Thành viên tổ Toán - tin

Cập nhật ngày 02/09/2008, 23:53 GMT+7.

Thành viên tổ toán ngày khai trường năm học 2008-2009

 

TT Họ và tên Năm sinh Trình độ CM Chức vụ Ghi chú
1 Nguyễn Minh Hảo 1976 ĐH SP Toán - tin Giáo viên  
2 Hoàng Bá Đạt 1980 ĐH SP Toán - tin Giáo viên  
3 Lê Thông Tri 1984 ĐH SP Toán - tin Giáo viên  
4 Nguyễn Thể Bình Viên 1980 ĐH SP Toán - tin Giáo viên  
5 Trịnh Văn Cường 1978 ĐH SP Toán - tin Giáo viên  
6 Huỳnh Thị Liên 1981 ĐH SP Toán - tin Giáo viên  
7 Bùi Quý Mười 1983 ĐH SP Toán - tin Giáo viên  
8 Phan Thanh Nhật 1983 ĐH SP Toán Giáo viên  
9 Phan Ngọc Quý 1980 ĐH SP Toán Giáo viên  
10 Nguyễn Văn Hòa 1979 ĐH SP Toán TTCM  
11 Trịnh Trung Hiếu 1977 ĐH SP Toán  Giáo viên  
12 Nguyễn Minh Châu 1979 ĐH SP Toán - tin Giáo viên  
13 Nguyễn Thị Quỳnh Uyên 1981 ĐH SP Toán - tin Giáo viên  
14 Lê Quốc Hòa 1981 ĐH Tin học Giáo viên  
15 Võ Minh Hoàng 1980 ĐH Tin học Giáo viên  

Web site tham khảo

http://www.tinhoc.dayhoc.vn
http://www.diendantoanhoc.net/home/
http://www.toanthpt.net
http://www.toancapba.com/
www.giaovien.net
http://www.mspil.net.vn/gvst/ (Giáo viên sáng tạo)
http://www.baigiang.bachkim.vn
 

THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP