

- Email:            tt4@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

PHẠM VĂN HIỂN

  - Sinh ngày:                            

- Trình độ chuyên môn:           Đại học sư phạm Toán - Tin

- Chức vụ :                              Giáo viên

- Đoàn thể:                              Đoàn viên       

- Ngày về cơ quan:                 

- Điện thoại:                           

- Email:            tt5@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

HOÀNG BÁ ĐẠT

  - Sinh ngày:                             06/09/1980

- Trình độ chuyên môn:           Đại học sư phạm Toán - Tin

- Chức vụ :                              Giáo viên

- Đoàn thể:                              Đảng viên - Phó bí thu đoàn trường     

- Ngày về cơ quan:                30/08/2006

- Điện thoại:                           0935490888

- Email:            tt6@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

HUỲNH THỊ LIÊN

  - Sinh ngày:                             15/10/1981

- Trình độ chuyên môn:           Đại học sư phạm Toán - Tin

- Chức vụ :                              Giáo viên

- Đoàn thể:                              Đoàn viên     

- Ngày về cơ quan:                29/08/2006

- Điện thoại:                            0938464201

- Email:            tt7@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

LÊ THÔNG TRI

  - Sinh ngày:                            25/01/1984

- Trình độ chuyên môn:          Đại học sư phạm Toán - Tin

- Chức vụ :                              Giáo viên

- Đoàn thể:                              Đoàn viên

- Ngày về cơ quan:                05/12/2006

- Điện thoại:                            01213593888

- Email:            tt8@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

BÙI QUÝ MƯỜI

  - Sinh ngày:                           15/10/1983

- Trình độ chuyên môn:          Đại học sư phạm Toán - Tin

- Chức vụ :                              Giáo viên

- Đoàn thể:                              Đoàn viên       

- Ngày về cơ quan:                05/12/2006

- Điện thoại:                            01669929909

- Email:            tt9@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

  

NGUYỄN HẢI NINH

  - Sinh ngày:                           12/11/1988

- Trình độ chuyên môn:          Đại học sư phạm Tin học

- Chức vụ :                              Giáo viên

- Đoàn thể:                              Đoàn viên       

- Ngày về cơ quan:                29/10/2010

- Điện thoại:                            0905843804

- Email:            tn1@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

 

VÕ MINH HOÀNG

- Sinh ngày:                              22/05/1980

- Trình độ chuyên môn:          Cử nhân Tin học

- Chức vụ :                              Giáo viên

- Đoàn thể:                              Đoàn viên       

- Ngày về cơ quan:                08/09/2005

- Điện thoại:                           01683851205

- Email:            tn2@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

 

 

TRẦN THỊ OANH

- Sinh ngày:                              25/10/1984

- Trình độ chuyên môn:          Đại học sư phạm Tin học

- Chức vụ :                              Giáo viên

- Đoàn thể:                              Đoàn viên       

- Ngày về cơ quan:                30/09/2009

- Điện thoại:                           01683851205

- Email:            tn3@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

 

II. TỔ VẬT LÝ – CÔNG NGHỆ


TRỊNH HOÀNG NHÂN

  - Sinh ngày:                             09/01/1979

- Trình độ chuyên môn:           Đại học sư phạm Vật lí - CN

- Chức vụ :                              Tổ trưởng chuyên môn

- Đoàn thể:                              Đảng viên       

- Ngày về cơ quan:                28/09/2001

- Điện thoại:                            0907486112

- Email:            lc2@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

ĐOÀN THỊ NHƯ NGÀ

  - Sinh ngày:                             30/10/1980

- Trình độ chuyên môn:           Đại học tổng hợp Vật lí

- Chức vụ :                              Giáo viên

- Đoàn thể:                              Công đoàn viên

- Ngày về cơ quan:                 08/09/2004

- Điện thoại:                            05002474864

- Email:            lc3@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

NGUYỄN VĂN CƯƠNG

  - Sinh ngày:                            08/11/1978

- Trình độ chuyên môn:          Đại học sư phạm Vật lí - CN

- Chức vụ :                              Giáo viên

- Đoàn thể:                              Công đoàn viên          

- Ngày về cơ quan:                08/09/2004

- Điện thoại:                           0982352334

- Email:            lc4@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

NGUYỄN THỊ TUYẾT HOA

  - Sinh ngày:                            13/07/1981

- Trình độ chuyên môn:          Đại học sư phạm Vật lí - CN

- Chức vụ :                              Giáo viên

- Đoàn thể:                              Công đoàn viên

- Ngày về cơ quan:                21/01/2006

- Điện thoại:                            0975342725

- Email:            lc5@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

PHẠM HÙNG LĨNH

  - Sinh ngày:                             02/01/1979

- Trình độ chuyên môn:           Đại học sư phạm Vật lí - CN

- Chức vụ :                              Giáo viên

- Đoàn thể:                              Công đoàn viên

- Ngày về cơ quan:                18/08/2009

- Điện thoại:                            0914057962

- Email:            lc6@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

H’ SƠRY ÊBAN

  - Sinh ngày:                            04/09/1986

- Trình độ chuyên môn:          Đại học sư phạm Vật lí - CN

- Chức vụ :                              Giáo viên

- Đoàn thể:                              Đoàn viên

- Ngày về cơ quan:                13/09/2009

- Điện thoại:                            0984652444

- Email:            lc7@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

LƯU THỊ QUÝ

  - Sinh ngày:                            12/02/1988

- Trình độ chuyên môn:          Đại học sư phạm Vật lí - CN

- Chức vụ :                              Giáo viên

- Đoàn thể:                              Đoàn viên       

- Ngày về cơ quan:                13/10/2010

- Điện thoại:                           

- Email:            lc8@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

 

III. TỔ HÓA HỌC 

NGUYỄN VĂN MỸ

  - Sinh ngày:                             02/02/1977

- Trình độ chuyên môn:          Thạc sĩ Hóa học

- Chức vụ :                              Tổ trưởng chuyên môn

- Đoàn thể:                              Đảng viên

- Ngày về cơ quan:                13/09/2000

- Điện thoại:                            01693795215

- Email:            h1@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

NGUYỄN NGỌC ÂN

  - Sinh ngày:                            28/08/1979

- Trình độ chuyên môn:          Đại học sư phạm Hóa học

- Chức vụ :                              Giáo viên

- Đoàn thể:                  Công đoàn viên – Thanh tra nhân dân

- Ngày về cơ quan:                28/09/2001

- Điện thoại:                            0984626077

- Email:            h2@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

NGÔ NHÂN HÒA

  - Sinh ngày:                            13/06/1980

- Trình độ chuyên môn:          Đại học sư phạm Hóa học

- Chức vụ :                              Giáo viên

- Đoàn thể:                              Công đoàn viên

- Ngày về cơ quan:                 08/09/2004

- Điện thoại:                            0934693460

- Email:            h3@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

HỒ SỸ KIÊN

  - Sinh ngày:                           10/09/1986

- Trình độ chuyên môn:          Đại học sư phạm Hóa học

- Chức vụ :                             Giáo viên

- Đoàn thể:                              Đoàn viên       

- Ngày về cơ quan:                05/09/2009

- Điện thoại:                            01693337331

- Email:            h4@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

H’ HIM BUÔN KRÔNG

  - Sinh ngày:                            09/01/1986

- Trình độ chuyên môn:          Đại học sư phạm Hóa học

- Chức vụ :                              Giáo viên

- Đoàn thể:                              Đoàn viên       

- Ngày về cơ quan:                02/02/2010

- Điện thoại:                            0928761929

- Email:            h2@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

 

IV. TỔ SINH HỌC – CÔNG NGHỆ 

HOÀNG TUẤN ANH

  - Sinh ngày:                             02/08/1983

- Trình độ chuyên môn:           Đại học sư phạm Sinh học - CN

- Chức vụ :                              Tổ trưởng chuyên môn

- Đoàn thể:                  Đảng viên - Phó bí thư đoàn trường

- Ngày về cơ quan:                05/12/2006

- Điện thoại:                            01688321727 

- Email:            sn4@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

PHẠM CAO HOÀI THƯ

  - Sinh ngày:                             02/10/1978

- Trình độ chuyên môn:           Đại học sư phạm Sinh học - CN

- Chức vụ :                              Giáo viên

- Đoàn thể:                              Công đoàn viên

- Ngày về cơ quan:                23/03/2002

- Điện thoại:                            0914377877

- Email:            sn2@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

BÙI THỊ HOÀI NAM

  - Sinh ngày:                           13/07/1984

- Trình độ chuyên môn:          Đại học sư phạm Sinh học - CN

- Chức vụ :                              Giáo viên

- Đoàn thể:                              Đoàn viên

- Ngày về cơ quan:                07/09/2006

- Điện thoại:                            0986033103

- Email:            sn3@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

NGUYỄN THỊ KIM HÀ

  - Sinh ngày:                            27/08/1978

- Trình độ chuyên môn:          Đại học sư phạm Sinh học - CN

- Chức vụ :                              Giáo viên

- Đoàn thể:                              Công đoàn viên

- Ngày về cơ quan:                18/02/2004

- Điện thoại:                           

- Email:            sn5@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

NGUYỄN THỊ HUYỀN

  - Sinh ngày:                            05/10/1989

- Trình độ chuyên môn:          Đại học sư phạm Sinh học - CN

- Chức vụ :                              Giáo viên

- Đoàn thể:                              Đoàn viên

- Ngày về cơ quan:                26/10/2011

- Điện thoại:                            0973300212

- Email:            sn6@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

 

V. TỔ NGỮ VĂN 

NGUYỄN THỊ MINH TÂM

  - Sinh ngày:                             06/06/1978

- Trình độ chuyên môn:           Đại học sư phạm Ngữ văn

- Chức vụ :                              Tổ trưởng chuyên môn

- Đoàn thể:                  Ủy viên chi bộ - Chủ tịch công đoàn

- Ngày về cơ quan:                 30/10/1999

- Điện thoại:                            0982509004

- Email:            v1@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

LÊ NGỌC KIM VY

  - Sinh ngày:                             21/11/1977

- Trình độ chuyên môn:           Đại học sư phạm Ngữ văn

- Chức vụ :                              Giáo viên

- Đoàn thể:                              Công đoàn viên

- Ngày về cơ quan:                 03/11/2001

- Điện thoại:                            0978834577

- Email:            v2@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

ĐẬU THỊ HIỀN

  - Sinh ngày:                            16/09/1978

- Trình độ chuyên môn:          Đại học sư phạm Ngữ văn

- Chức vụ :                              Giáo viên

- Đoàn thể:                              Đảng viên

- Ngày về cơ quan:                03/09/2002

- Điện thoại:                            01662279924 

- Email:            v3@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

PHẠM VĂN LỢI

  - Sinh ngày:                           14/09/1978

- Trình độ chuyên môn:          Đại học sư phạm Ngữ văn

- Chức vụ :                             Thư ký hội đồng SP

- Đoàn thể:                              Đảng viên

- Ngày về cơ quan:                04/09/2004

- Điện thoại:                            0983149978

- Email:            v4@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

NGUYỄN THỊ SÂM

  - Sinh ngày:                            12/10/1980

- Trình độ chuyên môn:          Đại học sư phạm Ngữ văn

- Chức vụ :                              Giáo viên

- Đoàn thể:                              Công đoàn viên

- Ngày về cơ quan:                30/07/2006

- Điện thoại:                            0905489711

- Email:            v5@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

LÊ THỊ THU NGUYỆT

  - Sinh ngày:                            17/11/1983

- Trình độ chuyên môn:          Đại học sư phạm Ngữ văn

- Chức vụ :                              Giáo viên

- Đoàn thể:                              Đảng viên

- Ngày về cơ quan:                13/12/2005

- Điện thoại:                            0906136482

- Email:            v6@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

NGUYỄN VĂN HÀO

  - Sinh ngày:                           22/06/1980

- Trình độ chuyên môn:         Đại học sư phạm Ngữ văn

- Chức vụ :                             Giáo viên

- Đoàn thể:                             Công đoàn viên

- Ngày về cơ quan:                18/09/2005

- Điện thoại:                            0972797663

- Email:            v7@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

NGUYỄN THỊ MAI

  - Sinh ngày:                           20/02/1981

- Trình độ chuyên môn:         Đại học sư phạm Ngữ văn

- Chức vụ :                             Giáo viên

- Đoàn thể:                              Đảng viên

- Ngày về cơ quan:                29/09/2005

- Điện thoại:                            0982352334

- Email:            v9@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

VŨ THỊ HẰNG

  - Sinh ngày:                           01/06/1982

- Trình độ chuyên môn:         Đại học sư phạm Ngữ văn

- Chức vụ :                             Giáo viên

- Đoàn thể:                             Công đoàn viên

- Ngày về cơ quan:                06/12/2006

- Điện thoại:                           

- Email:            v10@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

 

VI. TỔ LỊCH SỬ - GIÁO DỤC CÔNG DÂN 

HOÀNG THỊ THIỆN

  - Sinh ngày:                           05/05/1979

- Trình độ chuyên môn:          Đại học sư phạm Lịch sử

- Chức vụ :                              Tổ trưởng chuyên môn

- Đoàn thể:                              Đảng viên

- Ngày về cơ quan:                 03/09/2002

- Điện thoại:                            0975089684               

- Email:            sg1@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

PHAN THỊ HƯƠNG

  - Sinh ngày:                            20/06/1979

- Trình độ chuyên môn:          Đại học sư phạm Lịch sử

- Chức vụ :                              Giáo viên

- Đoàn thể:                              Công đoàn viên

- Ngày về cơ quan:                 07/08/2006

- Điện thoại:                           

- Email:            sg2@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

PHAN THỊ HIỀN

  - Sinh ngày:                            05/06/1979

- Trình độ chuyên môn:          Đại học sư phạm Lịch sử

- Chức vụ :                              Giáo viên

- Đoàn thể:                              Công đoàn viên

- Ngày về cơ quan:                30/12/2005

- Điện thoại:                           

- Email:            sg3@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

H’ NHÔNL KPĂ

  - Sinh ngày:                           25/03/1986

- Trình độ chuyên môn:         Đại học sư phạm Lịch sử

- Chức vụ :                             Giáo viên

- Đoàn thể:                              Đoàn viên

- Ngày về cơ quan:                10/09/2009

- Điện thoại:                            01683913174

- Email:            sg4@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

NGUYỄN THỊ BÍCH HUỆ

  - Sinh ngày:                             21/12/1980

- Trình độ chuyên môn:         Đại học sư phạm Giáo dục chính trị

- Chức vụ :                             Giáo viên

- Đoàn thể:                             Công đoàn viên

- Ngày về cơ quan:                05/12/2006

- Điện thoại:                            0975102145

- Email:            g1@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

NGUYỄN THỊ MINH HIỀN

  - Sinh ngày:                            02/10/1984

- Trình độ chuyên môn:          Đại học sư phạm Giáo dục chính trị

- Chức vụ :                              Giáo viên

- Đoàn thể:                              Đoàn viên

- Ngày về cơ quan:                08/09/2007

- Điện thoại:                            01688738012

- Email:            g2@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

 

VII. TỔ ĐỊA LÍ 

HOÀNG MINH KHANH

  - Sinh ngày:                             26/04/1978

- Trình độ chuyên môn:           Đại học sư phạm Địa lí

- Chức vụ :                              Tổ trưởng chuyên môn

- Đoàn thể:                              Công đoàn viên

- Ngày về cơ quan:                06/12/2002

- Điện thoại:                            0935592563

- Email:            d2@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

BÙI THỊ THÙY DƯƠNG

  - Sinh ngày:                             20/09/1981

- Trình độ chuyên môn:           Đại học sư phạm Địa lí

- Chức vụ :                              Giáo viên

- Đoàn thể:                              Công đoàn viên

- Ngày về cơ quan:                08/11/2004

- Điện thoại:                            0934936998

- Email:            d3@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

TRẦN THỊ NHUNG

  - Sinh ngày:                            05/12/1982

-Trình độ chuyên môn:           Đại học sư phạm Địa lí

- Chức vụ :                              Giáo viên

- Đoàn thể:                              Công đoàn viên

- Ngày về cơ quan:                18/12/2006

- Điện thoại:                            01234387353

- Email:            d4@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

 

VIII. TỔ NGOẠI NGỮ 

TRƯƠNG ANH THÙY

  - Sinh ngày:                            01/11/1973

- Trình độ chuyên môn:         Đại học sư phạm Tiếng anh

- Chức vụ :                             Tổ trưởng chuyên môn

- Đoàn thể:                              Phó chủ tịch công đoàn

- Ngày về cơ quan:                 30/08/1999

- Điện thoại:                            0984626526

- Email:            a1@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

TRẦN THỊ MINH HÀ

  - Sinh ngày:                           20/05/1970

- Trình độ chuyên môn:         Đại học sư phạm Tiếng anh

- Chức vụ :                              Giáo viên

- Đoàn thể:                              Đảng viên

- Ngày về cơ quan:                  03/09/1999

- Điện thoại:                            0905871688

- Email:            a3@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

Y JUIN KTLA

  - Sinh ngày:                            25/03/1979

- Trình độ chuyên môn:         Đại học sư phạm Tiếng anh

- Chức vụ :                              Giáo viên

- Đoàn thể:                              Đảng viên

- Ngày về cơ quan:                 08/09/2005

- Điện thoại:                            01697562620

- Email:            a4@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

TRẦN THỊ HỒNG

  - Sinh ngày:                            10/03/1979

- Trình độ chuyên môn:          Đại học sư phạm Tiếng anh

- Chức vụ :                              Giáo viên

- Đoàn thể:                              Đảng viên

- Ngày về cơ quan:                 29/08/2006

- Điện thoại:                            01683178911

- Email:            a5@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

NGUYỄN TRƯƠNG TỐ NGA

  - Sinh ngày:                            13/10/1976

- Trình độ chuyên môn:          Đại học sư phạm Tiếng anh

- Chức vụ :                              Giáo viên

- Đoàn thể:                              Công đoàn viên

- Ngày về cơ quan:                 10/09/2006

- Điện thoại:                            0982435992

- Email:            a6@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

  - Sinh ngày:                            22/05/1986

- Trình độ chuyên môn:          Đại học sư phạm Tiếng anh

- Chức vụ :                              Giáo viên

- Đoàn thể:                              Đảng viên

- Ngày về cơ quan:                 30/08/2009

- Điện thoại:                            0935984357

- Email:            a7@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

TRẦN THỊ MỸ TRANG

 - Sinh ngày:                            12/07/1980

- Trình độ chuyên môn:          Đại học sư phạm Tiếng anh

- Chức vụ :                              Giáo viên

- Đoàn thể:                              Công đoàn viên

- Ngày về cơ quan:                 30/10/2009

- Điện thoại:                            01223025313

- Email:            a8@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

 

IX. TỔ THỂ DỤC – GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG 

THÂN THUC HUY PHƯƠNG

  - Sinh ngày:                            27/12/1980

- Trình độ chuyên môn:         Đại học sư phạm TDTT

- Chức vụ :                             Tổ trưởng chuyên môn

- Đoàn thể:                              Đoàn viên

- Ngày về cơ quan:                 23/08/2007

- Điện thoại:                            01224515665

- Email:            tq3@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

PHAN THANH SƠN

  - Sinh ngày:                            30/08/1980

- Trình độ chuyên môn:          Đại học sư phạm TDTT

- Chức vụ :                              Giáo viên

- Đoàn thể:                              Đảng viên

- Ngày về cơ quan:                 08/09/2003

- Điện thoại:                            0987075177

- Email:            tq1@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

BẾ VĂN THỨ

  - Sinh ngày:                            08/03/1970

- Trình độ chuyên môn:          Đại học sư phạm TDTT

- Chức vụ :                              Giáo viên

- Đoàn thể:                              Đảng viên

- Ngày về cơ quan:                 03/09/1999

- Điện thoại:                            0982355206

- Email:            tq2@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

LÂM THỊ NGỌC LAN

  - Sinh ngày:                            24/06/1979

- Trình độ chuyên môn:          Đại học sư phạm TDTT

- Chức vụ :                              Giáo viên

- Đoàn thể:                              Đoàn viên

- Ngày về cơ quan:                16/12/2005

- Điện thoại:                           

- Email:            tq4@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

NGÔ MINH TUẤN

  - Sinh ngày:                            16/01/1987

- Trình độ chuyên môn:          Đại học sư phạm TDTT

- Chức vụ :                              Giáo viên

- Đoàn thể:                              Đảng viên

- Ngày về cơ quan:                12/09/2009

- Điện thoại:                           

- Email:            tq5@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

  

 

ĐINH KHẮC DŨNG

  - Sinh ngày:                            26/08/1979

- Trình độ chuyên môn:          Đại học sư phạm Sinh - QP

- Chức vụ :                              Giáo viên

- Đoàn thể:                              Đảng viên – Bí thư đoàn trường

- Ngày về cơ quan:                 07/12/2005

- Điện thoại:                            0905197349 - 0913.778485

- Email:            q1@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

TRẦN TẤN HÙNG

 - Sinh ngày:                             20/07/1986

- Trình độ chuyên môn:          Đại học sư phạm GDQP

- Chức vụ :                              Giáo viên

- Đoàn thể:                              Đoàn viên

- Ngày về cơ quan:                 13/10/2010

- Điện thoại:                            0988077388

- Email:            q2@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

 

X. TỔ VĂN PHÒNG 

NGÔ PHƯƠNG NGỌC

  - Sinh ngày:                            03/10/1986

- Trình độ chuyên môn:         Trung cấp văn thư lưu trữ

- Chức vụ :                             Tổ trưởng tổ văn phòng

- Đoàn thể:                              Đoàn viên

- Ngày về cơ quan:                12/12/2006

- Điện thoại:                            0978899330

- Email:            hc2@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

PHAN VĂN ĐAM

  - Sinh ngày:                            01/04/1967

- Trình độ chuyên môn:         Trung cấp kế toán

- Chức vụ :                              Kế toán

- Đoàn thể:                              Đảng viên

- Ngày về cơ quan:                 01/09/2011

- Điện thoại:                            0989443285

- Email:            hc1@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

NGÔ PHƯƠNG THỦY

  - Sinh ngày:                        30-07-1984                      

- Trình độ chuyên môn:         Trung cấp văn thư lưu trữ 

- Chức vụ :                              Thủ quỹ

- Đoàn thể:                              Đoàn viên

- Ngày về cơ quan:                 

- Điện thoại:                            0973790005

- Email:            hc4@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

 CAO THỊ KIM YẾN

  - Sinh ngày:   11 - 02 - 1990                         

- Trình độ chuyên môn:  Trung cấp điều dưỡng        

- Chức vụ :                              Y tế học đường

- Đoàn thể:                              Đoàn viên

- Ngày về cơ quan:                 01-09-2012 

- Điện thoại:                            01666193080

- Email:            hc5@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

  

VÕ THỊ BÍCH THẢO

- Sinh ngày:                            

- Trình độ chuyên môn:          

- Chức vụ :                              Thư viện

- Đoàn thể:                              Đoàn viên

- Ngày về cơ quan:                 

- Điện thoại:                            01685533355

- Email:            hc7@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

  

 

VÕ NGUYÊN TIẾN

   - Sinh ngày:                             03/09/1985                         

- Trình độ chuyên môn:          Tốt nghiệp THPT      

- Chức vụ :                              Bảo vệ

- Đoàn thể:                              Đoàn viên

- Ngày về cơ quan:                11/03/2006 

- Điện thoại:                           0975548373

- Email:            hc6@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

 

 

 

 

THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP