Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2008-2011

Cập nhật ngày 14/01/2009, 21:55 GMT+7.

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

 
Họ và tên:                       NGUYỄN THỊ MINH TÂM
Sinh ngày:                      06/06/1978
Trình độ chuyên môn:  Đại học SP Ngữ Văn
Tổ chuyên môn:            Ngữ văn
Trình độ quản lý:          
Chức vụ Đảng:            
Điện thoại cơ quan:      (0500)3573513 -3573821
Điện thoại nhà riêng:    (0500)3870789
Điện thoại di động:       0982509004
Fax:                                  3573513 - 3573821
Email:
 
 
PHÓ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN
 
Họ và tên:                        TRƯƠNG ANH THÙY
Sinh ngày:                       01/11/1973
Trình độ chuyên môn:   Đại học SP Anh văn
Tổ chuyên môn:              Ngoại ngữ
Trình độ quản lý:          
Chức vụ Đảng:            
Điện thoại cơ quan:        (0500)3573513 -3573821
Điện thoại nhà riêng:      (0500)3871193
Điện thoại di động:          09824625626
Fax:                                     3573513 - 3573821
Email:
 
THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP