DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2010-2011

Cập nhật ngày 19/07/2010, 22:56 GMT+7.

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng năm học 2010 - 2011. Nguyên vọng 1: 11,75 điểm; nguyện vọng 2: 12,75 điểm.
- Những học sinh không trúng tuyễn đến nhà trường nhận lại hồ sơ vào các buổi sáng từ thứ 2 đến tứ 6
- Về việc phúc khảo bài thi, Nhà trường tiếp tục nhận hồ sơ phúc khảo cho đến hết ngày 24/7/2010. Liên hệ Thầy Đính (0905198818) để làm hồ sơ phúc khảo

      UBND TỈNH ĐẮK LẮK           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   Số: 442 /QĐ-SGDĐT                   Buôn Ma Thuột, ngày 19  tháng 7 năm 2010.

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc chuẩn y điểm chuẩn và số lượng học sinh

trúng tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2010-2011

       GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT, ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT;

Căn cứ Quyết định số 242/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 02 năm 2009 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 246/QĐ-GDĐT, ngày 20 tháng 5 năm 2010 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2010 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Kế hoạch số 10/SGĐT-GDTrH, ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch tuyển sinh năm học 2009-2010;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh các trường THPT tại cuộc họp ngày 08 tháng 7 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuẩn y điểm chuẩn và số lượng học sinh trúng tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2010-2011 của 35 trường THPT  tổ chức thi tuyển sinh (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Các trường THPT thông báo công khai kết quả tuyển sinh cho học sinh và phụ huynh biết để nộp hồ sơ nhập học. Hạn chót nộp hồ sơ vào ngày 30 tháng 7 năm 2010.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng GDTrH, Trưởng phòng KT&KĐCLGD, Trưởng  phòng KH-TC và Hiệu trưởng các trường THPT tổ chức thi tuyển sinh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

                                                                                                         GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:                                                                                   KT.GIÁM ĐỐC

- Như điều 3;                                                                                  P. GIÁM ĐỐC

- Lưu: VT, GDTrH.                                                                                (Đã ký)

                                                                                                 Nguyễn Ngọc Quang 

ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2010-2011
(Trích: Quyết định số 422/QĐ-SGDĐT ngày 19/7/2010 của Sở GDĐT Đăk Lăk)
Số TT Mã số Mã trường Tên trường NV1 NV2 NV3
1 1 HBT THPT Hai Bà Trưng 12.00 13.00 /
2 2 HTK THPT Huỳnh Thúc Kháng 11.75 12.75 /
3 3 BHO THPT Buôn Hồ 24.00 / /
4 6 BMT THPT Buôn Ma Thuột 34.75 / /
5 7 CVA THPT Chu Văn An 26.50 27.00 /
6 8 CBQ THPT Cao Bá Quát 9.00 9.50 10.00
7 9 HDC THPT Hồng Đức 20.00 20.50 21.00
8 10 LQD THPT Lê Quý Đôn 11.00 11.50 12.50
9 12 PHU THPT Trần Phú 9.50 10.00 10.50
10 14 LDU THPT Lê Duẩn 11.00 11.50 12.00
11 19 CMG THPT C|ư M'gar 22.00 / /
12 20 TQK THPT Trần Quang Khải 7.25 8.25 9.25
13 22 LHT THPT Lê Hữu Trác 10.75 11.75 12.75
14 23 VDC THPT Việt Đức 7.00 8.00 /
15 24 JUT THPT Y Jút 13.00 / /
16 25 EHL THPT Ea H' Leo 12.75 / /
17 26 TCH THPT Trường Chinh 5.00 5.75 6.50
18 27 PCT THPT Phan Chu Trinh 10.75 11.75 /
19 28 NGT THPT Ngô Gia Tự 23.00 / /
20 29 TQT THPT Trần Quốc Toản 12.75 13.75 /
21 30 TNT THPT Trần Nhân Tông 9.25 10.00 11.00
22 31 NTB THPT Nguyễn Thái Bình 13.00 14.00 /
23 33 ANA THPT Krông Ana 19.50 / /
24 34 HVG THPT Hùng Vương 8.50 9.25 10.25
25 35 PVD THPT Phạm Văn Đồng 10.50 11.50 /
26 39 PBC THPT Phan Bội Châu 14.00 / /
27 41 HUE THPT Nguyễn Huệ 13.50 / /
28 42 NBK THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 25.00 / /
29 43 MKH THPT Nguyễn Thị Minh Khai 5.50 6.50 7.50
30 44 QTG THPT Quang Trung 6.75 7.75 8.75
31 45 LHP THPT Lê Hồng Phong 17.25 18.25 /
32 46 PDP THPT Phan Đình Phùng 8.50 9.50 10.50
33 47 NCT THPT Nguyễn Công Trứ 12.25 13.25 14.25
34 49 NTT THPT Nguyễn Tất Thành 7.75 / /
35 50 NTO THPT Nguyễn Trường Tộ 5.50 6.50

/

 Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Download tại đây

 

THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP