GIẢI ĐÁP THẮC MẮC THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (phần 2)

Cập nhật ngày 08/05/2009, 10:54 GMT+7.

Bộ GD&ĐT có văn bản giải đáp một số vấn đề liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2009

“Điểm khuyến khích quy định tại các khoản 1, khoản 2 và khoản 3 của Điều này được bảo lưu trong toàn cấp học và được cộng vào điểm bài thi để công nhận tốt nghiệp khi thí sinh dự thi”.

Theo quy định trên, thí sinh tự do (cả giáo dục THPT và giáo dục thường xuyên) có giấy chứng nhận nghề phổ thông được cấp trong thời gian học cấp THPT đều được cộng điểm khuyến khích để công nhận tốt nghiệp theo quy định của Quy chế.

Câu 21: Cơ quan nào xác nhận thí sinh đang học lớp 12 giáo dục THPT “Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự”?

Trả lời: Đối với thí sinh đang học tại các nhà trường, Hiệu trưởng nhà trường xác nhận trong danh sách chung.

Câu 22: Nếu ngày, tháng, năm sinh trong giấy khai sinh không khớp với giấy CMND và các loại giấy chứng nhận, bằng tốt nghiệp THCS... thì giải quyết như thế nào?

Trả lời:  Phải lấy giấy khai sinh làm căn cứ.

II. In sao đề thi:

Câu 23: Trong thành phần Hội đồng in sao đề thi có cần cán bộ y tế để chăm sóc sức khoẻ không?

Trả lời:  Cán bộ y tế chỉ thường trực ở bên ngoài khu vực in sao đề thi. Nếu cán bộ in sao đề bị đau ốm cần chăm sóc thì phải đưa ra để khám bệnh dưới sự giám sát của công an.

Câu 24: Nếu cán bộ in sao đề thi bị đau ốm đột xuất cần phải đi bệnh viện thì xử lý thế nào?

Trả lời: Được đưa đi bệnh viện có sự giám sát liên tục của công an.

III. Coi thi:

Câu 25: Giám thị ngoài phòng thi được quy định như thế nào đối với các Hội đồng coi thi tổ chức tại các dãy nhà cấp 4?

Trả lời: Trong trường hợp này, giám thị ngoài phòng thi chốt ở đầu hành lang (đầu hiên của dãy nhà cấp 4) .

Câu 26: Phóng viên, báo chí có được vào khu vực thi không? Ai có thẩm quyền quyết định?

Trả lời: Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế và các yêu cầu tuyên truyền của địa phương để cho phép (một số lượng tối thiểu) các phóng viên báo chí vào khu vực thi. Tuy nhiên cần yêu cầu các phóng viên khi vào trong khu vực thi phải tuân thủ các yêu cầu bảo mật đề thi và không ảnh hưởng đến thí sinh.

Câu 27: Hàng năm đều có hiện tượng giám thị thiếu chữ ký trên giấy thi của thí sinh, xử lí việc này như thế nào?

Trả lời: Trong quá trình tập huấn coi thi, các sở cần lưu ý giám thị không được quên ký tên vào giấy thi của thí sinh để hạn chế sai sót. Khi bàn giao bài thi tại Hội đồng coi, cần phải kiểm tra các bài thi đã có đủ chữ ký của hai giám thị chưa. Khi chấm thi, những bài thi này vẫn được chấm bình thường để đảm bảo tiến độ, tuy nhiên Hội đồng chấm thi phải lập biên bản các bài không đủ chữ ký để báo cáo Bộ, đồng thời chuyển cho Sở tổ chức coi thi xử lí và kiểm điểm giám thị theo quy chế thi.

Câu 28: Giám thị trong phòng thi không được mang theo và sử dụng phương tiện thu phát thông tin trong khu vực thi, vậy các phương tiện này để ở đâu? Trong khu vực thi hay ngoài tường rào?

Trả lời: Nếu giám thị mang theo điện thoại di động đến địa điểm thi, phải tắt máy và để tập trung một nơi do Hội đồng coi thi quy định, có người quản lý.

Câu 29: Khi phát đề thi trắc nghiệm yêu cầu thí sinh để đề thi dưới phiếu TLTN, nếu thí sinh mở ra xem thì có xử lý không? Có lập biên bản không?

Trả lời: Thí sinh mở đề ra xem, giám thị phải kịp thời nhắc nhở và yêu cầu thí sinh thực hiện đúng theo quy định. Nếu thí sinh vẫn cố tình xem đề thì lập biên bản để Hội đồng coi thi xử lý. Tuy nhiên, sau khi đã phát đề thi cho cả phòng, giám thị cần yêu cầu thí sinh soát số trang và chất lượng in của đề, để kịp đổi nếu cần thiết (khi xảy ra các trường hợp đề thiếu trang, các trang không cùng mã đề, hoặc đề in bị mờ…)

Câu 30: Đề thi thiếu trang, in mờ… giám thị tìm trong số đề dự trữ mã đề thi tương ứng để đổi cho thí sinh, trong trường hợp không còn thì làm sao?

Trả lời: Khi thi theo hình thức trắc nghiệm, tại Hội đồng coi thi luôn có túi đề thi trắc nghiệm dự phòng gồm nhiều mã đề khác nhau. Trường hợp đề thi mờ hoặc thiếu trang... thì lấy đề thi có cùng mã đề trong túi dự phòng; nếu không có đề thi cùng mã thì lấy đề thi có mã khác với mã đề thi của 2 thí sinh ngồi bên cạnh.

Câu 31: Ý nghĩa của phiếu thu bài trắc nghiệm thứ 2?

Trả lời: Có 2 phiếu thu bài trắc nghiệm nhằm mục đích: Phiếu thứ nhất được gửi kèm túi bài thi để sử dụng trong quá trình chấm thi. Khi chấm thi, nếu máy phát hiện có sự nhầm lẫn khi thí sinh tô số báo danh hoặc mã đề vào phiếu trả lời, phiếu thu bài có chữ ký của thí sinh và giám thị này là cơ sở pháp lí để điều chỉnh. Phiếu thứ 2 được lưu lại Sở GDĐT sở tại để theo dõi, kiểm tra khi cần thiết (đặc biệt là khi có khiếu kiện).

Câu 32: Trách nhiệm của thí sinh khi nộp bài thi được quy định ở đâu? và như thế nào?

Trả lời: Trách nhiệm của thí sinh khi nộp bài thi được quy định tại khoản 10, 11, 12, 13 Điều 21 của Quy chế 04 như sau:

         "10. Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, phải ngừng viết ngay.

11. Khi nộp bài thi, phải ghi rõ số tờ giấy thi đã nộp và ký xác nhận vào phiếu thu bài thi. Không làm được bài cũng phải nộp giấy thi. Không nộp giấy nháp thay giấy thi.

12. Thí sinh không được rời khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài thi trắc nghiệm. Đối với môn thi tự luận, thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi khi hết 2/3 thời gian làm bài của môn thi và phải nộp bài thi kèm theo đề thi, giấy nháp.

13. Trong trường hợp đặc biệt, chỉ được ra khỏi phòng thi khi được phép của giám thị trong phòng thi và phải chịu sự giám sát của giám thị ngoài phòng thi hoặc cán bộ của Hội đồng coi thi do Chủ tịch Hội đồng coi thi phân công."

Câu 33: Trách nhiệm của giám thị 1, 2, việc ký vào tờ giấy thi được quy định ở đâu, như thế nào?

Trả lời: Quy chế 04 không quy định cụ thể thời điểm 2 giám thị ký vào tờ giấy thi, chỉ yêu cầu trên mỗi tờ giấy thi phải có chữ ký của hai giám thị. Hai giám thị có trách nhiệm phối hợp với nhau để hoàn thành công việc coi thi theo sự hướng dẫn, phân công nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng coi thi và việc ký vào tờ giấy thi không làm ảnh hưởng đến việc làm bài của thí sinh.

Câu 34: Khi thu bài, các bài thi sẽ sắp xếp như thế nào?

Trả lời: Khi thu bài thi, các tờ giấy của mỗi bài thi được lồng vào nhau. Các bài thi được xếp riêng (không lồng vào nhau) theo thứ tự số báo danh từ nhỏ đến lớn.

Câu 35: Việc bàn giao bài thi của các Hội đồng coi thi sau khi thi như thế nào?

Trả lời: Căn cứ vào điều kiện cụ thể ở từng địa phương, Giám đốc sở quyết định phương án bàn giao bài thi của các Hội đồng coi thi: có thể giao bài thi ngay sau mỗi buổi thi hoặc sau từng ngày thi (đối với các địa bàn thuận lợi) hoặc sau tất cả các buổi thi. Hội đồng coi thi phải chuyển giao bài thi cho Giám đốc sở hoặc chuyển giao trực tiếp cho Hội đồng chấm thi nếu Giám đốc sở ủy quyền. Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2009 đã quy định: chậm nhất đến 16 giờ 30 ngày 05/6/2009 các Hội đồng coi thi phải bàn giao xong bài thi.

IV. Chấm thi và phúc khảo:

Câu 36: Việc bàn giao các bài thi tự luận cho sở khác để chấm được thực hiện như thế nào? Làm sao để bàn giao nhanh nhưng vẫn chặt chẽ, đúng Quy chế?

Trả lời: Sở có bài tự luận chuyển cho sở được phân công chấm các túi số 2 đã được niêm phong kèm theo 02 đĩa CD chứa dữ liệu của thí sinh phục vụ cho việc đánh phách, lên điểm; bảng kê số lượng các túi số 1, số bài thi, số tờ giấy thi trong từng túi số 2 và danh sách thí sinh vi phạm quy chế bị huỷ kết quả bài thi.

Khi bàn giao phải kiểm tra số lượng túi số 2 có đủ như trong bảng kê hay không? Các túi này có còn đầy đủ niêm phong hay không? Dữ liệu trong 2 đĩa CD có đọc được không? Sau khi kiểm tra bên nhận và bên giao phải:

1. Lập biên bản bàn giao có chữ ký của : lãnh đạo 2 sở, công an của 2 địa phương;

2. Niêm phong 01 đĩa CD (có chữ ký của 2 bên). Đĩa CD này được lưu lại ở sở chấm bài để đối chiếu khi cần thiết.

Để có thể quy rõ trách nhiệm khi xảy ra các tình huống (như mất bài thi, mất tờ giấy thi), trước khi tiến hành đánh phách Hội đồng chấm thi phải kiểm tra số bài, số tờ trong từng túi số 1, đối chiếu với phiếu thu bài. Sau khi kiểm tra phải lập biên bản có xác nhận của thanh tra Bộ và thanh tra của Sở theo mẫu M18. Nếu phát hiện ra mất bài, mất tờ giấy thi trong quá trình kiểm tra này, Sở có bài tự luận phải chịu trách nhiệm, còn mất bài, mất tờ trong quá trình chấm, Sở chấm bài phải chịu trách nhiệm.

Câu 37: Việc ghép phách bằng tay thực hiện trên khoảng 20% số bài thi, Tỷ lệ này có tính theo từng môn không?

Trả lời: Ghép phách bằng tay được thực hiện khoảng 20 % tổng số bài thi của từng môn thi tự luận.

Câu 38: Lên điểm bài thi theo số báo danh là như thế nào?

Trả lời: Lên điểm theo số báo danh là: mỗi số báo danh trong danh sách ứng với tên một thí sinh có một kết quả điểm tương ứng, việc lên điểm này do máy tính thực hiện trên cơ sở dữ liệu điểm bài thi theo số phách được cập nhật vào máy.

Câu 39: Trong quá trình phúc khảo, trên bài đã có kết quả chấm, làm thế nào để việc chấm phúc khảo được công bằng?

Trả lời: Bài thi chấm phúc khảo được đánh số phách mới và che các thông tin về kết quả chấm trước; giám khảo của Hội đồng phúc khảo chấm bình thường theo hướng dẫn chấm, độc lập với kết quả chấm trước đã ghi trên bài thi.

Câu 40: Nhiệm vụ xét kết quả tốt nghiệp là của bộ phận nào?

Trả lời: Hội đồng chấm thi căn cứ kết quả chấm thi trắc nghiệm, kết quả chấm thi tự luận (do sở GDĐT tỉnh khác chấm bài cung cấp), lập Bảng ghi điểm thi (mẫu M21), tổ chức xét tốt nghiệp cho thí sinh tỉnh mình; trình Giám đốc sở GDĐT công nhận kết quả tốt nghiệp.

Câu 41: Những trường hợp phúc khảo mà kết quả bài thi sai lệch không phải do chấm thi mà do khâu lên điểm thì xử lý thế nào?

Trả lời:  Những trường hợp này Hội đồng phúc khảo xem xét và căn cứ thực tế quyết định biện pháp xử lý theo nguyên tắc có chênh lệch điểm thì phải sửa điểm để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

V. Các vấn đề khác

Câu 42: Kinh phí cho Ban công tác cụm trường: nguồn ở đâu?Mức chi như thế nào? Kinh phí chấm phúc khảo xác định như thế nào?

Trả lời: Tại mục 5 phần II Phụ lục 1 của Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2009 quy định chế độ kinh phí đối với Ban công tác cụm trường áp dụng như đối với một Hội đồng coi thi; định mức công việc do Giám đốc sở GDĐT quy định. Bộ GDĐT đã có công văn đề nghị Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 49/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 18/5/2007, trong đó quy định: “chế độ kinh phí đối với Ban công tác cụm trường áp dụng như đối với một Hội đồng coi thi; định mức công việc do Giám đốc sở GDĐT quy định, nhưng thời gian làm việc của Ban công tác cụm trường không quá 20 ngày“.

          Kinh phí chấm phúc khảo thực hiện như những năm trước.

Câu 43: Kinh phí chấm chéo xử lí như thế nào: nếu số lượng bài chấm khác với số lượng học sinh của tỉnh, xử lí như thế nào?

Trả lời: Từng Sở dự trù kinh phí chấm bài thi tự luận của Sở mình để chuyển cho Sở được phân công chấm chéo số bài thi tự luận này. Kinh phí chấm bài thi tự luận để chuyển cho tỉnh khác, đề nghị lấy thống nhất trong toàn quốc là 5000 đồng/bài (mức tối thiểu theo Thông tư liên tịch số 49/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 18/5/2007). Mức chênh lệch kinh phí (so với mức được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt) được Sở sở tại giữ lại để bổ sung kinh phí chấm cho giám khảo của tỉnh mình. Những vấn đề khác liên quan đến kinh phí chấm, các sở chủ động thống nhất với nhau hoặc đề xuất cụ thể với Ủy ban nhân dân tỉnh.

Câu 44: Quy chế 04 có nêu: trong trường hợp đặc biệt sẽ thi lại lần 2, vậy như thế nào là đặc biệt? thi lần 2 năm nay như thế nào? nếu thi lần 2 thì thủ tục ra sao?

Trả lời: Việc thi tốt nghiệp THPT lần 2 do Bộ trưởng Bộ GDĐT quyết định. Nếu tổ chức thi lần 2, Bộ GDĐT sẽ có hướng dẫn cụ thể. Theo Kế hoạch thời gian năm học 2008 - 2009, Bộ GDĐT không tổ chức thi tốt nghiệp THPT lần 2.

Nhận được văn bản này, các đơn vị nghiên cứu và triển khai thực hiện trên cơ sở quán triệt Quy chế 04 và Công văn số 3012/BGDĐT- KTKĐCLGD ngày 09/4/2009 của Bộ GDĐT về việc Hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2009. Các vấn đề cần trao đổi thêm, liên hệ với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục theo số điện thoại: 04.38683992; fax: 04.38683700./.

 

 Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng (để b/c);

- Các trường ĐH, CĐ có cán bộ, giảng viên tham gia kỳ thi;

- Ban chỉ đạo thi phổ thông;

- Website Bộ;

- Lưu: VT, Cục KTKĐCLGD.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KHẢO THÍ

VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Trần Văn Nghĩa

 

THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]

Tin Mới hơn:

Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP