CẤP PHÁT EMAIL TÊN MIỀN GIÁO DỤC CHO TẤT CẢ HỌC SINH TRƯỜNG

Cập nhật ngày 14/10/2010, 11:14 GMT+7.

Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong tường học. Mổi học sinh có một email tên miền giáo dục. Nay nhà trường thông báo đến học sinh và phụ huynh địa chỉ email của học sinh trong trường như sau.

Mỗi học sinh được cấp một địa chỉ Email sử dụng trong quá trình học tại trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Download

- Tên email bao gồm năm học và mã học sinh: ví dụ: năm nay là 2010, em Nguyễn Văn A học lớp 12 có mã học sinh là 12a112 (theo thứ tự mã học sinh trong quản lý điểm) thì địa chỉ của em là 1012a112@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

Tất cả các email đều có đuôi là @thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

- Hướng dẫn sử dụng:
1, Đăng nhập vào website trường thpt huỳnh thúc kháng: http://thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn
2, Chọn mục Email - Email HTK
3, Gõ địa chỉ email của minh vào mục tên người dùng, gõ password (được cung cấp)vào mục mật khẩu (một số trường hợp phải xác nhận lại mật khuẩu ta nhập lại password và nhập mã xác nhân được cung cấp bởi hệ thống email)
4, Hộp thư đến: là thư từ các email khác gửi đến.
5, Hộp thư đi: là thư ta đã gửi đến các địa chỉ email khác
6, Giử thư: nhập địa chỉ email người nhân, tựa đề thư, nội dung thư gửi, có thể đính kèm file....

Học sinh liên hệ với GVCN để được cung cấp password, sau khi đăng nhập lần đầu tiên cần phải thay đổi password để bảo mật

Thông báo Email và password của mình cho phụ huynh

Mọi liên hệ giữa nhà trường và học sinh, phụ huynh sau này sẽ sử dụng Email này


 

THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP