Nhiệm vụ trọng tâm giáo dục trung học năm 2009-2010

Cập nhật ngày 10/09/2009, 16:20 GMT+7.

Căn cứ Chỉ thị số 4899/2009/CT-BGDĐT, ngày 04/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2009-2010;
Căn cứ Chỉ thị số 09/CT-UBND, ngày 25/8/2009 về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo năm học 2009-2010 của UBND tỉnh Đắk Lắk;
Căn cứ Công văn số 7394/BGDĐT-GDTrH, ngày 25/8/2009 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2009-2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường THPT và trường phổ thông DTNT thực hiện những nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2009-2010 như sau:

I.    NHỮNG NHIỆM TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua trong ngành

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện trong năm học 2008-2009. Các phòng GD&ĐT, trường THPT và trường phổ thông DTNT tiếp tục triển khai các cuộc vận động và phong trào thi đua:

- Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 06-CT/TW của Bộ chính trị Trung ương Đảng.

- Cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục và cuộc vận động “Hai không” của ngành. Phòng GD&ĐT và các đơn vị trường học đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị và cuộc vận động nói trên.

- Các trường học triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

2. Tăng cường nền nếp, kỉ cương trong quản lý và dạy học

- Năm học 2009-2010, tập trung chỉ đạo đổi mới kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng; chấm dứt trình trạng dạy học theo lối “đọc-chép”; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học. Triển khai thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020.

- Phát động phong trào xây dựng “Nguồn học liệu mở” về giáo dục trên Website của Sở, Bộ. Trong đó, mỗi một giáo viên cần chọn lọc để đưa lên Website những câu hỏi, bài tập, đề thi, giáo án, tài liệu tham khảo để hỗ trợ cho giáo viên và học sinh trong giảng dạy, học tập, tự học, tự kiểm tra đánh giá.

3. Thực hiện các mục tiêu phổ cập

Phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường THCS ngay sau khai giảng cần tiến hành thống kê lại toàn bộ các chỉ tiêu về phổ cập, hoàn thành các loại hồ sơ theo quy định để đón Đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT trong tháng 11/2009. Cần có kế hoạch để nâng các tiêu chuẩn về phổ cập giáo dục THCS, tiến tới đạt chuẩn bền vững.

  4. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia

- Đối với cấp THPT, năm học 2009-2010 Sở tập trung chỉ đạo để xây dựng thêm 2 trường THPT đạt chuẩn quốc gia (trường THPT Buôn Ma Thuột và trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm), có kế hoạch cụ thể để khảo sát  các trường THPT Ngô Gia Tự, THPT Krông Ana, THPT Krông Búk, THPT Cư M’gar để giúp các trường này sớm xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

- Đối với cấp THCS, các Phòng GD&ĐT cần đẩy nhanh kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia đã được phê duyệt. Phấn đấu năm học 2009-2010 có thêm nhiều trường đạt chuẩn quốc gia và nâng cao chất lượng của trường đã đạt chuẩn quốc gia.

II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Thực hiện chương trình giáo dục

1.1. Thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục

a) Năm học 2009-2010 vẫn thực hiện 37 tuần thực học đối với  cấp THCS, THPT (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần) trên cơ sở giữ nguyên số tiết học của mỗi môn học, điều chỉnh thời lượng và tích hợp một số hoạt động giáo dục, giảm số tiết bình quân hàng tuần.

b) Thực hiện dạy học phân hoá ở cấp THPT

- Các trường THPT cần rút kinh nghiệm trong 3 năm học vừa qua để tổ chức tốt việc dạy học phân hoá phù hợp với năng lực và nguyện vọng của học sinh và điều kiện của nhà trường. Chú trọng bồi dưỡng, hướng dẫn, bảo đảm cho GV nắm vững CT-SGK, đổi mới PPDH, đổi mới kiểm tra, đánh giá, sử dụng thiết bị dạy học.

+ Đối với Ban KHTN và Ban KHXH-NV: Toàn bộ thời lượng dạy học tự chọn trong kế hoạch giáo dục được sử dụng để dạy học chủ đề  bám sát (ôn tập, hệ thống hoá, khắc sâu kiến thức, rèn luyện kỹ năng, không  bổ sung kiến thức nâng cao mới).

+ Đối với ban cơ bản, tổ chức dạy học tự chọn theo một trong hai cách sau:

Cách 1: Dạy học từ 1 đến 3 môn nâng cao trong số 8 môn nâng cao: Có thể dạy theo chương trình, SGK nâng cao hoặc chương trình, SGK chuẩn và chủ đề tự chọn nâng cao. Thời lượng dạy học tự chọn còn lại dành để dạy chủ đề bám sát.

Cách 2: Dạy tất cả các môn theo chương trình  SGK chuẩn và thời lượng dạy học tự chọn dùng để ôn tập, hệ thống hoá, khắc sâu kiến thức, kỹ năng các môn học

c) Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông.

Năm học 2009-2010, Bộ GD&ĐT sẽ ban hành tài liệu “Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông” cấp THCS và THPT.  Sở sẽ tổ chức tập huấn bồi dưỡng cho giáo viên các cấp. Vì vậy, các Phòng GD&ĐT, trường THPT, trường phổ thông DTNT cần quan tâm để mỗi giáo viên khi dạy học cần phải thực hiện đúng theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông.

d) Đối với các môn Mĩ thuật, Âm nhạc (THCS)

 Phòng Giáo dục và Đào tạo cần bố trí đầy đủ giáo viên và các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị cần thiết cho công tác dạy học đạt hiệu quả. Nơi nào gặp khó khăn về những vấn đề nêu trên phải báo cáo Sở để giải quyết, không được cắt xén chương trình, bỏ tiết.

1.2. Thực hiện các hoạt động giáo dục

Theo chương trình giáo dục phổ thông, các hoạt động giáo dục đã được quy định số tiết học cụ thể như các môn học. Đối với giáo viên được phân công thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (HĐGDNGLL), hoạt động giáo dục hướng nghiệp (HĐGDHN) được tính giờ dạy học như các môn học; việc tham gia điều hành hoạt động giáo dục tập thể (2 tiết/tuần gồm: chào cờ đầu tuần và sinh hoạt lớp cuối tuần) là thuộc nhiệm vụ quản lý của Ban Giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm lớp, không tính là giờ dạy học.

a)     Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

- Thực hiện đủ các chủ đề quy định cho mỗi tháng, với thời lượng 2 tiết/tháng  - Tích hợp nội dung HĐGDNGLL sang môn GDCD như sau:

+ Cấp THCS (lớp 6- lớp 9 ): Ở các chủ đề về đạo đức và pháp luật;

+ Cấp THPT: Lớp 10, ở chủ đề về đạo đức; lớp 11, các chủ đề về kinh tế và chính trị-xã hội; lớp 12, ở các chủ đề về pháp luật.

+ Đưa nội dung giáo dục về Công ước Quyền trẻ em của Liên Hợp quốc vào HĐGDNGLL ở lớp 9, lớp 10 và tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” vào HĐGDNGLL.

b) Hoạt động giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề phổ thông

- Về HĐGDHN:

+ Lớp 9: Thời lượng HĐGDHN là 9 tiết/năm học bằng việc đưa một số nội dung GDHN tích hợp sang HĐGDNGLL ở 2 chủ điểm sau đây:

* “Truyền thống nhà trường”, chủ điểm tháng 9;

* “ Tiến bước lên Đoàn”, chủ điểm tháng 3.

Nội dung tích hợp này Sở giao cho các Phòng GD&ĐT hướng dẫn các trường THCS thực hiện cho sát với thực tiễn địa phương. Cần tập trung hướng dẫn học sinh chọn con đường học lên (THPT, GDTX, TCCN, học nghề) hoặc đi vào cuộc sống lao động sản xuất.

+ Các lớp 10, 11, 12: Thời lượng HĐGDHN là 9 tiết/ năm học sau khi tích hợp đưa sang giảng dạy ở môn Công nghệ (phần “Tạo lập doanh nghiệp” lớp 10) và tích hợp đưa sang HĐGDNGLL (do GV môn Công nghệ, GV HĐGDNGLL thực hiện) ở 3 chủ đề sau đây:

* “Thanh niên với vấn đề lập nghiệp”, chủ đề tháng 3;

* “Thanh niên với học tập, rèn luyện vì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, chủ đề tháng 9;

* “ Thanh niên với xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, chủ đề tháng 12.

Nội dung tích hợp, Sở giao cho các trường THPT hướng dẫn giáo viên thực hiện cho sát với thực tiễn địa phương. Cần hướng dẫn học sinh lựa chọn con đường học lên sau THPT (ĐH, CĐ, TCCN, học nghề) hoặc đi vào cuộc sống lao động. Về phương pháp tổ chức thực hiện HĐGDHN, có thể riêng theo lớp hoặc theo khối lớp; có thể giao cho giáo viên hoặc mời các chuyên gia, nhà quản lý kinh tế, quản lý doanh nghiệp giảng dạy.

- Hoạt động dạy nghề phổ thông:

          Các trường THCS, THPT phối hợp với các trung tâm GDTX thực hiện Hoạt động dạy nghề phổ thông cho học sinh lớp 11 và tổ chức thi và cấp chứng chỉ GDNPT theo quy định.

          1.3. Đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá

          a) Đổi mới phương pháp dạy học

          Phòng GD&ĐT, trường THPT, phổ thông DTNT phải có kế hoạch cụ thể để thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá. Cụ thể:

- Phát động đổi mới phương pháp dạy học theo hướng xây dựng môi trường sư phạm thân thiện trong nhà trường, chú trọng bồi dưỡng tình cảm hứng thú, tinh thần chủ động, thái độ tích cực trong học tập của học sinh.

- Xem trọng tâm của việc đổi mới phương pháp dạy học ở các trường trung học hiện nay là: thay đổi lối dạy truyền thụ một chiều theo lối “đọc-chép”, chủ yếu là bắt người học ghi nhớ kiến thức sang lối dạy tích cực có sự  hướng dẫn, giúp đỡ của người dạy nhằm phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo, rèn luyện thói quen và khả năng tự học, tinh thần hợp tác, có niềm vui, niềm hạnh phúc và hứng thú trong học tập. Chuyển từ hình thức dạy học đồng loạt cả lớp đối diện với người dạy sang tổ chức dạy học theo các hình thức tương tác: học cá nhân, học theo nhóm…

- Cần đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ việc đổi mới phương pháp dạy học. Tăng cường khai thác ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới kiểm tra, đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học.

- Coi trọng việc thực hành, thí nghiệm, rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh. Khai thác hiệu quả các phòng học bộ môn, nâng cao kỹ năng thực hành, phát huy tính tích cực của học sinh.

          - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường THPT chỉ đạo các trường và giáo viên thực hiện đầy đủ các chuyên đề về đổi mới đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học thông qua bồi dưỡng giáo viên, dự giờ, trao đổi đúc rút kinh nghiệm ở tổ chuyên môn, hội thảo cấp trường, cụm trường …

- Tất cả giáo viên đều phải được cung cấp “Chuẩn kiến thức, kỹ năng” và tài liệu “Hướng dẫn chuẩn kiến thức, kỹ năng” (Bộ sẽ ban hành) của môn học để  làm cơ sở soạn bài, ra đề kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, đảm bảo khách quan, thống nhất, tránh tình trạng tiêu cực: giáo viên ra đề kiểm tra theo những nội dung, kiến thức mình dạy thêm để bắt ép học sinh học thêm.

b) Đổi mới kiểm tra, đánh giá

- Việc đổi mới kiểm tra đánh giá trên cơ sở coi trọng phân tích kết quả kiểm tra của học sinh, qua đó giáo viên điều chỉnh hoạt động dạy học, giúp học sinh biết tự đánh giá để phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu trong học tập.

- Giáo viên đánh giá sát, đúng trình độ học sinh với tinh thần khách quan, công minh, đồng thời hướng dẫn học sinh biết tự đánh giá năng lực của mình.

- Hiệu trưởng nhà trường cần bổ sung, điều chỉnh công tác chỉ đạo dạy học, kiểm tra đánh giá một cách kịp thời. Thực hiện nghiêm túc Quy chế đánh giá, xếp loại  học sinh THCS, THPT, giáo viên các môn phải thực hiện đầy đủ số lần kiểm tra thường xuyên,  kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ cả lý thuyết và thực hành.

- Để thực hiện việc đổi mới kiểm tra đánh giá có hiệu quả, các đơn vị cần chú trọng các giải pháp sau đây:

+ Tiếp tục bồi dưỡng giáo viên về kỹ năng ra đề, soạn đáp án. Tổ chức kiểm tra bằng hình thức tự luận, trắc nghiệm hoặc kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận trên cơ sở bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng với 3 cấp độ: biết, thông hiểu và vận dụng sáng tạo.

+ Tham gia lập “Nguồn học liệu mở” các câu hỏi, bài tập, đề thi, giáo án, tài liệu tham khảo trên Website của Sở, Bộ.

+ Chỉ đạo các tổ chuyên môn thường xuyên tổ chức sinh hoạt theo chủ đề, trao đổi kinh nghiệm về đổi mới kiểm tra thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học để phổ biến những kinh nghiệm hay.

+ Coi trọng việc phổ biến các tài liệu tham khảo về đổi mới kiểm tra, đánh giá các môn học.

+ Quán triệt đặc trưng của các môn học để có hình thức kiểm tra, đánh giá cho phù hợp. Đối với các môn KHXH-NV cần khắc phục trình trạng thiên về kiểm tra ghi nhớ, tăng cường ra đề “mở” nhằm tăng cường độ thông hiểu và vận dụng sáng tạo kiến thức để giải quyết vấn đề; đối với môn Toán và KHTN, cần phát triển kỹ năng tư duy logic, kỹ năng thực hành, vận dụng sáng tạo kiến thức vào thực tiễn.

+ Tiếp tục thực hiện việc đổi mới kiểm tra, đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, GDCD và tổ chức hội thảo đổi mới kiểm tra, đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học các môn: Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Ngoại ngữ từ tổ chuyên môn đến toàn trường, Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT.

1.4. Nâng cao chất lượng dạy học ở cấp THCS và THPT

- Phòng GD&ĐT so sánh kết quả điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 và kết quả đánh giá các môn học lớp 9 cấp THCS của các trường, từ đó xác định đúng những ưu điểm và hạn chế trong công tác quản lý chuyên môn ở các trường THCS. Qua đó, đề ra biện pháp nâng cao chất lượng dạy học, giảm thiểu học sinh bỏ học, bồi dưỡng hứng thú học tập cho học sinh.

- Các trường THPT cần phân tích kết quả thi tốt nghiệp THPT của các môn thi  các năm lại đây. Từ đó rút ra những mặt ưu điểm, hạn chế, bài học kinh nghiệm trong  công tác chỉ đạo dạy học. Chú trọng tổ chức giảng dạy và ôn tập cho học sinh lớp 12 theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình GDPT; chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2009-2010.

- Các phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường THPT phải đặc biệt quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học, có kế hoạch cụ thể và triển khai có hiệu quả việc phụ đạo học sinh yếu kém và bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học ở các trường có nhiều học sinh dân tộc thiểu số, trường ngoài công lập có chất lượng tuyển sinh thấp bằng các biện pháp: tăng cường dự giờ, hướng dẫn các tổ chuyên môn, giáo viên dạy đúng đối tượng, quan tâm phụ đạo học sinh yếu, kém…

- Đối với các khối lớp cuối cấp (lớp 9 và 12) phải bố trí giáo viên có nhiều kinh nghiệm, nhiệt tình trong công tác chuyên môn tham gia giảng dạy, căn cứ điều kiện và  kết quả cụ thể từng môn, lãnh đạo các đơn vị có chủ trương khen thưởng  đúng đắn, kịp thời.

- Việc tổ chức kiểm tra học kỳ phải được tiến hành nghiêm túc để đánh giá đúng thực chất công tác tổ chức dạy học của các trường. Kiểm tra học kỳ đối với lớp 9 THCS Phòng GD&ĐT có trách nhiệm ra đề kiểm tra chung 4 môn, Sở GD&ĐT ra đề kiểm tra chung 6 môn đối với khối 12 THPT (Sau khi kiểm tra xong, Phòng GD&ĐT phải gởi đề về phòng GDTrH Sở GD&ĐT để  biết và chỉ đạo).

- Đối với đề kiểm tra viết từ 15 phút trở lên của các môn cần tổ chức kiểm tra chung đề cho khối lớp, tổ trưởng và phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn phải lưu lại trong phạm vi 1 năm để Sở GD&ĐT (đối với cấp THPT) và Phòng GD&ĐT (đối với cấp THCS) kiểm tra đối chiếu với chuẩn kiến thức kỹ năng.

1.5. Đổi mới công tác tổ chức thi chọn giáo viên dạy giỏi cấp THPT

- Việc tổ chức thi chọn giáo viên dạy giỏi được thay đổi theo hướng đánh giá đúng thực chất, vừa thi lý thuyết vừa thực hành để đánh giá đúng năng lực toàn diện  của giáo viên.

- Giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi chỉ có giá trị  trong thời gian 3 năm theo chu kỳ tổ chức thi của Sở.

1.6. Thực hiện các nội dung giáo dục địa phương

Môn Lịch sử, Sở đã tiến hành biên soạn, đã hoàn chỉnh bản thảo và thẩm định chuẩn bị ban hành; môn Ngữ văn tiếp tục biên soạn để sớm ban hành.

Tiếp tục xây dựng kế hoạch để tiếp tục biên soạn các môn Giáo dục công dân, Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục, Công nghệ địa phương để dạy cho học sinh THCS và THPT (trong khi chưa có tài liệu, các trường chỉ đạo giáo viên dùng các tiết trên cho ôn tập, ngoại khoá, tham quan thực tế địa phương)

1.7. Thực hiện tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trong một số môn học và hoạt động giáo dục.

          Từ năm học 2009-2010, các trường triển khai tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi trường cho các môn học theo hướng dẫn tại công văn số 7120/BGDĐT-GDTrH, ngày 07/8/2008 và công văn số 3857/BGDĐT-GDTrH, ngày 11/5/2009 của Bộ GD&ĐT. Các môn thực hiện tích hợp bao gồm:

- Đối với cấp THCS: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân, Công nghệ, Sinh học, Vật lý.

- Đối với cấp THPT: Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục Công dân, Công nghệ, Hoá học, Sinh học, Vật lý.

Cách thức tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường là lồng ghép các nội dung bảo vệ môi trường vào bài học một cách tự nhiên, phù hợp với nội dung. Phương pháp dạy các bài tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường là phải phát huy tối đa tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập.

2. Xây dựng CSVC trường học, trường chuẩn quốc gia, trường THPT chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú và thực hiện phổ cập giáo dục

2.1. Xây dựng CSVC trường học

- Đẩy nhanh tiến độ chuẩn hoá, hiện đại hoá CSVC các trường THCS và THPT, bảo quản, sử dụng có hiệu quả các thiết bị dạy học hiện có, mua sắm đầy đủ, kịp thời thiết bị dạy học lớp 12 phục vụ đổi mới CT-SGK, đầu tư kinh phí mua thêm máy vi tính để phục vụ dạy học môn Tin học.

- Các đơn vị giáo dục cần tổ chức tốt phong trào tự làm đồ dùng dạy học. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Tích cực xây dựng phòng học bộ môn theo Quyết định số 37/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/7/2008 và triển khai thực hiện Quy chế thiết bị giáo dục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 06/01/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xây dựng thư viện trường học đạt chuẩn theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT; tổ chức kiểm tra để công nhận thư viện trường đạt chuẩn quốc gia.

- Cần quan tâm xây dựng cảnh quan, môi trường nhà trường xanh- sạch- đẹp, an toàn theo Quy định về vệ sinh trường học ban hành theo Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT, ngày 18/4/2000 của Bộ Y tế và yêu cầu của phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

2.2. Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và xây dựng trường THPT chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú

- Trưởng  phòng Giáo dục và Đào tạo và Hiệu trưởng các trường THPT cần rà soát lại kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn, các tiêu chuẩn cần phấn đấu để có hướng đầu tư phù hợp, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường THCS và THPT đạt chuẩn quốc gia theo chỉ tiêu tỉnh đã đặt ra.

- Tích cực triển khai thực hiện các chương trình quốc gia: “Phát triển và hiện đại hoá hệ thống các trường THPT chuyên giai đoạn 2008-2015” và “Củng cố và phát triển hệ thống các trường PTDTNT giai đoạn 2009-2015”. Tiếp tục xây dựng, hoàn chỉnh để thực thi đề án xây dựng trường THPT chuyên Nguyễn Du, quan tâm chỉ đạo sâu sát các trường phổ thông DTNT huyện đặc biệt là đối với hoạt động chuyên môn dạy học.

2.3. Thực hiện phổ cập giáo dục

Tiếp tục củng cố các đơn vị đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS, chuẩn bị hoàn thành các thủ tục để đón đoàn kiểm tra của Bộ vào công nhận tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS vào tháng 11 năm 2009.

3. Xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục

Tiếp tục xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý theo hướng đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và từng bước nâng cao chất lượng. Tăng cường giáo dục ý thức trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp cho các nhà giáo.

Thực hiện Quyết định số 16/2008/BGDĐT, ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định đạo đức nhà giáo, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Trong năm học 2009-2010 triển khai việc đánh giá, bồi dưỡng hiệu trưởng và giáo viên theo chuẩn do Bộ GD&ĐT ban hành.

4. Đổi mới công tác quản lý giáo dục

4.1. Tăng cường kỷ cương, nền nếp và hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

- Các trường phải nghiên cứu quán triệt và thực hiện nghiêm túc Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 02/4/22007 của Bộ GD&ĐT. Không đặt ra các quy định trái với điều lệ, hoặc gây khó khăn, phiền hà cho phụ huynh và học sinh.

- Thực hiện dạy đúng dạy đủ theo phân phối chương trình các môn học. Tiếp tục củng cố kỷ cương, nền nếp trong KTĐG, thi cử, đảm bảo khách quan, chính xác, công bằng. Chú trọng việc đánh giá ngoài để có thêm thông tin chính xác về giáo dục. Các cơ quan quản lý giáo dục và các trường học không được tự đặt ra các kỳ thi, thi thử ngoài quy định của Bộ GD&ĐT. 

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT, ngày 22/7/2008 và Kế hoạch số 307/KH-BGDĐT, ngày 22/7/2008 của Bộ GD&ĐT về việc phát động phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Coi trọng việc xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, phát huy vai trò tích cực, tinh thần tự giác hứng thú học tập cho học sinh, giáo dục thái độ, hành vi ứng xử thân thiện giữa các thành viên trong trường, uốn nắn mọi hành vi, thái độ thiếu văn hoá, ngăn ngừa hành vi bạo lực trong trường học.

- Bên cạnh hoạt động dạy học, các trường THCS, THPT cần tổ chức các hoạt động ngoại khóa có tác dụng giáo dục toàn diện cho học sinh. Tổ chức tốt các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian và các hội thi năng khiếu văn nghệ, TDTT, tin học, ngoại ngữ; thi Giải toán trên máy tính cầm tay, thi Giải toán trên Internet (Violympic)... để thúc đẩy HS hứng thú học tập, rèn luyện kỹ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống.

- Các trường THCS, THPT chủ động xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa, củng cố kỷ cương nền nếp, tăng cường giáo dục kỷ luật tích cực, bài trừ mọi hình thức bạo lực.

4.2. Phân công trách nhiệm rõ ràng và đề cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao

-Trưởng phòng GD&ĐT và Hiệu trưởng các trường phải phân công trách nhiệm rõ ràng trong lãnh đạo Phòng và Ban giám hiệu đồng thời đề cao trách nhiệm của cá nhân phụ trách.

- Hiệu trưởng các trường là người chịu trách nhiệm về chất lượng và hiệu quả đào tạo của đơn vị mình; cần phải nắm vững các văn bản chỉ đạo chuyên môn, động viên, khuyến khích giáo viên  không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quan tâm giúp đỡ học sinh trong học tập và rèn  luyện.

- Thực hiện đổi mới quản lý giáo dục phổ thông, không ngừng tìm ra các giải pháp để nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Tăng cường  quản lý việc thực hiện chương trình GDPT, đảm bảo thực hiện đầy đủ các môn học và các hoạt động giáo dục.

4.3. Tăng cường kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng của các cơ sở giáo dục trung học

Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 về Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, theo đó các cơ sở giáo dục thực hiện 3 công khai để người học và xã hội giám sát, đánh giá: (1) công khai chất lượng đào tạo, (2) công khai các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, (3) công khai thu, chi tài chính. Thực hiện 4 kiểm tra: (1) kiểm tra việc phân bổ và sử dụng ngân sách giáo dục đào tạo, (2) kiểm tra việc thu và sử dụng học phí trong các nhà trường, (3) kiểm tra việc sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của người dân và các tổ chức cho nhà trường (4) kiểm tra việc thực hiện chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và xây dựng nhà công vụ cho giáo viên.

4.4. Tăng cường quản lý việc dạy thêm, học thêm

Năm học 2009-2010 việc chỉ đạo dạy thêm, học thêm vẫn thực hiện theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BGD&ĐT, ngày 31/01/2007 của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT và Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND, ngày 25/7/2007 của UBND tỉnh.

Phòng GD&ĐT tăng cường thanh tra, kiểm tra việc dạy thêm, học thêm ở các trường THCS, các tổ chức, cá nhân mở lớp dạy thêm thuộc thẩm quyền mình quản lý trên địa bàn để chấn chỉnh kịp thời những vi phạm so với quy định.

Hiệu trưởng trường THPT chịu trách nhiệm tổ chức và quản lý các lớp phụ đạo học sinh yếu, kém ở trường và tăng cường công tác kiểm tra để chấn chỉnh kịp thời những sai phạm ở các lớp dạy thêm, học thêm do cán bộ, giáo viên trường mình tổ chức.

5. Công tác thi đua khen thưởng và thông tin báo cáo

Tiếp tục khắc phục căn bệnh thành tích trong giáo dục, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra , đặc biệt là công tác tự kiểm tra của cơ sở.

Công tác thi đua khen thưởng năm học này chú trọng đánh giá các mặt hoạt động quan trọng phản ánh hiệu quả của công tác quản lý ở các đơn vị và chất lượng, hiệu quả giáo dục cụ thể là:

- Kết quả tổ chức thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”;

- Kết quả nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, giảm số lượng học sinh lưu ban, bỏ học, tăng cường giúp đỡ học sinh học lực yếu kém;

- Kết quả đầu tư, mua sắm trang thiết bị, tự làm đồ dùng dạy học và hiệu quả sử dụng.

- Thực hiện chương trình GDPT và KHGD, đổi mới KTĐG thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, tuân thủ quy chế chuyên môn, thi cử quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ. Quản lý việc dạy thêm, học thêm theo đúng quy định.

- Kết quả tham gia xây dựng “Nguồn học liệu mở” phục vụ dạy học trên WebSite của Sở, Bộ.

- Việc chấp hành quy định về chế độ thông tin, báo cáo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường THPT, trường phổ thông DTNT theo hướng dẫn này, lập kế hoạch cụ thể để chỉ đạo đơn vị mình.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo kịp thời về Sở để chỉ đạo giải quyết.

 

THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP