Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”: “Học tập” và “làm theo” là một!Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”: “Học tậ

Cập nhật ngày 21/05/2009, 09:43 GMT+7.

Nhân dịp kỷ niệm 119 năm ngày sinh nhật Bác, hầu hết các cơ quan, đơn vị đều tổ chức sơ kết 2 năm cuộc vận động (CVĐ) Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Một vấn đề rất đáng bàn là có nhiều báo cáo sơ kết tách thành hai phần: Phần “học tập” và phần “làm theo”. Và khi thảo luận về hai phần này, phần đông ý kiến về việc “ học tập” trôi chảy, dễ dàng hơn là “làm theo”.

Để lý giải thực trạng trên đây, hãy trở về ngọn nguồn của CVĐ. Trước hết, đó là vì 6 năm qua, thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW, ngày 27-3-2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá IX, tư tưởng Hồ Chí Minh đã thực sự đi vào đời sống, được vận dụng và phát triển trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên cơ sở của kết quả bước đầu (nghiêng về lý luận), cùng với việc triển khai thực hiện NQ Đại hội X của Đảng, Bộ Chính trị quyết định mở CVĐ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào ngày 3-2-2007 tới hết nhiệm kỳ Đại hội X của Đảng (nghiêng về thực tiễn).

Mức độ của CVĐ lần này không chỉ dừng ở nhận thức mà còn là sự nhận thức sâu sắc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội, đặc biệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh…nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi NQ Đại hội X của Đảng.

Tuy nhiên, do thực tế “nói dễ, làm khó”, nên khi thực hiện CVĐ, không ít cá nhân, đơn vị trong khi làm báo cáo sơ kết CVĐ có chiều sâu này đã thật sự lúng túng ở phần “làm theo”. Chỉ những cơ quan, đơn vị nào đã xây dựng được tiêu chuẩn đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức và chương trình hành động một cách cụ thể, phù hợp với thực tiễn ở cơ quan, đơn vị mình thì mới không lúng túng khi báo cáo những việc “làm theo” gương Bác. Lấy ví dụ, khi kiểm điểm việc thực hành làm theo gương Bác ở đơn vị trường học, phải có những quy định cụ thể cho từng nhóm đối tượng như CBQL, giáo viên, tổ hành chính, tổ chuyên môn chứ không thể áp dụng chung cho mọi đối tượng. Một vấn đề nữa là tấm gương đạo đức của Bác quá lớn, không thể học trong ngày một ngày hai mà phải trải qua thử thách, kiên trì rèn luyện, cho nên, phải định ra từng thời điểm để phấn đấu cho đạt mục tiêu đề ra. Chẳng hạn, khi học 2 chuyên đề “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” và tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” thì Ban giám hiệu có thể đặt ra tiêu chí lên lịch công tác kịp thời, khoa học, tổ chức hội họp ít tốn kém thời gian, có chất lượng; Tổ chuyên môn có thể quy định việc thực hiện nghiêm túc nề nếp lên lớp, hội họp cho GV, Tổ Hành chính- Sự vụ (kế toán, thủ quỹ, văn thư…) có thể quy định chấm dứt những biểu hiện chống lãng phí tài sản công, điện nước, văn phòng phẩm…

Về bản chất của CVĐ, thật ra, “học tập” cũng là “làm theo”, khó có thể tách bạch. Một khi có ý thức học tập, ý thức phấn đấu, thì việc làm theo những đức tính dung dị, hết sức đời thường nhưng sáng trong, cao đẹp của Bác không mấy khó khăn. Và chỉ có thể bằng hành động thực tiễn, mới đánh giá được hiệu quả học tập của mỗi người qua Cuộc vận động mà thôi…

Thuý Hồng

 
Theo http://www.gdtd.com.vn
[Quay lại]

Tin Mới hơn:

Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP