NỘI QUY CƠ QUAN

Cập nhật ngày 09/04/2010, 15:50 GMT+7.

Cán bộ - giáo viên và nhân viên trường THPT Huỳnh Thúc Kháng thực hiện nội quy cơ cuan theo văn bản sau:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG                 Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                    Số 002 NQCQ                                        --------------------------------------------------

            -----------------------------                                 Krông Buk, ngày 25 tháng 08 năm 2008

 

NỘI QUY CƠ QUAN

 

A. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM HIỆU


Nhằm từng bước tổ chức hợp lý hoạt động của các bộ phận chức năng trong trường học, căn cứ vào luật Giáo dục sửa đổi, căn cứ vào điều lệ trường THPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Hiệu trưởng trường THPT Huỳnh Thúc Kháng  phân công trách nhiệm của các thành viên trong Ban giám hiệu như sau:

1. Hiệu trưởng

 • Tổ chức bộ máy nhà trường
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học
 • Quản lý giáo viên, nhân viên, học sinh; chỉ đạo quản lý chuyên môn, phân công công tác, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên, nhân viên.
 • Chỉ đạo quản lý và tổ chức giáo dục học sinh.
 • Quản lý hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường.
 • Thực hiện chế độ chính sách của nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.
 • Được theo học các lớp chuyên môn nghiệp vụ và hưởng các chế độ hiện hành.

2. Phó hiệu trưởng

 • Thực hiện và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về quản lý và tổ chức giáo dục đạo đức, hướng nghiệp, dạy nghề cho học sinh.
 • Cùng hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về phần việc được giao.
 • Thay mặt hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường khi được ủy quyền.
 • Trực tiếp theo dõi chỉ đạo hoạt động của các tổ Xã hội, Hành chính.
 • Được theo học các lớp chuyên môn nghiệp vụ và hưởng các chế độ hiện hành.
 • Thực hiện và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về quản lý chuyên môn, phân công công tác, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên, nhân viên.
 • Cùng hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về phần việc được giao.
 • Được theo học các lớp chuyên môn nghiệp vụ và hưởng các chế độ hiện hành.

B. QUI ĐỊNH TRỰC CỦA BAN GIÁM HIỆU


A. Yêu cầu đối với người trực

 • Giám hiệu mỗi ca trực có hai đồng chí, trong đó một đồng chí trực chính.
 • Giám hiệu trực phải thay phiên nhau có mặt tại phòng của mình.
 • Đến trước hiệu lệnh bắt đầu buổi học 15 phút và về sau khi trường đã hết học sinh.
 • Trường hợp có việc đột xuất rười khỏi trường phải bố trí người trực thay. Tuyệt đối không để ca trực có tình trạng không có người trực.
 • Sổ trực Giám hiệu phải chuyển lại về phòng Hiệu trưởng sau ca trực.

B. Nội dung Giám hiệu trực phải thực hiện

 • Ghi chép đầy đủ nội dung các phần mục đã có sẵn trong sổ trực.
 • Chỉ đạo hoạt động của nhóm giám thị, giáo viên trực và các bộ phận phục vụ.
 • Kiểm tra việc thực hiện nề nếp, nội quy của học sinh trong ca trực.
 • Kiểm tra, theo dõi việc dạy học trên lớp của giáo viên.
 • Kiểm tra cơ sở vật chất trên các phòng học.
 • Giải quyết hoặc tiếp nhận đề nghị của Giáo viên, Giáo viên chủ nhiệm.
 • Tiếp phụ huynh học sinh và khách đến trường gặp Ban Giám hiệu.
 • Chỉ đạo hoặc trực tiếp giải quyết các sự vụ bất thường trong ca trực.
 • Giải quyết những việc do ca trực trước đề nghị.
 •  Bảo đảm các hoạt động của nhà trường diễn ra bình thường.

 

C. QUI ĐỊNH ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN

 

-     Căn cứ vào luật giáo dục sửa đổi.

-         Căn cứ vào điều lệ trường trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

-         Căn cứ vào nhiệm vụ chung của ngành Giáo dục và Đào tạo.

-          Trên cơ sở xem xét những thuận lợi và khó khăn trong công tác giảng dạy của đội ngũ giáo viên trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Hiệu trưởng trường THPT THPT Huỳnh Thúc Kháng đưa ra các quy định sau đối với giáo viên bộ môn:  

I/ Quy định về hồ sơ chuyên môn.

1.Sổ báo giảng:

 •  Mỗi giáo viên có một sổ báo giảng, thường xuyên để tại tủ hồ sơ báo giảng của nhà trường (nếu cần có thể sử dụng sổ báo giảng thứ hai cho riêng mình).
 • Ghi lịch báo giảng cho 1 tuần tiếp theo vào buổi sinh hoạt chuyên môn, chậm nhất là ngày cuối của mỗi tuần.
 • Ghi đầy đủ các cột mục trong sổ báo giảng, các thông tin về tên bài dạy, tiết dạy thứ mấy của bài (nếu bài có nhiều tiết) hoặc số thứ tự của tiết theo kế hoạch giảng dạy đã thống nhất trong tổ, nhóm.
 • Những tiết đã báo giảng nhưng thực tế chưa thực hiện được cần ghi rõ trong sổ báo giảng và phải được báo giảng lại trong những tuần sau.

2.Sổ lưu đề kiểm tra:

 • Tất cả các loại đề kiểm tra từ 15 phút trở lên ở tất cả các lớp do giáo viên giảng dạy đều phải được ghi trong sổ này.( Số lượng đề căn cứ theo phân phối chương trình và qui định số đầu điểm tối thiểu của mỗi môn học, số lớp do giáo viên phụ trách giảng dạy).
 • Đối với mỗi đề cần được ghi đầy đủ các thông tin sau: Thời gian làm bài, dành cho lớp nào, nội dung đề, đáp án, biểu điểm chấm, thống kê kết quả làm bài của học sinh sau khi trả bài theo từng mức độ yếu kém, trung bình, khá và giỏi (nếu thấy cần thiết có thể ghi thêm nhận xét về kết quả chung hoặc trường hợp điển hình). 

3. Sổ điểm cá nhân:

 • Ghi đầy đủ danh sách học sinh các lớp do mình giảng dạy.
 • Điểm số được ghi bằng bút mực xanh hoặc đen, không ghi bằng bút chì. Điểm số của từng học sinh được ghi rõ ràng, đúng theo loại điểm của từng đề mục cột, trường hợp học sinh chưa có điểm của bài kiểm tra viết do vắng cần được đánh dấu X (không để trống).Khi kiểm tra bù sẽ được ghi thêm bên phải các cột điểm qui định cho từng loại.
 • Hạn chế việc ghi sai điểm. Không tẩy xoá, chữa đè lên các điểm đã ghi. Những trường hợp ghi sai điểm cần gạch bỏ điểm cũ bằng một nét chéo để vẫn nhìn rõ điểm sai, ghi lại điểm đúng bằng mực đỏ ở phía trên, bên phải điểm đã gạch.

4.Giáo án:

 • Có giáo án riêng cho mỗi phân môn, mỗi khối lớp.
 • Với mỗi bài soạn phải ghi số tiết qui định của bài đó theo kế hoạch giảng dạy.
 • Trong mỗi bài soạn phải thể hiện rõ những nội dung: mục đích yêu cầu, tiến trình bài giảng, hệ thống câu hỏi trên lớp, củng cố nâng cao kiến thức và những dự kiến đổi mới bài giảng.
 • Giáo viên giảng dạy trên 5 năm nếu sử dụng giáo án cũ phải có thêm một phần bổ sung để thể hiện những điều chỉnh, thay đổi so với những nội dung đã soạn trong các năm trước trên tinh thần đổi mới.
 • Đối với giáo viên dạy tăng cường ngoài giáo án lên lớp chính khóa phải có giáo án tăng cường soạn riêng. Giáo án tăng cường cũng phải tuân theo những yêu cầu như ở trên.
   

II/ Quy định về giảng dạy, kiểm tra, đánh giá học sinh

1.Quy định về giảng dạy.

 • Tất cả các tiết lên lớp đều có bài soạn (kể cả các tiết ôn tập, thực hành, kiểm tra ).
 • Thực hiện giảng dạy đúng kế hoạch, đúng yêu cầu của chương trình và phù hợp đối tượng. Thường xuyên nâng cao chất lượng giườ dạy, tạo được uy tín trong học sinh và đồng nghiệp. Tuyệt đối tránh yêu cầu quá cao hoặc hạ thấp mức độ của chương trình.
 • Tích cực tham gia dự giườ đồng nghiệp. Dự đầy đủ các tiết chuyên đề, tiết dạy rút kinh nghiệm. Riêng giáo viên mới ra trường, đang trong giai đoạn tập sự, ngoài các tiết dự giườ trên phải dự giườ của những giáo viên có kinh nghiệm, ít nhất 1 tiết/tháng. Tiết dự giườ học tập này phải báo cho đồng chí hiệu phó phụ trách chuyên môn để vào sổ theo dõi. Việc dự giườ học tập là một trong những tiêu chuẩn xét đánh giá hết thười gian tập sự.
 • Có trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động của lớp trong tiết dạy, chịu trách nhiệm trước BGH nếu để xảy ra tình trạng lộn xộn, mất trật tự, mất vệ sinh, khung cảnh sư phạm không đạt yêu cầu trong tiết dạy. Chỉ được đuổi học sinh ra ngoài khi học sinh đó làm ảnh hưởng đến việc học tập của cả lớp.
 • Có trách nhiệm thông báo kịp thười với Ban giám hiệu khi có sự cố hoặc những hiện tượng bất thường trong tiết dạy. Không tuỳ tiện cho học sinh nghỉ, không ra sớm vào muộn.
 • Có trách nhiệm thông báo thường xuyên về tình hình bộ môn cho GVCN và tổ nhóm CM của mình, phối hợp với GVCN và PHHS trong việc giáo dục đạo đức và tổ chức học tập của HS. Không tổ chức lớp dạy thêm cho học sinh khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Hiệu trưởng.
 • Giáo viên dạy các môn thi tập trung có trách nhiệm ra đề và đáp án thi học kì. Số lượng đề thi học kì sẽ do BGH quy đinh.
 • Đầu tuần phải xem lịch công tác tuần và tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐSP, sinh hoạt  tổ, bộ môn, nhóm CM. Có trách nhiệm tuân thủ sự điều hành của tổ, nhóm trong các hoạt động chuyên môn.
 • Tham gia tích cực vào các phong trào thi đua của trường và của Ngành. Thường xuyên tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ . Thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên của Bộ, Sở. Viết và hoàn thành SKKN đúng kì hạn.
 • Có trách nhiệm phát hiện học sinh có năng khiếu ở bộ môn mình để tuyển chọn bồi dưỡng tham gia đội tuyển của trường.
 • Có trách nhiệm tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi theo sự phân công của tổ, nhóm.
 • Mọi trường hợp nghỉ cần gửi đơn xin phép BGH trước 1 ngày và báo cáo với tổ, nhóm trưởng. Trường hợp đột xuất phải báo cáo ngay khi có thể được.
 • Nghỉ dạy vì việc riêng phải tự nhườ GV đúng phân môn của mình dạy thay và phải báo cáo với BGH. Việc nhườ giáo viên dạy thay chỉ được thực hiện khi đã được sự đồng ý của BGH.
 • Giáo viên nghỉ dạy vì việc riêng không có người dạy thay sẽ phải bố trí thười gian dạy bù vào các tiết 3, 4 ngày thứ tư. Trước khi dạy bù phải báo cho tổ, nhóm trưởng biết để miễn sinh hoạt chuyên môn. Tuyệt đối không dạy bù vào buổi học tăng cường. Tiết dạy thay sẽ không được tính tiền.

2.Quy định về kiểm tra, đánh giá

 • Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá đúng qui định của chương trình. Bài kiểm tra viết từ 1 tiết trở lên phải báo trước 1 tuần, nêu rõ các phần kiến thức HS phải kiểm tra. Trả bài đúng hạn, sau khi trả thu lại 3 bài tiêu biểu ( giỏi, trung bình, kém ).
 • Cho điểm khách quan, đúng yêu cầu, có chú ý đến việc động viên sự cố gắng của HS. Khi HS có thắc mắc về điểm số phải giải thích rõ ràng, công khai. Nếu bài kiểm tra có từ 50% số học sinh trở xuống không đạt điểm trung bình phải tiến hành kiểm tra lại theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Sổ điểm GV là sổ do nhà trường cấp, không tuỳ tiện thay đổi, làm mất hoặc để rách nát. Kết thúc học kì phải nộp lại cho văn phòng lưu  giữ.
 • Đầu hàng tháng, từ ngày1 đến ngày10 giáo viên tự vào điểm trên máy trạm của nhà trường. Sau khi vào điểm cần kiểm tra hết sức cẩn thận. Điểm đã vào máy trạm khi được chuyển về máy chủ của trường giáo viên sẽ không thể sửa chữa. Sau khi đã hoàn thành tất cả các đầu điểm theo quy định và chuyển điểm vào máy tính của trường giáo viên nộp sổ điểm cá nhân cho văn phòng. Việc vào điểm thi học kì, tính điểm, làm sổ điểm chính sẽ do nhà trường đảm nhận. Trước khi công bố điểm chính thức nhà trường sẽ cho phép giáo viên kiểm tra lại điểm số của mình lần cuối cùng. Tuy nhiên, mọi sửa chữa sẽ chỉ được thực hiện bởi chính hiệu trưởng, thông qua phiếu báo lỗi do giáo viên chuyển đến. 

3. Quy định thêm đối với việc tham gia các hoạt động của nhà trường

 • Thực hiện nghĩa vụ công dân, các qui định của pháp luật và điều lệ của nhà trường; Chịu sự kiểm tra của Hiệu trưởng và của các cấp quản lý giáo dục.
 • Được biết và có trách nhiệm bàn bạc, góp ý, đóng góp ý kiến trên tinh thần dân chủ về kế hoạch, nhiệm vụ năm học và những chủ trương lớn của nhà trường.
 • Những ý kiến, chủ trương đã được thống nhất trong các cuộc họp không được phát ngôn ngược lại, hoặc tạo dư luận sai gây tổn hại đến khối đoàn kết, nhất trí trong nhà trường.
 • Trong sinh hoạt chuyên môn với tổ, nhóm mọi ý kiến đưa ra phải mang tính xây dựng, chân thành và thẳng thắn.
 • Trong quan hệ với đồng nghiệp trong HĐSP luôn thể hiện tinh thần thẳng thắn. Có trách nhiệm xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong nhà trường.
 • Có trách nhiệm tham gia các hoạt động chung của nhà trường. Luôn phấn đấu trở thành nhà giáo mẫu mực theo tiêu chí “Nhà giáo mẫu mực” của Ngành.
 • Được theo học các lớp chuyên môn nghiệp vụ và hưởng các chế độ hiện hành. 

4. Quy định đối với giáo viên hợp đồng.

 • Giáo viên hợp đồng ngoài lương được trả theo tiết dạy thực tế, được hưởng các khoản tiền làm thêm giườ, hoặc thêm các công việc khác theo yêu cầu của nhà trường.
 • Giáo viên hợp đồng có trách nhiệm thực hiện mọi quy định như đối với giáo viên trường THPT THPT Huỳnh Thúc Kháng.

III.Quy định về nội dung ghi trong sổ sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn

 1. Thời gian.
 2. Kiểm diện: Ghi tên các thành viên có mặt (kể cả giáo viên HĐ).
 3. Nội dung ghi trong sổ sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn bao gồm:
  • Trao đối, rút kinh nghiệm giờ dạy.
  • Trao đổi thống nhất cách giải quyết những vấn đề khó, xây dựng tiết dạy mẫu, tiết dạy chuyên đề.
  • Kế hoạch công tác và phân công thực hiện kế hoạch
  • Các vấn đề khác

-         Bồi dưỡng học sinh giỏi

-         Bồi dưỡng giáo viên

-         Dạy bù, dạy thay.

-         Rút kinh nghiệm dự giờ, thăm lớp v.v…

Mọi hoạt động chỉ đạo chuyên môn, đánh giá giáo viên hàng năm theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ dựa trên những quy định này.

IV. Quy định đối với thư kí Hội đồng Sư phạm (Gọi tắt là thư kí Hội đồng)

 • Thư kí hội đồng là người giúp việc Ban giám hiệu, tham gia, giúp BGH tổ chức, triển khai các hoạt động chuyên môn.
 • Thư kí Hội đồng có trách nhiệm thông tin và truyền đạt những yêu cầu của BGH đến các thành viên trong hội đồng sư phạm, cung cấp những thông tin trở lại từ giáo viên cho BGH.
 • Thư kí Hội đồng có trách nhiệm giúp BGH điều hành các hoạt động chuyên môn, theo dõi thười khóa biểu, theo dõi việc thực hiện quy chế của giáo viên, tham gia tổ chức các kì thi....
 • Thư kí Hội đồng có trách nhiệm theo dõi ngày công và cung cấp bảng chấm công cho Bộ phận tài vụ trước ngày 25 hàng tháng.
 • Thư kí Hội đồng được quyền tham gia tất cả các cuộc họp do BGH triệu tập, chủ trì. Có trách nhiệm kiểm diện, ghi chép và lưu giữ biên bản tất cả các cuộc họp.
 • Thư kí Hội đồng là người luôn gương mẫu thực hiện quy chế chuyên môn. Không ngừng phấn đấu để trở thành nhà giáo mẫu mực theo những tiêu chí “Nhà giáo mẫu mực” của ngành Giáo dục và Đào tạo
 • Thư kí Hội đồng được hưởng chế độ phụ cấp theo đúng quy định hiện hành đối với chức danh Thư kí Hội đồng.

V. Quy định về quyền hạn, trách nhiệm của tổ trưởng chuyên môn

1.Quy định chung

 • Tổ trưởng chuyên môn là người có uy tín nhất định về chuyên môn trong tổ, nhóm chuyên môn.
 • Có khả năng tập hợp quần chúng, điều hành các hoạt động chuyên môn của tổ.
 • Tổ trưởng chuyên môn là người luôn gương mẫu thực hiện quy chế chuyên môn. Không ngừng phấn đấu để trở thành nhà giáo mẫu mực theo những tiêu chí “Nhà giáo mẫu mực” của ngành Giáo dục và Đào tạo.

2.Quy định về trách nhiệm của tổ trưởng, chuyên môn

 • Tổ trưởng chuyên môn là người trợ giúp cho BGH về các hoạt động chuyên môn của tổ, nhóm do mình phụ trách.
 • Tổ trưởng chuyên môn là người tổ chức xây dựng kế hoạch giảng dạy của tổ, nhóm. Tổ chức các hoạt động chuyên đề, tiết dạy mẫu... trong tổ, nhóm chuyên môn.
 • Tổ trưởng chuyên môn là người chịu trách nhiệm trước BGH về các hoạt động chuyên môn, cũng như chất lượng giảng dạy của tổ, nhóm do mình phụ trách.
 • Tổ trưởng chuyên môn tham gia thanh tra chuyên môn, giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên theo yêu cầu của hiệu trưởng.
 • Tổ trưởng chuyên môn có trách nhiệm tổ chức các hoạt động tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi.
 • Tổ trưởng chuyên môn có trách nhiệm triển khai các hoạt động chung của nhà trường tới các thành viên của tổ, nhóm chuyên môn. Tổ chức tham gia các phong trào thi đua, viết SKKN.
 • Tổ trưởng chuyên môn được tham dự các cuộc họp quan trọng của nhà trường. Tham gia, đóng góp ý kiến vào những chủ trương lớn của nhà trường.
 • Tổ trưởng chuyên môn có trách nhiệm tham mưu với BGH trong việc phân công chuyên môn, đánh giá chuyên môn của các thành viên trong tổ, nhóm.
 • Tổ trưởng chuyên môn phải dự giườ thăm lớp của các thành viên trong tổ, nhóm thuộc chuyên môn của mình 1 tiết/học kì. Chỉ đạo nhóm trưởng chuyên môn (Đối với những tổ chuyên môn có hai phân môn khác nhau trở lên) dự giườ thăm lớp của các thành viên trong nhóm 1tiết/học kì.
 • Tổ trưởng chuyên môn là thành viên của Hội đồng tuyển chọn giáo viên thuộc phân môn của mình .

3.Quy định về quyền hạn của tổ trưởng chuyên môn

 • Tổ trưởng chuyên môn có quyền đề đạt với BGH về việc thay đổi phân công chuyên môn của tổ, nhóm mình.
 • Tổ trưởng chuyên môn được hưởng các chế độ phụ cấp đối với tổ trưởng chuyên môn theo quy định hiện hành.
 • Được theo học các lớp chuyên môn nghiệp vụ và hưởng các chế độ hiện hành.

VI. Quy định đối với giáo viên chủ nhiệm

1. Quy định chung   

 • Công tác chủ nhiệm là nhiệm vụ bắt buộc phải thực hiện đối với tất cả các giáo viên.
 • Giáo viên chủ nhiệm phải là người luôn trau dồi nâng cao năng lực sư phạm, phấn đấu trở thành nhà giáo mẫu mực theo tiêu chí “Nhà giáo mẫu mực” của ngành Giáo dục và Đào tạo
 • Có tinh thần trách nhiệm cao, thương yêu học sinh.
 • Luôn phối hợp với phụ huynh học sinh và các tổ chức trong, ngoài nhà trường để làm tốt công tác giáo dục, xây dựng nhân cách cho học sinh.

2. Quy định nhiệm vụ, trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm

 • Giáo viên chủ nhiệm là người chịu trách nhiệm trước ban giám hiệu về mọi hoạt động giáo dục học sinh ở lớp mình phụ trách.
 • Giáo viên chủ nhiệm là người chịu trách nhiệm trước BGH về chất lượng học tập của học sinh lớp mình.
 • Giáo viên chủ nhiệm phải làm tốt công tác giáo dục đạo đức, hướng nghiệp cho học sinh.
 • Tổ chức cho học sinh tham gia có hiệu quả vào các hoạt động chung theo sự phân công của nhà trường.
 • Luôn quan tâm đến kết quả học tập của học sinh. Phối hợp chặt chẽ với giáo viên bộ môn để không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học.
 • Luôn phối hợp chặt chẽ với BGH, các tổ chức trong nhà trường để làm tốt công tác giáo dục đạo đức học sinh.
 • Thường xuyên thông báo và kết hợp với PHHS trong các hoạt động giáo dục, đặc biệt là giáo dục học sinh chậm tiến.
 • Giáo viên chủ nhiệm là người tổ chức quản lý tài sản của lớp mình chủ nhiệm trong suốt buổi học và chịu trách nhiệm trước nhà trường về những hỏng hóc, mất mát tài sản sau khi đã nhận bàn giao. Nhân viên bảo vệ nhà trường sẽ tiến hành kiểm tra tài sản lớp học vào đầu và cuối buổi học khi mở và khóa cửa lớp. Mọi hỏng hóc mất mát sẽ được ghi vào phiếu thông báo. Sau khi giáo viên chủ nhiệm kí nhận vào phiếu thông báo, nhân viên bảo vệ sẽ chuyển phiếu thông báo đến BGH. Khi tiến hành sửa chữa, hoặc thay thế, căn cứ vào phiếu thông báo nhà trường sẽ yêu cầu giáo viên chủ nhiệm trích quỹ lớp bồi thường tốn phí sửa chữa.
 • Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm sử lý tất cả những vụ việc xảy ra đối với lớp mình. Trường hợp học sinh vi phạm khuyết điểm ở ngoài trường học, nhưng có nguyên nhân từ trong nhà trường vẫn bị coi là vụ việc của lớp. Trường hợp học sinh vi phạm kỉ luật ở ngoài trường học và không có nguyên nhân từ trong nhà trường, tuy không bị coi là vụ việc của lớp, nhưng khi phát hiện ra giáo viên chủ nhiệm phải có trách nhiệm giải quyết và báo cáo với BGH, phối hợp với BGH giải quyết nếu đó là những vụ việc nghiêm trọng.
 • Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm quả lý lớp học tăng cường, chịu trách nhiệm trước BGH về chất lượng dạy và học ở các lớp học tăng cường.
 • Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về học sinh khi có yêu cầu.
 • Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm tổ chức bộ máy cán bộ lớp, cán bộ Đoàn thanh niên, phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng vị trí và điều hành có hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ lớp, cán bộ đoàn Thanh niên. Làm tốt công tác tự quản, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh  trong mọi hoạt động.
 • Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm phối hợp hoặc tạo điều kiện cho các hoạt động của Đoàn thanh niên, thường xuyên quan tâm đến công tác phát triển đoàn viên của lớp mình.
 • Mỗi năm một lần giáo viên chủ nhiệm phải đăng kí tổ chức một tiết sinh hoạt trước toàn trường. Chủ đề của tiết sinh hoạt sẽ theo kế hoạch chung của nhà trường.
 • Hàng tháng giáo viên chủ nhiệm tổ chức bình bầu, xếp loại hạnh kiểm, kịp thười thông báo cho PHHS những học sinh chậm tiến về tình hình học tập và tu dưỡng đạo đức của con em họ.
 • Sau mỗi nửa học kì giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm thông báo kết quả học tập và đạo đức của học sinh cho toàn thể PHHS của lớp mình.. Tổ chức họp PHHS theo yêu cầu của nhà trường.
 • Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm hoàn thành các khoản thu theo qui định đúng thười hạn. Trường hợp học sinh nghỉ học hoặc bỏ học nếu còn có những  khoản chưa nộp phải thông báo ngay cho bộ phận thu tiền. Những học sinh này giáo viên chủ nhiệm sẽ chỉ kí đơn xin rút hồ sơ sau khi đã truy thu đủ các khoản thu.
 • Việc tiếp nhận học sinh chuyển đến và cho học sinh chuyển đi phải tuân theo thủ tục sau:
  • Học sinh chuyển đến phải có giấy vào lớp do hiệu trưởng kí.
  • Học sinh chuyển đi phải có đơn xin chuyển. Nhưng giáo viên chủ nhiệm chỉ kí đơn sau khi được sự đồng ý của Hiệu trưởng. Trước khi kí đơn giáo viên chủ nhiệm phải ghi rõ học sinh đã hoàn thành các khoản đóng góp chưa (Học sinh chuyển sau mồng 10 của tháng phải đóng tất cả các khoản thu trong tháng). Văn phòng nhà trường trước khi cho học sinh rút hồ sơ sẽ căn cứ vào xác nhận của GVCN để truy thu hoặc miễn truy thu trước khi tiến hành các thủ tục chuyển trường.
 • Hàng tháng giáo viên chủ nhiệm tự xây dựng kế hoạch chủ nhiệm và tổ chức các hoạt động giáo dục theo đúng kế hoạch đề ra.
 • Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm ghi đầy đủ các cột mục và những thông tin cần thiết vào sổ chủ nhiệm. Trước ngày mồng 25 hàng tháng giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm viết và nộp báo cáo công tác chủ nhiệm cho BGH.

3. Quyền hạn của Giáo viên chủ nhiệm

 • Giáo viên chủ nhiệm có quyền đình chỉ học tập của học sinh 01 ngày. Việc đình chỉ học tập của học sinh phải thông báo cho PHHS và BGH.-      Giáo viên chủ nhiệm có quyền đề đạt với BGH về đội ngũ giáo viên giảng dạy của lớp mình chủ nhiệm khi thấy không đáp ứng được yêu cầu học tập của học sinh.
 • Giáo viên chủ nhiệm có quyền chuyển những học sinh đã giáo dục nhiều lần nhưng không tiến bộ cho BGH. Khi chuyển học sinh cho BGH cần có đủ hồ sơ thể hiện quá trình giáo dục của GVCN.
 • Giáo viên chủ nhiệm có quyền từ trối tiếp nhận học sinh khi việc chuyển học sinh không có đủ thủ tục quy định.

GVCN có quyền đóng góp ý kiến vào kế hoạch giáo dục của nhà trường. Có quyền kiến nghị về việc tổ chức các lớp học ngoài chính khóa.

 

D. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA GIÁO VIÊN TIN HỌC


Nhằm từng bước tổ chức hợp lý hoạt động của các bộ phận chức năng trong trường học, căn cứ vào luật giáo dục sửa đổi, căn cứ vào điều lệ trường THPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Hiệu trưởng trường THPT THPT Huỳnh Thúc Kháng quy định nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên tin học trường THPT THPT Huỳnh Thúc Kháng với các nội dung sau:

1. Quy định chung

 • Giáo viên tin học là người được tuyển dụng trong biên chế có trình độ đạt chuẩn hoặc trên chuẩn.
 • Giáo viên tin học có nhiệm vụ giảng dạy tin học và làm các công việc về công nghệ thông tin do BGH yêu cầu.

2. Quy định nhiệm vụ và quyền hạn

a) Quy định nhiệm vụ:

 • Quản lý toàn bộ trang thiết bị hai phòng máy tính của nhà trường cùng toàn bộ máy tính, máy in, máy phôtô tại các phòng, ban trong nhà trường.
 • Điều hành việc giảng dạy tin học cho học sinh trong toàn trường. Giám sát, kiểm tra chất lượng dạy và học ở các lớp tin học. Chấm công, theo dõi sĩ số học sinh, thông báo bằng phiếu cho GVCN về tình hình học tập của học sinh theo định kì.
 • Quản lý mạng máy tính trong toàn trường và trang Web.
 • Có trách nhiệm duy trì hoạt động của trang Web, tổ chức thu thập và đăng tải thông tin trên trang Web, sau khi những thông tin đó đã được BGH phê duyệt, cho phép đăng tải. Bảo đảm trang Web hoạt động có hiệu quả, là kênh thông tin cung cấp thông tin với bên ngoài về nhà trường và học sinh trường THPT THPT Huỳnh Thúc Kháng.
 • Giúp Hiệu trưởng quản lý điểm, quản lý học sinh thông qua phần mềm quản lý học sinh. Cung cấp thông tin về điểm số, kết quả học tập của học sinh cho GVCN sau mỗi nửa học kỳ.
 • Tham gia ban tuyển sinh, tập hợp, phân tích  số liệu và trợ giúp công tác tổ chức các loại hình lớp học.
 • Tham gia công tác tổ chức và quản lý thi, phục vụ các kì thi, thi học kì, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp, thi đại học, thi học sinh giỏi, thi giáo viên giỏi ...
 •  Hỗ trợ kĩ thuật vi tính cho hoạt động giảng dạy của giáo viên khi có yêu cầu.
 • Tổ chức kiểm tra định kì, duy tu bảo dưỡng tất cả các máy tính, máy in và máy Photô tại các phòng, ban trong nhà trường.
 • Quản lý hộp thư điện tử và thực hiện những công việc đột xuất khi BGH yêu cầu.
 • Thực hiện nghĩa vụ công dân, các qui định của pháp luật và điều lệ nhà trường; Chịu sự kiểm tra của hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục.

b) Quy định quyền hạn

 • Giáo viên tin học có quyền đăng kí tham gia giảng dạy một số giườ nhất định trong tuần như một hoạt động làm thêm ngoài giờ.
 • Giáo viên tin học làm việc theo chế độ nghỉ của nhân viên. Một tuần được nghỉ một ngày. Và có thể sử dụng ngày nghỉ vào việc làm thêm giờ.
 • Có quyền đề đạt về nhân sự phục cho công tác giảng dạy tin học.
 • Được nhận tiền bồi dưỡng quản lý dạy tin học học sinh hệ B.
 • Được nhận tiền bồi dưỡng khi phải làm thêm các công việc khác ngoài quy định nhiệm vụ của mình.
 • Được theo học các lớp chuyên môn nghiệp vụ và hưởng các chế độ hiện hành.

 

E. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA GIÁO VIÊN THÍ NGHIỆM


Nhằm từng bước tổ chức hợp lý hoạt động của các bộ phận chức năng trong trường học, căn cứ vào luật giáo dục sửa đổi, căn cứ vào điều lệ trường THPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Hiệu trưởng trường THPT THPT Huỳnh Thúc Kháng quy định nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên thí nghiệm trường THPT THPT Huỳnh Thúc Kháng với các nội dung sau:

1. Quy định chung

 • Giáo viên thí nghiệm là người  có kiến thức về các môn học tự nhiên, đạt trình độ từ đại học trở lên.
 • Giáo viên thí nghiệm là giáo viên trong biên chế do Sở Giáo dục và Đào tạo tuyển dụng.

2. Quy định nhiêm vụ và quyền hạn

a) Quy định nhiệm vụ:

 • Giáo viên thí nghiệm có nhiệm vụ chuẩn bị tất cả các thí nghiệm cho giáo viên các môn tự nhiên theo phiếu yêu cầu.
 • Giáo viên thí nghiệm có trách nhiệm quản lý toàn bộ tài sản ở hai phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm Lý-KTCN; phòng thí nghiệm Hóa-Sinh-KTNN.
 • Giáo viên thí nghiệm có trách nhiệm quản lý toàn bộ tài sản ở các phòng: Phòng Lab, phòng nghe nhìn, phòng đồ dùng dạy học.
 • Giáo viên thí nghiệm có trách nhiệm quản lý toàn bộ các phương tiện nghe nhìn tại phòng Hội đồng, loa đài,  trang âm, đàn ócgan của nhà trường.
 • Có trách nhiệm theo dõi và vận hành các thiết bị nghe, nhìn tại phòng Lab, loa đài tại sân trường. Chuẩn bị và bảo đảm hệ thống trang âm luôn phục vụ tốt các cuộc hội họp và hoạt động dưới sân trường, tránh lãng phí khi sử dụng tivi, thiết bị âm thanh tại phòng Hội đồng.
 • Có trách nhiệm bảo quản, duy tu bảo dưỡng thường xuyên toàn bộ các thiết bị thuộc trách nhiệm quản lý của mình.
 • Có trách nhiệm sắp xếp giữ gìn vệ sinh, khung cảnh sư phạm tại các phòng thí nghiệm, phòng lab, phòng đồ dùng dạy học.
 • Có trách nhiệm hướng dẫn giáo viên vào điểm hàng tháng trên máy tính tại phòng đồ dùng dạy học.
 • Có trách nhiệm đề xuất và lên kế hoạch mua sắm các thiết bị thí nghiệm, hóa chất, đồ dùng dạy học vào cuối mỗi học kì và đầu năm học.
 • Có trách nhiệm lập hệ thống sổ sách theo dõi việc sử dụng đồ dùng dạy học, thí nghiệm và các phương tiện nghe nhìn, phòng lab của giáo viên. Lập báo cáo trình Ban giám hiệu sau mỗi nửa học kì (Thống kê số tiết dạy thực hành, thí nghiệm, sử dụng phương tiện nghe nhìn, đồ dùng dạy học của giáo viên các bộ môn và so sánh với yêu cầu của chương trình).
 • Tham gia các hoạt động chung của nhà trường và các công việc khác khi BGH yêu cầu.
 • Thực hiện nghĩa vụ công dân, các qui định của pháp luật và điều lệ nhà trường; chịu sự kiểm tra của Hiệu trưởng và của các cấp quản lý giáo dục.

b) Quy định quyền hạn 

 • Giáo viên thí nghiệm làm việc theo chế độ của giáo viên đứng lớp. Một tuần được nghỉ một buổi, với Lịch nghỉ được BGH chấp nhận và vẫn bảo đảm mọi hoạt động của những phần việc mình phụ trách.
 • Được nhận tiền bồi dưỡng khi phải làm thêm các công việc khác ngoài quy định nhiệm vụ của mình..
 • Được theo học các lớp chuyên môn nghiệp vụ và hưởng các chế độ hiện hành.

 

F. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA GIÁO VIÊN THƯ VIỆN


Nhằm từng bước tổ chức hợp lý hoạt động của các bộ phận chức năng trong trường học, căn cứ vào luật giáo dục sửa đổi, căn cứ vào điều lệ trường THPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Hiệu trưởng trường THPT THPT Huỳnh Thúc Khángquy định nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên thư viện trường THPT THPT Huỳnh Thúc Kháng với các nội dung sau:

1. Quy định chung

 • Giáo viên thư viện là người được đào tạo về công tác thư viện có trình độ từ đại học trở lên.
 • Giáo viên thư viện được tuyển dụng theo hình thức biên chế. Được hưởng mọi quyền lợi như giáo viên đứng lớp.

2. Quy định nhiêm vụ và quyền hạn

a.Quy định nhiệm vụ:

 • Giáo viên thư viện có nhiệm vụ tổ chức, điều hành toàn bộ hoạt động của thư viện.
 • Giáo viên thư viện có nhiệm vụ cung cấp sách, báo tổ chức cho học sinh và giáo viên đọc sách, báo tại thư viện hoặc mượn về nhà.
 • Giáo viên thư viện có trách nhiệm sắp xếp, lập phích danh mục sách, báo, cho mượn sách báo theo đúng quy định.
 • Giáo viên thư viện có trách nhiệm bảo quản sách báo, bảo quản cơ sở vật chất phòng đọc, xây dựng thư viện theo hướng thư viện trường chuẩn quốc gia.
 • Giáo viên thư viện có trách nhiệm chăm nom, giữ gìn vệ sinh, đảm bảo cho thư viện phục vụ độc giả tốt nhất trong điều kiện có thể.
 • Giáo viên thư viện có trách nhiệm sưu tầm, tập hợp nhu cầu sách, báo, đề xuất việc trang bị thêm đầu sách, báo hàng năm từ ngân sách nhà nước và từ các nguồn vốn hỗ trợ khác, bảo đảm có đủ sách, báo tham khảo, sách giáo khoa và các tài liệu chuyên ngành cho giáo viên và học sinh.
 • Giáo viên thư viện có trách nhiệm liên kết hoạt động của thư viện nhà trường với các thư  viện khác nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ.
 • Giáo viên thư viện có trách nhiệm quảng bá hoạt động của thư viện tới học sinh và giáo viên để hoạt động của thư viện thu hút được đông đảo độc giả học sinh và giáo viên.
 • Giáo viên thư viện có trách nhiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thư viện, tiến tới xây dựng thư viện ảo.
 • Giáo viên thư viện có trách nhiệm tham gia các lớp tập huấn về công tác thư viện, tham gia thi giáo viên thư viện giỏi do Ngành tổ chức.
 • Giáo viên thư viện kiêm nhiệm thêm công tác thủ kho. Quản lý tài sản của nhà trường cùng việc mua sắm tài sản của nhà trường thông qua hệ thống sổ sách. (Tài sản được mua về trước khi chuyển đến địa chỉ sử dụng phải nhập sổ kho, sau đó mới làm thủ tục xuất kho chuyển đến địa chỉ sử dụng. Tài sản không có trong sổ kho coi như không thuộc tài sản của nhà trường).
 • Giáo viên thư viện có thể tham gia các công việc đột xuất theo yêu cầu của Ban giám hiệu.
 • Thực hiện nghĩa vụ công dân, các qui định của pháp luật và điều lệ nhà trường; chịu sự kiểm tra của Hiệu trưởng và của các cấp quản lý giáo dục

b.Quy định quyền hạn

 • Giáo viên thư viện làm việc theo chế độ giáo viên. Một tuần được nghỉ một buổi. Lịch nghỉ phải được sự thống nhất của Ban giám hiệu.
 • Giáo viên thư viện được hưởng chế độ phụ cấp như đối với giáo viên đứng lớp.
 • Giáo viên thư viện được hưởng thêm phụ cấp của công tác thủ kho.
 • Được theo học các lớp chuyên môn nghiệp vụ và hưởng các chế độ hiện hành.

 

G. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA GIÁM THỊ


Từng bước nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh, phát huy sức mạnh của các tổ chức trong nhà trường, căn cứ vào luật giáo dục sửa đổi, căn cứ vào điều lệ trường THPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành , Hiệu trưởng trường THPT THPT Huỳnh Thúc Kháng ban hành quy định nhiệm vụ và quyền hạn của giám thị trường THPT THPT Huỳnh Thúc Kháng với các nội dung sau:

1.Yêu cầu chung

 • Giám thị phải là lực lượng hỗ trợ nhà trường trong công tác quản lý, giáo dục đạo đức học sinh.
 • Giám thị phải có phẩm chất đạo đức tốt, có khả năng sư phạm, tác phong giao tiếp văn hóa, thanh lịch. Có tinh thần trách nhiệm, yêu thương học sinh, chan hòa, đoàn kết với đồng nghiệp.
 • Giám thị phải có mặt trước và sau buổi học 15 phút. thường xuyên túc trực ở vị trí được phân công, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được phân công.

2. Nhiêm vụ và quyền hạn

a.Giám thị có nhiệm vụ:

 • Theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện nề nếp, nội quy của học sinh khi đến trường và trong các giườ nghỉ, giườ chuyển tiết. Kịp thười phát hiện ra những biểu hiện bất thường của học sinh khi đến trường, tan trường và trong các giườ nghỉ, chuyển tiết.
 • Theo dõi, kiểm tra sĩ số học sinh trong suốt buổi học, kịp thười phát hiện và thông báo cho Giám hiệu trực những bất thường về sĩ số học sinh.
 • Theo dõi, kiểm tra giườ giấc ra vào lớp của giáo viên. Kịp thười thông báo cho Giám hiệu trực khi lớp học trống giáo viên.
 • Xử lý những học sinh vi phạm kỉ luật bị đuổi ra ngoài (Lập phiếu thông báo khuyết điểm của học sinh, chuyển giao phiếu thông báo khuyết điểm của học sinh cho giáo viên chủ nhiệm).
 • Quản lý những học sinh đi học muộn sau trống vào lớp.
 • Phát hiện và kịp thười phải ánh với Giám hiệu trực về những hiện tượng bất thường trong giườ học.
 • Cáo cung cấp hàng tuần và hàng tháng những thông tin huộc phạm vi theo dõi, giám sát của mình cho tổng giám thị để tổng giám thị tổng hợp lập báo cáo tuần, báo cáo tháng cho bộ phận thi đua và cho BGH (Nội dung báo cáo do Giám hiệu phụ trách giáo dục đạo đức quy định).
 • Xếp loại thi đua tuần, thi đua tháng các khối lớp do mình phụ trách. (Đánh giá việc thực hiện nề nếp, nội quy của học sinh, tổng hợp điểm trên sổ ghi đầu bài)
 • Giúp Ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm kiểm tra, giám sát, giáo dục học sinh cá biệt.
 • Thông báo trên bảng tin thi đua những thông tin cần cập nhật trong ngày, trong tuần và trong tháng.
 • Phối hợp với Ban giám hiệu, Đoàn thanh niên, Bảo vệ tổ chức các đợt kiểm tra hành chính, kiểm tra đột xuất các lớp học.
 • Phối hợp với bộ phận bảo vệ bảo đảm an ninh, an toàn trường học.
 • Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khi Ban giám hiệu yêu cầu.
 • Thực hiện nghĩa vụ công dân, các qui định của pháp luật và điều lệ nhà trường; chịu sự kiểm tra của Hiệu trưởng và của các cấp quản lý giáo dục

b) Giám thị không được làm

 • Không được tự ý mười và tiếp phụ huynh học sinh.
 • Không được thay giáo viên chủ nhiệm xử lý học sinh vi phạm kỉ luật.
 • Không được tự ý gọi học sinh ra khỏi lớp khi đang trong giườ học.
 • Không được có những hành vi, lười nói lăng mạ, xúc phạm học sinh.
 • Không được có những thông tin sai lệch hoặc cung cấp thông tin về nhà trường ra bên ngoài khi chưa được sự đồng ý của Ban giám hiệu.
 • Giám thị không hoàn thành tốt nhiệm vụ hoặc vi phạm vào những điều không được làm, Hiệu trưởng sẽ tùy mức độ xem xét việc chấm dứt hoặc ra hạn hợp đồng.

 

H. NHỮNG CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY CỦA GIÁM THỊ


1. Tổng giám thị

 • Điều hành giám thị trực các khu nhà
 • Xử lý học sinh đi học muộn sau khi đã có hiệu lệnh vào tiết 1.
 • Xử lý học sinh vi phạm kỉ luật bị đuổi ra ngoài: Cho học sinh viết bản kiểm điểm, ghi sổ trực, lập phiếu thông báo chuyển cho GVCN tiếp tục giải quyết. Trường hợp học sinh vi phạm kỉ luật nghiêm trọng cần thông báo cho giám hiệu trực và cùng giám hiệu trực xử lý. (Nghiêm cấm việc giám thị tự ý buộc học sinh ra khỏi lớp, đình chỉ học tập của học sinh, tự ý đề ra những hình thức phạt, kỷ luật học sinh)
 • Giám sát trật tự vệ sinh và tình hình học sinh khu vực sân trường.
 • Tập hợp các thông tin ca trực báo cáo cho Giám hiệu trực vào cuối buổi học.
 • Tham gia họp xét học sinh chậm tiến ra khỏi danh sách và Hội đồng kỉ luật xét kỉ luật học sinh.
 • Thông tin ca trực cần báo cáo:
  • Số học sinh nghỉ học
  • Số học sinh đi học muộn
  • Số học sinh bỏ tiết
  • Lớp có số học sinh nghỉ học, đi học muộn, ăn mặc không đúng quy định (Kể cả lớp tăng cường, tự chọn).
  • Lớp thực hiện nề nếp ra vào lớp kém, vệ sinh lớp chưa tốt.
  • Lớp có nhiều giườ học mất trật tự, và của giáo viên nào
  • Lớp có học sinh bị đuổi ra ngoài
  • Giáo viên nghỉ dạy, giáo viên vào lớp muộn
  •  Thu sổ đầu bài, tổng hợp điểm trong ngày
  • Quản lý lớp không có giáo viên
  • Ghi thông tin lên bảng tin trước phòng Hội đồng sư phạm
  • Những hiện tượng bất thường khác
  • Thực hiện những yêu cầu khác của Giám hiệu phụ trách công tác giáo dục đạo đức.
 • Hàng tuần tổng giám thị phải cung cấp những thông tin thuộc phạm vi theo dõi, giám sát của mình cho Bộ phận làm công tác thi đua. Lập báo cáo tổng kết tuần và tháng cho BGH.(Nội dung báo cáo do Giám hiệu phụ trách giáo dục đạo đức quy định).
  • Kiểm tra sĩ số học sinh (Đếm số học sinh tại lớp) đầu giờ học, giữa buổi học, cuối buổi học.
  • Kiểm tra giườ giấc lên lớp của giáo viên, thông báo cho Giám hiệu trực khi có lớp không có giáo viên dạy.
  • Kiểm tra việc mặc đồng phục của học sinh.
  • Kiểm tra, nhắc nhở học sinh thực hiện đúng quy định ra vào lớp
  • Nắm tình hình kỉ luật trật tự của học sinh trong các tiết học.
  • Theo dõi, giám sát học sinh trong danh sách học sinh cá biệt
  • Kịp thười phát hiện những hiện tượng bất thường, báo cho tổng giám thị hoặc Giám hiệu trực nếu không xử lý được.
  • Kiểm tra vệ sinh, khung cảnh sư phạm các phòng học đầu giườ học, giữa buổi học và cuối buổi học. Thông báo cho bộ phận lao công khi phát hiện tình trạng mất vệ sinh tại hành lang các lớp học.
  • Thực hiện một số yêu cầu khác của Tổng giám thị hoặc Giám hiệu trực.      

3. Hàng tuần Giám thị và Giám hiệu phụ trách giáo dục đạo đức họp giao ban một lần.
    Nội dung và lịch họp giao ban do giám hiệu phụ trách giáo dục đạo đức đề xuất

 

I. QUY ĐỊNH QUYỀN HẠN, NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN & THỦ QUỸ

 

Từng bước đổi mới công tác tài chính, kế toán, góp phần phục vụ tốt hoạt động dạy và học, căn cứ vào luật giáo dục sửa đổi, căn cứ vào điều lệ trường THPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, căn cứ và các quy định về tài chính, kế toán Hiệu trưởng trường THPT THPT Huỳnh Thúc Kháng ban hành quy định nhiệm vụ và quyền hạn của kế toán và thủ quỹ  trường THPT THPT Huỳnh Thúc Khángvới các nội dung sau:

1.Yêu cầu chung

 • Kế toán và thủ quỹ là người được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tuyển dụng theo chỉ tiêu biên chế.
 • Thủ quỹ là người trong biên chế của nhà trường, hoặc là nhân viên hợp đồng có chỉ tiêu, có chuyên môn về công tác tài chính.
 • Kế toán và thủ quỹ phải thường xuyên kết hợp hỗ trợ nhau trong công tác tài chính.

2.Nhiêm vụ và quyền hạn

a) Qui định nhiệm vụ của Kế toán:

 • Giúp hiệu trưởng quản lý trên sổ sách toàn bộ các khoản thu chi của nhà trường.
 • Lập kế hoạch hàng tháng, học kì và năm học về các khoản chi tiêu thuộc ngân sách và học phí.
 • Trình hiệu trưởng ký các chứng từ và các giấy tườ có liên quan đến tài chính vào các sáng thứ năm hàng tuần.
 • Phối hợp với thanh tra nhân dân làm tốt công tác thanh kiểm tra 1 lần 1 học kỳ.
 • Lập báo cáo tài chính công khai trước hội đồng giáo dục 1 lần 1 học kỳ.
 • Bảo đảm việc chi tiêu đúng với các quy định về tài chính. Thực hiện đúng các chế độ, chính sách tiền lương đối với người lao động.
 • Tham mưu cho hiệu trưởng trong việc sử dụng các khoản tiền một cách hợp lý và có hiệu quả nhất.
 • Tập hợp chứng từ, lên kế hoạch và lập báo cáo về công tác tài chính của nhà trường với cơ quan cấp trên theo đúng quy định và yêu cầu.
 • Tranh thủ sự ủng hộ của Sở và các tổ chức xã hội để không ngừng làm tốt công tác tài chính.
 • Lành mạnh hóa các hoạt động tài chính.
 • Tham gia các công việc khác khi BGH yêu cầu.

b) Quy định quyền hạn của thủ quỹ.

 • Thủ quỹ có trách nhiệm trông coi các quỹ của nhà trường, thông qua kế toán theo dõi các khoản tiền trong ngân sách.
 • Thu các khoản tiền.
 • Cung cấp số liệu và tình hình sử dụng các quĩ giúp kế toán lập báo cáo, xây dựng kế hoạch tài chính đối với cấp trên.
 • Thủ quỹ có trách nhiệm giúp kế toán cân đối các quỹ. Tham mưu, giúp hiệu trưởng sử dụng có hiệu quả các quỹ.
 • Hàng tuần báo cáo cho hiệu trưởng về tình hình tài chính, tình hình thu chi tại các quỹ.
 • Hàng tháng cùng kế toán xây dựng kế hoạch chi tiêu trên từng loại quỹ trình hiệu trưởng.
 • Tham gia công tác tuyển sinh, hỗ trợ giáo viên chủ nhiệm trong việc thu chi hàng tháng
 • Tham gia các công việc khác theo yêu cầu của BGH.
 • Thực hiện nghĩa vụ công dân, các qui định của pháp luật và điều lệ nhà trường; chịu sự kiểm tra của Hiệu trưởng và của các cấp quản lý giáo dục.

c) Quy định quyền hạn

 • Kế toán và Thủ quỹ làm việc theo chế độ đối với nhân viên, một tuần được nghỉ một ngày chia làm hai buổi. Lịch nghỉ được sắp xếp sao cho luôn có một người làm việc và được Hiệu trưởng chấp thuận.
 • Được hưởng các khoản phụ cấp theo quy định.
 • Được theo học các lớp chuyên môn nghiệp vụ và hưởng các chế độ hiện hành.

 

K. QUY ĐỊNH QUYỀN HẠN, NHIỆM VỤ CỦA NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG


Nhằm từng bước tổ chức hợp lý hoạt động của các bộ phận chức năng trong trường học, căn cứ vào luật giáo dục sửa đổi, căn cứ vào điều lệ trường THPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Hiệu trưởng trường THPT THPT Huỳnh Thúc Kháng quy định nhiệm vụ và quyền hạn của nhân viên văn phòng trường THPT THPT Huỳnh Thúc Kháng với các nội dung sau:

1.Quy định chung

 • Nhân viên văn phòng là người được đào tạo về công tác văn thư, có trình độ từ trung cấp trở lên.
 • Nhân viên văn phòng được tuyển dụng theo hình thức hợp đồng dàu hạn có chỉ tiêu và được hưởng mọi quyền lợi như giáo viên trong biên chế.

2.Quy định nhiêm vụ và quyền hạn

a.Quy định nhiệm vụ:

 • Nhân viên văn phòng có nhiệm vụ đảm nhận toàn bộ công tác văn thư, văn phòng . Nhận công văn cho Hiệu trưởng và các phòng, ban trong nhà trường theo địa chỉ phong bì. Gửi công văn và lưu trữ toàn bộ công văn gửi đến, gửi đi theo đúng quy định của công tác lưu trữ.
 • Nhân viên văn phòng có trách nhiệm soạn thảo các văn bản theo yêu cầu của BGH, BCH Công đoàn.
 • Nhân viên văn phòng có nhiệm vụ chuyển phát thông tin hoặc yêu cầu của BGH đến các bộ phận hoặc cá nhân trong nhà trường theo yêu cầu của Ban giám hiệu.
 • Nhân viên văn phòng có trách nhiệm tập hợp thông tin theo yêu cầu của BGH.
 • Nhân viên văn phòng có trách nhiệm cung cấp toàn bộ văn phòng phẩm, sổ sách cho các phòng, ban trong nhà trường và cho giáo viên theo chế độ hiện hành.
 • Nhân viên văn phòng có trách nhiệm tiếp nhận và quản lý toàn bộ hồ sơ học sinh. Làm giấy tiếp nhận học sinh chuyển đến và cho học sinh rút hồ sơ  chuyển đi khi có đủ các thủ tục quy định. (Đối với trường hợp chuyển đến phải có học bạ hợp lệ, giấy chứng nhận vào 10, bằng tốt nghiệp THCS, giấy khai sinh, phô tô hộ khẩu ... đơn xin học có xác nhận đồng ý cho chuyển và đồng ý tiếp nhận của trường do Hiệu trưởng kí, đồng ý cho chuyển của Sở, giấy giới thiệu chuyển trường ...Đối với học sinh chuyển đi phải có đơn có chữ kí đồng ý cho chuyển của GVCN trong đó ghi rõ đã hoàn thành các khoản đóng góp theo quy đinh, chữ kí đồng ý của hiệu trưởng). Quản lý danh sách học sinh chuyển đến, chuyển đi.
 • Nhân viên văn phòng có trách nhiệm làm hồ sơ tuyển sinh đại học, hồ sơ thi tốt nghiệp, thi nghề cho học sinh,thi học sinh giỏi, phúc khảo, phúc tra....Thông báo kết quả các kì thi .
 • Nhân viên văn phòng có trách nhiệm phối hợp với bộ phận tin học cung cấp sổ điểm cá nhân cho giáo viên chậm nhất một tuần kể từ khi tuần học đầu tiên của học kì bắt đầu.
 • Nhân viên văn phòng có trách nhiệm làm các loại giấy chứng nhận cho học sinh theo quy định. Phối hợp với các bộ phận khác làm thẻ học sinh.
 • Nhân viên văn phòng có trách nhiệm lập kế hoạch công tác tuần, in lịch công tác tuần cho các phòng ban và ghi lịch trên phòng Hội đồng.
 • Nhân viên văn phòng có trách nhiệm lập sổ đăng bộ, quản lý sổ điểm chính, sổ cấp phát bằng, quản lý sĩ số học sinh hàng tháng.
 • Tham gia ban tuyển sinh, tập hợp, phân tích  số liệu và trợ giúp công tác tổ chức các loại hình lớp học.
 • Tham gia công tác thi, phục vụ các kì thi, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp, thi đại học, thi học sinh giỏi, thi giáo viên giỏi ...
 • Có trách nhiệm quản lý toàn bộ cơ sở vật chất được giao. Quản lý việc in ấn và sử dụng các loại máy in, máy phôtô. Thông báo cho Giáo viên tin học khi có sự cố về máy tính, máy in, máy phôtô.
 • Mua sắm các trang thiết bị văn phòng theo dự trù đã được hiệu trưởng xác nhận đồng ý.
 • Có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ học sinh, kịp thười thông báo với giáo viên chủ nhiệm về tình trạng hồ sơ của học sinh. Trả hồ sơ THCS cho học sinh lớp 10, trả giấy báo thi  đại học, giấy báo điểm đại học, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời ....
 • Chấm công cho toàn bộ khối nhân viên làm việc gián tiếp (Kế toán, thủ quỹ, Thư viện, Y tế, Giám thị).
 • Tham gia vào các công việc khác khi BGH yêu cầu.
 • Thực hiện nghĩa vụ công dân, các qui định của pháp luật và điều lệ nhà trường; chịu sự kiểm tra của Hiệu trưởng và của các cấp quản lý giáo dục

d) Quy định quyền hạn

 • Nhân viên văn phòng làm việc theo chế độ nhân viên. Một tuần được nghỉ một ngày, chia làm hai buổi sáng và chiều với Lịch nghỉ được BGH thông qua.
 • Có quyền đề đạt về nhân sự hỗ trợ khi công việc cần gấp.
 • Được nhận tiền bồi dưỡng khi phải làm thêm các công việc khác ngoài quy định nhiệm vụ của mình.
 • Được theo học các lớp chuyên môn nghiệp vụ và hưởng các chế độ hiện hành.

 

L. QUY ĐỊNH QUYỀN HẠN, NHIỆM VỤ CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ


Từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, phát huy sức mạnh của các tổ chức trong nhà trường,căn cứ vào luật giáo dục sửa đổi, căn cứ vào điều lệ trường THPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành , Hiệu trưởng trường THPT THPT Huỳnh Thúc Kháng ban hành quy định nhiệm vụ và quyền hạn của nhân viên y tế  trường THPT THPT Huỳnh Thúc Kháng với các nội dung sau:
1.Yêu cầu chung

 • Nhân viên y tế là người được nhà trường trực tiếp kí hợp đồng theo niên học.
 • Nhân viên y tế phải có trình độ chuyên ngành từ trung cấp trở lên.
 • Nhân viên y tế là người xây dựng, vận hành hệ thống y tế, bảo đảm việc sơ, cấp sứu cho giáo viên và học sinh khi gặp tại nạn, ốm đau.
 • Nhân viên y tế là người tổ chức việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ giáo viên, công nhân viên và học sinh.

2. Nhiêm vụ và quyền hạn

a.Qui định nhiệm vụ của nhân viên y tế:

 • Nhân viên y tế có trách nhiệm trực tiếp sơ cứu, cấp cứu, thăm khám, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho giáo viên, công nhân viên và học sinh gặp tai nạn, bệnh tật.
 • Nhân viên y tế có trách nhiệm quản lí sức khỏe của cán bộ giáo viên, công nhân viên và học sinh, thực hiện đầy đủ các yêu cầu chuyên môn đối với việc quản lí sức khỏe của cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh.
 • Nhân viên ý tế có trách nhiệm quản lý và gìn giữ toàn bộ cơ sở vật chất phục vụ cho công tác y tế. Bảo đảm phòng y tế luôn đạt các tiêu chuẩn về vệ sinh.
 • Nhân viên y tế có trách nhiệm xây dựng hệ thống sổ sách theo đúng yêu cầu của chuyên ngành.
 • Nhân viên y tế phải là người tham mưu cho BGH trong việc giải quyết những tai nạn, sự cố sức khỏe ngoài khả năng của mình.
 • Nhân viên y tế là người chịu trách nhiệm về chuyên môn trong quá trình sử lý những tai nạn, hoặc bệnh tật xảy ra trong trường.
 • Nhân viên y tế có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị y tế trên địa bàn và trong thành phố để kịp thười nhận được sự hỗ trợ giải quyết những sự cố về sức khỏe xảy ra trong trường.
 • Nhân viên y tế có trách nhiệm tham mưu, đề xuất với BGH về phương án khám sức khỏe định kì cho giáo viên và học sinh.
 • Nhân viên y tế có trách nhiệm hỗ trợ học sinh trong việc nhận bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể.
 • Nhân viên y tế có thể thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của BGH.
 • Thực hiện nghĩa vụ công dân, các qui định của pháp luật và điều lệ nhà trường; chịu sự kiểm tra của Hiệu trưởng và của các cấp quản lý giáo dục

b.Quy định quyền hạn của nhân viên y tế.

 • Nhân viên y tế được hưởng lương và các khoản phụ cấp theo quy định. Số tiền này được trích từ quỹ bảo hiểm y tế.
 • Nhân viên y tế có quyền đề đạt và tham mưu với BGH về việc mua sắm thuốc men, trang thiết bị y tế ...

Nhân viên y tế được hưởng các khoản phúc lợi của nhà trường theo đúng quy chế chi tiêu nội bộ

M. QUY ĐỊNH QUYỀN HẠN, NHIỆM VỤ CỦA NHÂN VIÊN PHỤC VỤ & LAO CÔNG


Nhằm từng bước tổ chức hợp lý hoạt động của các bộ phận chức năng trong trường học, căn cứ vào luật Giáo dục sửa đổi, căn cứ vào điều lệ trường THPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Hiệu trưởng trường THPT THPT Huỳnh Thúc Kháng quy định nhiệm vụ và quyền hạn của nhân viên phục vụ và lao công trường THPT THPT Huỳnh Thúc Kháng với các nội dung sau:

1.Quy định chung

 • Nhân viên phục vụ và lao công được tuyển dụng theo chế độ hợp đồng với Sở Giáo dục và Đào tạo(Nếu trường còn chỉ tiêu hợp đồng dài hạn), với trường (Hợp đồng theo niên học)
 • Nhân viên phục vụ và lao công có trách nhiệm tuân thủ mọi điều khoản đã kí trong hợp đồng.

2. Quy định nhiệm vụ và quyền hạn

a) Nhân viên phục vụ

 • Nhân viên phục vụ có trách nhiệm đến trường bắt đầu công việc trước khi tiết 1 bắt đầu 30 phút.
 • Nhân viên phục vụ có trách nhiệm lau dọn vệ sinh tại phòng Hội đồng giáo dục, phòng Hiệu trưởng, phòng hiệu phó và phòng khách.
 • Nhân viên phục vụ có trách nhiệm bảo đảm vệ sinh tại các khu vệ sinh
 • Nhân viên phục vụ có trách nhiệm chuẩn bị và phục vụ nước uống tại phòng Hội đồng giáo dục, phòng Hiệu trưởng, phòng hiệu phó và phòng khách.
 • Nhân viên phục vụ có trách nhiệm phục vụ nước uống và các yêu cầu khác khi có khách hoặc các Hội nghị.
 • Nhân viên phục vụ có trách nhiệm chuẩn bị bàn ghế, trang trí bàn ghế cho các cuộc họp, Hội nghị.
 • Nhân viên phục vụ có trách nhiệm phục vụ các kì thi, thi tốt nghiệp, thi đại học.
 • Nhân viên phục vụ có trách nhiệm làm thêm các phần việc khác theo yêu cầu của BGH.
 • Nhân viên phục vụ có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và điều lệ nhà trường; chịu sự kiểm tra của hiệu trưởng và của các cấp quản lý giáo dục.

b) Lao công

 • Lao công có trách nhiệm bảo đảm vệ sinh và cảnh quan sư phạm tại hai khu nhà B và C (Bao gồm các phòng học, hàng lang, cầu thang và khu vệ sinh)
 • Lao công có trách nhiệm bảo đảm vệ sinh bên ngoài hàng lang, trên sân trường dọc theo các vườn hoa, phía trước nhà B.
 • Lao công có trách nhiệm bảo đảm cảnh quan sư phạm các khu vực được phân công thu dọn vệ sinh. Có trách nhiệm sắp xếp kê dọn bàn ghế ngay ngắn sau khi làm vệ sinh các phòng học.
 • Lao công có trách nhiệm phục vụ các kì thi, thi tốt nghiệp, thi đại học.
 • Lao công có trách nhiệm làm thêm các phần việc khác theo yêu cầu của BGH.
 • Lao công có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và điều lệ nhà trường; chịu sự kiểm tra của hiệu trưởng và của các cấp quản lý giáo dục.

c) Quy định quyền lợi

 • Được hưởng lương và các khoản trợ cấp theo hợp đồng lao động

Được làm việc theo chế độ khoán gọn công việc

 

                                                                              HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

                                                                                          Trần Ngọc Cẩm

 

THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]

Tin Mới hơn:

Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP