Thông tin xét tuyển nguyện vọng 2 ĐH - CĐ năm 2009

Cập nhật ngày 29/08/2009, 06:04 GMT+7.

ngày 21/08/2009 bộ Giáo dục đã công bố toàn cảnh xét tuyển nguyện vọng 2 vào các trường ĐH - CĐ năm 2009

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2 (NV2)

VÀO CÁC ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN, CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009.

Căn cứ báo cáo của các trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về ngành học, chỉ tiêu, nguồn tuyển và mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2 của các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng trong toàn quốc để thí sinh có điều kiện tìm hiểu và tham gia đăng ký xét tuyển.

Những điểm cần lưu ý :

1. Điểm sàn đại học, cao đẳng đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3 là:

   a) Điểm sàn xét tuyển đại học, cao đẳng của các trường đại học, trường cao đẳng, trường cao đẳng thuộc các đại học (hệ cao đẳng của các trường đại học) sử dụng kết quả thi đại học theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

* Điểm sàn đại học:

          + Khối A: 13,0        điểm;                + Khối B: 14,0    điểm

          + Khối C:  14,0       điểm;                 + Khối D: 13,0   điểm

* Điểm sàn cao đẳng:

  Điểm sàn các khối tương ứng hệ cao đẳng thấp hơn đại học là 3 điểm, cụ thể là:

+ Khối A: 10,0       điểm;                + Khối B: 11,0    điểm

+ Khối C: 11,0        điểm;                + Khối D: 10,0    điểm

b) Mức điểm tối thiểu xét tuyển cao đẳng của các trường cao đẳng, các trường cao đẳng thuộc các đại học; (hệ cao đẳng của các trường đại học) sử dụng kết quả thi cao đẳng theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

+ Khối A: 10,0       điểm;                + Khối B: 11,0    điểm

+ Khối C: 11,0        điểm;               + Khối D: 10,0    điểm

2. Thí sinh có kết quả thi bằng hoặc cao hơn điểm sàn hệ cao đẳng (đối với thí sinh dự thi đại học theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT) nhưng không trúng tuyển NV1, được cấp 2 Giấy chứng nhận kết quả thi đại học số 1 và số 2 có đóng dấu đỏ của trường tổ chức thi để tham gia đăng ký xét tuyển NV2 hoặc NV3.

3. Thí sinh có kết quả thi bằng hoặc cao hơn mức điểm tối thiểu (đối với thí sinh dự thi cao đẳng theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT) nhưng không trúng tuyển NV1, được cấp 2 Giấy chứng nhận kết quả thi cao đẳng số 1 và số 2 có đóng dấu đỏ của trường tổ chức thi để tham gia đăng ký xét tuyển NV2 hoặc NV3 vào trường cao đẳng (các trường cao đẳng thuộc các đại học; hệ cao đẳng của các trường đại học) còn chỉ tiêu cùng khối thi và trong vùng tuyển qui định của các trường.  

4. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm: 01 giấy chứng nhận kết quả thi (NV2 giấy số 1, NV3 giấy số 2) có đóng dấu đỏ của trường tổ chức thi và thí sinh đã điền đầy đủ nguyện vọng vào phần để trống; 01 phong bì đã dán sẵn tem có ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.

5. Hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển gửi qua đường bưu điện chuyển phát nhanh theo thời hạn: NV2 từ ngày 25/8/2009 đến hết giờ giao dịch của bưu điện ngày 10/9/2009; NV3 từ ngày 15/9/2009 đến hết giờ giao dịch của bưu điện ngày 30/9/2009.

6. Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2 ghi trong thông báo này là mức điểm đối với học sinh phổ thông khu vực 3. Mức điểm nhận hồ sơ đối với các khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm, đối với các nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm.

Nguyên tắc xét tuyển NV2 và NV3 của các trường là thí sinh đã dự thi đại học, cao đẳng theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng khối thi, đúng vùng tuyển quy định của trường, nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển đúng thời hạn và xét tuyển thí sinh từ điểm cao trở xuống cho đến đủ chỉ tiêu.

7. Điều kiện xét tuyển NV2 của các trường CĐSP địa phương (nếu không có trong thông báo này), thí sinh tìm hiểu trực tiếp tại trường, trên mạng hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo nhân bản thông báo này để gửi các Trường THPT. Những thông tin liên quan tới việc xét tuyển NV2, thí sinh có thể tìm hiểu thêm trên mạng Internet, trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc trực tiếp liên hệ với các trường ĐH, CĐ.

                                                                                 Ngày 25 tháng 8 năm 2009

 

Download tại đây

THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]

Tin Mới hơn:

Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP