Kiểm tra đề chung

Cập nhật ngày 06/01/2010, 11:27 GMT+7.

Thực hiện kiểm tra định kỳ theo kế hoạch đầu năm học của Sở, trong tuần 22 (tuần lễ từ 25/01 đến 30/01/2010) thuộc học kỳ 2 sẽ tiển hành kiểm tra bài viết số 5 môn Ngữ văn lớp 10.

UBND TỈNH ĐĂK LĂK

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số:  1223 /SGDĐT-KT&KĐ

 

Buôn Ma Thuột, ngày 31 tháng 12  năm 2009

 Kính gửi: Các ông (bà) Hiệu trưởng trường trung học phổ thông.                  

Thực hiện công văn số 843/SGDĐT-KTKĐ ngày 9/9/2009 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về hướng dẫn nhiệm vụ KT&KĐCLGD năm học 2009-2010  quyết định về kế hoạch thời gian năm học 2009 - 2010.  Sở Giáo dục và Đào tạo đã cử đoàn công tác giám sát việc thực hiện kế hoạch kiểm tra học kỳ 1 ở các trường THPT thuộc huyện M’Drắc, EaKar, Krông Ana và trung tâm GDTX  huyện Krông Ana. Nay Sở thông báo kết quả kiểm tra và triển khai kế hoạch như sau:

A. Kết quả kiểm tra các đơn vị :

- Ưu điểm :

Các đơn vị được đều chuẩn bị chu đáo và thực hiện tốt các yêu cầu của đợt kiểm tra học kỳ 1 các môn lớp 12. Ngoài ra còn chủ động lên kế hoạch tổ chức kiểm tra học kỳ 1 chung cho khối 10 và 11.

Nhiều đơn vị đã tổ chức ra đề kiểm tra chung các tiết định kỳ cho khối 12 bốn môn theo yêu cầu (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và Vật lí) và nhiều tiết kiểm tra chung cho khối 10, 11 như trường THPT Nguyễn Tất Thành, Krông Ana, Ngô Gia Tự, Trần Quốc Toản.

- Tồn tại cần khắc phục :

Qui trình in sao đề kiểm tra chưa được thực hiện bảo mật nghiêm, các bảng Master (dùng để chế bản gốc đề kiểm tra của máy photo siêu tốc) chưa được niêm phong bảo mật theo qui định.

Tại trung tâm GDTX Krông Ana, các giáo viên coi kiểm tra chưa thực hiện đúng nhiệm vụ, còn để học sinh mang và sử dụng tài liệu để làm bài.

B. Kế hoạch kiểm tra tháng 01/2010

Thực hiện kiểm tra định kỳ theo kế hoạch đầu năm học của Sở, trong tuần 22 (tuần lễ từ 25/01 đến 30/01/2010) thuộc học kỳ 2 sẽ tiển hành kiểm tra bài viết số 5 môn Ngữ văn lớp 10.

Tiết kiểm tra theo tiển độ chương tình :

-         Chương trình Chuẩn : Tiết số 62, 63 ;

-         Chương trình Nâng cao : Tiết số 80, 81.

Thời gian làm bài kiểm tra : 90 phút ;

Ngày kiểm tra: 29/01/2010; Buổi chiều;  Tiết trong buổi: 1, 2.

Bắt đầu phát đề : 13 giờ 00 ; Bắt đầu tính giờ làm bài : 13 giở 05.

Ngày và nơi nhận đề, hướng dẫn chấm : 26/01/2010 tại Sở GD&ĐT.

Báo cáo: Sau 1 tuần tổ chức kiểm tra.

 

Lưu ý : Khi đi nhận đề kiểm tra phải có giấy giới thiệu và mang theo quyết định của Hiệu trưởng về việc thành lập Hội đồng in sao của đơn vị.

 

Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các ông (bà) Hiệu trưởng các trường THPT có kế hoạch để triển khai kịp thời. Trong quá trình thực hiện, nếu vướng mắc, liên hệ với phòng Khảo thí-KĐCLGD Sở GD&ĐT qua số điện thoại: 0500.3817146; 0905159820.

 

Nơi nhận:

- Như trên                           để thực hiện;

- Ban Giám đốc                      để báo cáo;                         

- Thanh tra Sở

- Văn phòng Sở

- Phòng GD Trung học     để phối hợp;

- Phòng GDTX

- Phòng KHTC

- Lưu: VP; KT&KĐ.

 

P.GIÁM ĐỐC

VŨ VĂN HUYNH

(Đã ký)

 

Theo Sở GD&ĐT ĐăkLăk
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP