Thành viên tổ Ngoại ngữ

Cập nhật ngày 02/09/2008, 23:44 GMT+7.

Thầy cô giáo tổ ngoại ngữ ngày khai trường năm học 2008-2009

 

TT Họ và tên Năm sinh Trình độ CM Chức vụ ghi chú
1 Trương Anh Thùy 1973 ĐH SP Tiếng anh TTCM  
2 Nguyễn Quốc Hoàn 1978 ĐH SP Tiếng anh Giáo viên  
3 Y Juin Ktla 1979 ĐH SP Tiếng anh Giáo viên  
4 Nguyễn Thị Xuân Nhạn 1978 ĐH SP Tiếng anh Giáo viên  
5 Trần Thị Hồng 1979 ĐH SP Tiếng anh Giáo viên  
6 Nguyễn Trương Tố Nga 1976 ĐH SP Tiếng anh Giáo viên  
7 Trần Thị Minh Hà 1970 ĐH SP Tiếng anh Giáo viên  
8 Vương Thị Vân 1984 ĐH SP Tiếng anh Giáo viên  

Web site tham khảo

http://vnsay.com/ 
http://www.petalia.org/Englishpage.htm 
http://tienganhonline.net/ 
http://www.tienganh.com.vn 
www.YeuTiengAnh.com 
www.ChatTiengAnh.com
http://tulieu.bachkim.vn/ (Thư viên tư liệu giáo dục)
http://baigiang.bachkim.vn/ (Thư viện bài giảngđiện tử)
 

THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP