Hướng dẫn các chi đoàn về chương trình Đại hội chi đoàn.

Cập nhật ngày 17/09/2010, 13:12 GMT+7.

yêu cầu Bí thư, phó bí thư các chi đoàn theo dõi thực hiện

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN.
 
1.   Chào cờ – quốc ca – đoàn ca.
2.   Tuyên bố lý do – giới thiệu đại biểu
3.   Bầu Đoàn chủ tịch đại hội, Đoàn chủ tịch giới thiệu thư ký đại hội.
4.   Đoàn chủ tịch công bố chương trình đại hội.
5.   Ban chấp hành nhiệm kỳ cũ đọc báo cáo của ban chấp hành đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động nhiệm kỳ 2009 - 2010, chương trình công tác nhiệm kỳ 2010 - 2011 và bản kiểm điểm Ban chấp hành theo hướng dẫn của Đoàn chủ tịch đại hội.
6.   Đại hội thảo luận báo cáo, phương hướng
7.   Đại diện Đoàn cấp trên phát biểu ( nếu có ) hoặc giáo viên chủ nhiệm.
8.   Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo, phương hướng và bản kiểm điểm toàn bộ hay từng phần nếu có ý kiến cần chỉnh sửa.
9.   Ban chấp hành cũ tuyên bố hết nhiệm vụ.
10.    Đoàn chủ tịch trình bày yêu cầu, cơ cấu, tiêu chuẩn uỷ viên Ban chấp hành mới. Giới thiệu nhân sự dự kiến của Ban chấp hành cũ và hướng dẫn đại hội thảo luận và giới thiệu người ứng cử vào Ban chấp hành mới.
11.    Chủ toạ đại hội trả lời, giải thích những ý kiến của đoàn viên, quyết định cho rút tên hoặc không cho rút tên khỏi danh sách ứng cử. Đại hội biểu quyết thống nhất danh sách ứng cử.
12.    Biểu quyết thông qua danh sách tổ bầu cử. Tổ bầu cử hướng dẫn thể lệ bầu cử.
13.    Tiến hành bầu cử, công bố kết quả, ban chấp hành mới ra mắt, nhận nhiệm vụ.
14.    Bầu đại biểu dự đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2010 - 2011. 
15.    Thông qua nghị quyết đại hội.
16.    Bế mạc đại hội.
 
Theo BCH ĐÀN TRƯỜNG
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP