Kiểm tra khảo sát chất lượng năm học 2010-2011

Cập nhật ngày 09/09/2010, 10:50 GMT+7.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂ K

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

 THÔNG BÁO

           Thực hiện Công văn số 876/SGDĐT-KT&KĐ V/v kiểm tra khảo sát chất lượng năm học 2010-2011, ngày 07/9/2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Lăk, nay BGH Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng thông báo đến toàn thể Giáo viên và Học sinh lớp 11, 12 của trường như sau:

1. ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT

          Khảo sát học sinh lớp 11 và 12

2. CÁC MÔN KHẢO SÁT

          Khảo sát các môn: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ

3. HÌNH THỨC RA ĐỀ KHẢO SÁT

          - Đối với lớp 12:

                   + Đề khảo sát môn Toán, Ngữ văn theo hình thức tự luận

+ Đề khảo sát môn Ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm khách quan

          - Đối với lớp 11:

                   + Đề khảo sát môn Toán, Ngữ văn theo hình thức tự luận

+ Đề khảo sát môn Ngoại ngữ theo hình thức tự luận, trắc nghiệm khách quan hoặc kết hợp tự luận với trắc nghiệm khách quan.

          Lưu ý đề khảo sát có 2 phần; phần chung cho tất cả học sinh; phần riêng (tự chọn) theo chương trình chuẩn; nâng cao. Học sinh lớp 11 làm bài theo đúng chương trình học; riêng học sinh lớp 12 có thể chọn một trong hai phần để làm bài.

4. THỜI GIAN VÀ THỜI LƯỢNG KHẢO SÁT

- Thời gian: +Khảo sát môn Ngữ văn (lớp 11, 12) vào sáng Thứ 4 ngày 15/9/2010

+ Khảo sát môn Toán và Ngoại ngữ (lớp 11, 12) vào sáng Thứ 5 ngày 16/9/2010

          - Thời lượng: Toán và Ngữ văn 90 phút; Ngoại ngữ 45 phút

5. TỔ CHỨC KHẢO SÁT

- Học sinh: Xếp phòng theo thứ tự A, B, C, … và mỗi phòng có khoảng 24 đến 36 học sinh.

          - Giám thị: Mỗi phòng được bố trí 2 Giám thị

 * LƯU Ý: Học sinh và Giáo viên được phân công có mặt tại trường lúc 7 giờ (Buổi sáng) và 13 giờ (Buổi chiều).

                                                           Buôn Hồ, ngày 9 tháng 9 năm 2010

                                                                            BGH

 Download nội dung

Download Danh sách phòng thi

THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP