LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA BCH ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2009 - 2010

Cập nhật ngày 11/01/2010, 23:46 GMT+7.

Đầu năm học 2009 - 2010 BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2008 - 2009 đã xây dựng chương trình Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2009 - 2010. Qua báo cáo công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2008- 2009 và xây dựng phương hướng hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2009 - 2010. trong buổi Đại hội đã bầu ra BCH Nhiệm kỳ mới gồm 17 đồng chí. trong đó có 9 đồng chí là đoàn viên giáo viên và 8 đoàn viên là học sinh. Cũng trong phiên họp đầu tiên của BCH đã bầu ra BTV gồm có 5 đồng chí trong đó có một đồng chí là đoàn viên học sinh.

                                 

                             BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG
 
                                    Họ và tên:                        ĐINH KHẮC DŨNG
 Sinh ngày:                      26/08/1979
Trình độ chuyên môn:   Đại học SP Sinh - KTNN
Tổ chuyên môn:             Thể dục & GDQP - AN
Chức vụ:                          Bí thư Đoàn trường
Chức vụ Đảng:               Đảng Viên
Điện thoại cơ quan:      (0500)3573513 -3573821
Điện thoại nhà riêng:    (0500) 3.571.484
                                   Điện thoại di động:        0905.197.349
                                   Fax:                                   3573513
                                   Email:                               Dung_s22a@yahoo.com
                                   Địa chỉ:                             63/6 Nguyễn Trãi – Tổ dân phố 13 –
                                                                              P. An Bình – Thị Xã Buôn Hồ
         
             PHÓ BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG -  CHỦ  TỊCH HỘI LHTN TRƯỜNG
 
Họ và tên:                       HOÀNG BÁ ĐẠT
Sinh ngày:                      06/09/1980
Trình độ chuyên môn:  Đại học SP Toán - Tin
Tổ chuyên môn:            Toán - Tin
Chức vụ:                         Phó bí thư Đoàn trường
Chức vụ Đảng:              0
Điện thoại cơ quan:     (0500)3573513 -3573821                                                                                                                                                                                                                                                       
Điện thoại nhà riêng:     
Điện thoại di động:        0935.490.888
Fax:                                   3573513
Email:                              Seeya80_08@yahoo.com.vn
Địa chỉ:                            P. Thống Nhất – Thị Xã Buôn Hồ

                     PHÓ BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG
 
                                    Họ và tên:                       HOÀNG TUẤN ANH
                                   Sinh ngày:                      02/08/1983
                                   Trình độ chuyên môn:  Đại học SP Sinh - KTNN
                                   Tổ chuyên môn:            Sinh - KTNN
                                   Chức vụ:                          Phó bí thư Đoàn trường
                                   Chức vụ Đảng:               0
                                   Điện thoại cơ quan:     (0500)3573513 -3573821
                                   Điện thoại nhà riêng:     
Điện thoại di động:  01688.321.727
Fax:                             3573513
Email:                         Dathoigian1102@yahoo.com
Địa chỉ:                       P. Thống Nhất – Thị Xã Buôn Hồ
   
                      ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG
 
Họ và tên:                       PHẠM HÙNG LĨNH
Sinh ngày:                      02/01/1979
Trình độ chuyên môn:  Đại học SP Lý - KTCN
Tổ chuyên môn:            Lý - KTCN
Chức vụ:                         UV BTV Đoàn trường – BT CĐGV
Chức vụ Đảng:             
Điện thoại cơ quan:       (0500)3573513 -3573821
Điện thoại nhà riêng:     
Điện thoại di động:         0914.057.962
Fax:                                    3573513
Email:                                Hunglinh_08@yahoo.com.vn
Địa chỉ:                              P. Thống Nhất – Thị Xã Buôn Hồ

              ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG
 
Họ và tên:                       LÊ THỊ KHÁNH HUYỀN
Sinh ngày:                      19/10/1992
Trình độ chuyên môn:  Học sinh
Chi đoàn:                        12A1
Chức vụ:                         UV BTV Đoàn trường
Chức vụ Đảng:              0
Điện thoại cơ quan:     (0500)3573513 -3573821
Điện thoại nhà riêng:     0
Điện thoại di động:        0974.149.389
Fax:                                   3573513
Email:                             
Địa chỉ:                             Xã Cưkpô – Huyện Krông Buk
  
                     ỦY VIÊN BCH ĐOÀN TRƯỜNG
 
Họ và tên:                        Y JUIN KTLA
Sinh ngày:                       25/03/1979
Trình độ chuyên môn:   Đại học SP Tiếng Anh
Tổ chuyên môn:             Ngoại Ngữ
Chức vụ:                          UV BCH Đoàn trường
Chức vụ Đảng:               0
Điện thoại cơ quan:      (0500)3573513 -3573821
Điện thoại nhà riêng:     
Điện thoại di động:        0986.870.551- 01697.562.620
Fax:                                   3573513
Email:                               Ykbinduong08@gmail.com.vn
Địa chỉ:                             Ea Tul – CưMgar – Đak Lak

                    ỦY VIÊN BCH ĐOÀN TRƯỜNG
 
Họ và tên:                        HỒ SỸ KIÊN
Sinh ngày:                       10/09/1986
Trình độ chuyên môn:   Đại học SP Hóa Học
Tổ chuyên môn:             Hóa Học
Chức vụ:                          UV BCH Đoàn trường
Chức vụ Đảng:               0
Điện thoại cơ quan:     (0500)3573513 -3573821
Điện thoại nhà riêng:     (0500) 3. 822. 563
Điện thoại di động:        01693.337. 331
Fax:                                   3573513
Email:                              Sykien_1986@yahoo.com
Địa chỉ:                            P. Thống Nhất – Thị Xã Buôn Hồ

                  ỦY VIÊN BCH ĐOÀN TRƯỜNG
 
Họ và tên:                       NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG
                                   Sinh ngày:                      22/05/1986
                                   Trình độ chuyên môn:  Đại học SP Tiếng Anh
                                   Tổ chuyên môn:            Ngoại Ngữ
                                   Chức vụ:                         UV BCH Đoàn trường
                                   Chức vụ Đảng:              Đảng viên
                                   Điện thoại cơ quan:     (0500)3573513 -3573821
Điện thoại nhà riêng:     
Điện thoại di động:   0935.984.357
Fax:                              3573513
Email:                         Semimoon2205@gmail.com
Địa chỉ:                       P. Thiện An – Thị Xã Buôn Hồ
 
                    ỦY VIÊN BCH ĐOÀN TRƯỜNG
 
Họ và tên:                       NGÔ PHƯƠNG NGỌC
Sinh ngày:                      03/10/1986
Trình độ chuyên môn:  TC Văn thư lưu trữ
Tổ chuyên môn:            Hành chính
Chức vụ:                         UV BCH Đoàn trường
Chức vụ Đảng:              0
Điện thoại cơ quan:     (0500)3573513 -3573821
Điện thoại nhà riêng:     05006522544
Điện thoại di động:        0978.899.330
Fax:                                   3573513
Email:                               Tinhnho2004n@yahoo.com
Địa chỉ:                             P. An Bình – Thị Xã Buôn Hồ
 
                    ỦY VIÊN BCH ĐOÀN TRƯỜNG
 
Họ và tên:                         NGÔ MINH TUẤN
Sinh ngày:                        1987
Trình độ chuyên môn:    Đại học SP TDTT
Tổ chuyên môn:              Thể dục & GDQP - AN
Chức vụ:                           UV BCH Đoàn trường – PBT CĐGV
Chức vụ Đảng:                Đảng viên
Điện thoại cơ quan:       (0500)3573513 -3573821
Điện thoại nhà riêng:     
Điện thoại di động: 01683.644.489
Fax:                            3573513
Email:                             
Địa chỉ:                      P. Thống Nhất – Thị Xã Buôn Hồ
 
                     ỦY VIÊN BCH ĐOÀN TRƯỜNG
 
Họ và tên:                       NGUYỄN THỊ BẢO QUYÊN
Sinh ngày:                      16/06/1992
Trình độ chuyên môn:  Học sinh
Chi đoàn:                       12A1
Chức vụ:                         UV BCH Đoàn trường – BT CĐ 12A1
Chức vụ Đảng:              0
Điện thoại cơ quan:     (0500)3573513 -3573821
Điện thoại nhà riêng:    (0500) 6.275.142  
Điện thoại di động:       
Fax:                              3573513
Email:                          
Địa chỉ:                        P. Thống Nhất – Thị Xã Buôn Hồ
   
                    ỦY VIÊN BCH ĐOÀN TRƯỜNG
 
Họ và tên:                      PHẠM THỊ SONG LAM
Sinh ngày:                     04/05/1992
Trình độ chuyên môn: Học sinh
Chi đoàn:                      12B
Chức vụ:                        UV BCH Đoàn trường – BT CĐ 12B
Chức vụ Đảng:             0
Điện thoại cơ quan:    (0500)3573513 -3573821
Điện thoại nhà riêng:     
Điện thoại di động:   01227.400.932
Fax:                              3573513
Email:                           
Địa chỉ:                        P. Thống Nhất – Thị Xã Buôn Hồ
  
                 ỦY VIÊN BCH ĐOÀN TRƯỜNG
 
Họ và tên:                        LÊ TUẤN PHONG
Sinh ngày:                       25/03/1993
Trình độ chuyên môn:   Học sinh
Chi đoàn:                         11A1
Chức vụ:                           UV BCH Đoàn trường – BT CĐ 11A1
Chức vụ Đảng:                0
Điện thoại cơ quan:       (0500)3573513 -3573821
Điện thoại nhà riêng:     (0500) 3. 573. 689
Điện thoại di động:        01223.577.350
Fax:                                   3573513
Email:                              Cu_cho18@yahoo.com
Địa chỉ:                           P. Thống Nhất – Thị Xã Buôn Hồ
 
  
                   ỦY VIÊN BCH ĐOÀN TRƯỜNG
 
Họ và tên:                      NGUYỄN HẢI KHÂM
Sinh ngày:                     12/05/1993
Trình độ chuyên môn: Học sinh
Chi đoàn:                      11A2
Chức vụ:                        UV BCH Đoàn trường – BT CĐ 11A2
Chức vụ Đảng:             0
Điện thoại cơ quan:    (0500)3573513 -3573821
Điện thoại nhà riêng:     
Điện thoại di động:     01227.400.932
Fax:                                3573513
Email:                           
Địa chỉ:                         P. Bình Tân – Thị Xã Buôn Hồ
 
 
                    ỦY VIÊN BCH ĐOÀN TRƯỜNG
 
Họ và tên:                        BÙI THỊ TÚ LINH
Sinh ngày:                       20/06/1993
Trình độ chuyên môn:   Học sinh
Chi đoàn:                        11A3
Chức vụ:                          UV BCH Đoàn trường – BT CĐ 11A3
Chức vụ Đảng:               0
Điện thoại cơ quan:      (0500)3573513 -3573821
Điện thoại nhà riêng:     (0500) 3.573.774
Điện thoại di động:       
Fax:                                 3573513
Email:                            Cu_cho18@yahoo.com
Địa chỉ:                          P. Thống Nhất – Thị Xã Buôn Hồ
  
                      ỦY VIÊN BCH ĐOÀN TRƯỜNG
 
Họ và tên:                        HOÀNG GIA LONG
Sinh ngày:                       25/12/1994
Trình độ chuyên môn:   Học sinh
Chi đoàn:                         10A1
Chức vụ:                           UV BCH Đoàn trường – BT CĐ 10A1
Chức vụ Đảng:                0
Điện thoại cơ quan:       (0500)3573513 -3573821
Điện thoại nhà riêng:     (0500) 3.573.793
Điện thoại di động:         01657.493.200
Fax:                                    3573513
Email:                               Hoanglongus2007@yahoo.com
Địa chỉ:                             P. Thống Nhất – Thị Xã Buôn Hồ
 
                     ỦY VIÊN BCH ĐOÀN TRƯỜNG
 
Họ và tên:                       NGUYỄN THỊ HOÀNG DOANH
Sinh ngày:                      09/05/1994
Trình độ chuyên môn:  Học sinh
Chi đoàn:                       10A2
Chức vụ:                         UV BCH Đoàn trường – BT CĐ 10A2
Chức vụ Đảng:              0
Điện thoại cơ quan:     (0500)3573513 -3573821
Điện thoại nhà riêng:     (0500) 3.573.159
Điện thoại di động:       
Fax:                                  3573513
Email:                             Doanhnguyen9594@gmail.com
Địa chỉ:                           P. Thống Nhất – Thị Xã Buôn Hồ
 
 
 
 

 

Theo BCH ĐOÀN
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP