KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2009-2010

Cập nhật ngày 10/09/2009, 16:17 GMT+7.

Thực hiện công văn số 843/SGDĐT-KTKĐ ngày 9/9/2009 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về hướng dẫn nhiệm vụ KT&KĐCLGD năm học 2009-2010 và công văn số 806/SGDĐT-KTKĐ ngày 31/8/2009 của Sở GD&ĐT về kiểm tra, khảo sát chất lượng năm học 2009-2010. Để đánh giá khách quan chất lượng của học sinh, trên cơ sở đó các đơn vị giáo dục có những biện pháp tích cực nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm học 2009 – 2010 ‘‘Năm học đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục’’. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu ông (bà) Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông (THPT); Trưởng phòng GD&ĐT huyện, thành phố, thị xã triển khai và điều chỉnh nội dung sau :

   A. Thực hiện việc kiểm tra theo tiến độ chương trình:

   1. Đối với các tiết kiểm tra định kỳ: Tăng cường quản lý của đơn vị trong việc ra đề kiểm tra định kỳ bảo đảm yêu cầu của môn học theo đúng tiển độ chương trình. Nắm chất lượng dạy và học để có kế hoạch, biện pháp kịp thời nâng cao từng bước chất lượng của đơn vị ; tạo cho học sinh tính chủ động, tích cực trong học tập và phong trào thi đua giữa các giáo viên. Trong năm học này, các đơn vị xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các tổ chuyên môn kiểm tra định kỳ theo theo đề chung như sau:

a) Các trường THPT :

- Tổ chức kiểm tra đề chung ở lớp 12 :

* Học kỳ 1 : Các môn : Ngữ văn, Ngoại ngữ, Toán, Vật lí

* Học kỳ 2 : Các môn : Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ, Toán, Vật lí, Hóa học và Sinh học.

-  Tổ chức kiểm tra chung đề một số tiết các lớp 10 và 11.

b)  Hình thức đề kiểm tra :

- Lớp 12 THPT : Các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học và Ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Các môn khác theo hình thức tự luận.

- Các lớp khác: Các đơn vị lựa chọn theo các hình thức phù hợp.

               + Tự luận ;

               + Trắc nghiệm ;

               + Kết hợp tự luận với trắc nghiệm khách quan.

d) Chấm, trả bài kiểm tra :

- Các tiết kiểm tra chung đề, việc bố trí chấm phải bảo đảm tính khách quan trong việc dạy và học. Các bài kiểm tra phải được phát để học sinh lưu giữ.

- Kết quả điểm bài kiểm tra phải được thống kê theo từng lớp, từng giáo viên giảng dạy. Số liệu phải công khai, lưu giữ.

e) Tất cả các đề kiểm tra chung cùng với đáp án, hướng dẫn chấm lưu tại đơn vị để gửi về Sở vào cuối học kỳ hàng năm.

   2. Đối với các tiết kiểm tra chung trong toàn tỉnh theo kế hoạch của Sở: các đơn vị nhất thiết phải giảng dạy và ôn tập đúng theo tiến độ chương trình của bộ môn. Các đơn vị chủ động bố trí dạy bù, ôn tập để thực hiện có chất lượng và đúng lịch kiểm tra chung.

a) Thời gian, nội dung, đối tượng kiểm tra : Theo kế hoạch công tác của Sở.

b). Hình thức, đề kiểm tra:

   - Lớp 12 THPT : Các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học và Ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Các môn khác theo hình thức tự luận.

   - Các lớp 10, 11: Theo hình thức tự luận.

 c) Cấu trúc đề kiểm tra :

  - Các lớp THPT : Mỗi đề kiểm tra có 2 phần ; phần chung cho tất cả học sinh; phần riêng cho học sinh học theo chương trình chuẩn hoặc nâng cao. Yêu cầu học sinh phải làm bài đúng theo chương trình học (tham khảo cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT).

 B. Thực hiện việc kiểm tra theo kế hoạch tháng 9, 10/2009:

   1. Kiểm tra tháng 9/2009:

 Theo kế hoạch, trong tháng 9/2009 Sở tiến hành kiểm tra các trường THPT môn Đại số lớp 10 (tuần lễ từ 21/9 đến 27/9/2009) và môn Hóa học lớp 12 (tuần lễ từ 28/9 đến 03/10/2009). Để phù hợp thời khóa biểu các đơn vị, lịch kiểm tra có điều chỉnh như sau :

- Kiểm tra môn Đại số 10: Ngày kiểm tra : 26/9/2009 ; Buổi chiều, Tiết trong buổi : 4  (Điều chỉnh buổi sáng sang buổi chiều).

Thời gian làm bài kiểm tra : 45 phút ; Bắt đầu phát đề : 16 giờ 10 ; Bắt đầu tính giờ làm bài : 16 giở 15.

- Kiểm tra môn Hóa học 12: Không thay đổi.

- Báo cáo: Sau 1 tuần tổ chức khảo sát theo các mẫu (Mẫu kèm).

2. Kiểm tra tháng 10/2009:

Môn Giải tích lớp 11 và Giải tích 12 (tuần lễ từ 12/10 đến 17/10/2009; tuần 8).

- Kiểm tra môn Giải tích 12: (CT Chuẩn : tiết 20, CT Nâng cao : tiết 23).

Ngày kiểm tra: 16/10/2009; Buổi sáng;  Tiết trong buổi: 5.

Thời gian làm bài kiểm tra: 45 phút; Bắt đầu phát đề: 10 giờ 20; Bắt đầu tính giờ làm bài: 10 giở 25.

Ngày và nơi nhận đề, hướng dẫn chấm : 13/10/2009 tại Sở GD&ĐT.

- Kiểm tra môn Giải tích 11: (CT Chuẩn : tiết 21, CT Nâng cao : tiết 22).

Ngày kiểm tra: 16/10/2009; Buổi chiều; Tiết trong buổi: 5.

Thời gian làm bài kiểm tra: 45 phút; Bắt đầu phát đề: 16 giờ 10; Bắt đầu tính giờ làm bài: 16 giở 15.

Ngày và nơi nhận đề, hướng dẫn chấm : 13/10/2009 tại Sở GD&ĐT.

 Lưu ý : Khi đi nhận đề kiểm tra phải có giấy giới thiệu và mang theo quyết định của thủ trưởng về việc thành lập Hội đồng in sao của đơn vị.

THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP