Bảng vảng danh dự

Cập nhật ngày 02/01/2009, 16:52 GMT+7.

 

BẢNG VÀNG DANH DỰ
1. Học sinh giỏi toàn diện
 

TT
Họ và tên
Lớp
Năm học
Ghi chú
1
Nguyễn Thị Tâm
10A1
2000-2001
 
 
 
 
 
 
1
Nguyễn Thị Tâm
11A1
2001-2002
 
 
 
 
 
 
1
Nguyễn Thị Tâm
12A1
2002-2003
 
2
Tương Thị Diệu Thùy
10A1
2002-2003
 
3
Nguyễn Đình Thi
10A1
2002-2003
 
 
 
 
 
 
1
Nguyễn Đình Thi
11A1
2003-2004
 
2
Trương Thị Diệu Thùy
11A1
2003-2004
 
3
Hoàng Thị Nguyên Thảo
10A2
2003-2004
 
 
 
 
 
 
1
Nguyễn Đình Thi
12A1
2004-2005
 
2
Trương Thị Diệu Thùy
12A1
2004-2005
 
3
Nguyễn Thị Hồng Loan
10A10
2004-2006
 
4
Hoàng Thị Nguyên Thảo
11A2
2004-2005
 
 
 
 
 
 
1
Nguyễn Thị Hồng Loan
11A10
2005-2006
 
2
Hoàng Thị Nguyên Thảo
12A2
2005-2006
 
 
 
 
 
 
1
Hồ Phi Ân
10A10
2006-2007
 
2
Phan Thị Chiên
10A10
2006-2007
 
3
Nguyễn Thị Hồng Loan
12A9
2006-2007
 
4
Nguyễn Thị Thanh Thúy
10A1
2006-2007
 
 
 
 
 
 
1
Nguyễn Thị Sơn Huyền
10A1
2007-2008
 
2
Phùng Thị Mai Loan
10A1
2007-2008
 
3
Trần Quý Tường
10A1
2007-2008
 

 
2. Học sinh giỏi tỉnh:
 

 
TT
Họ và tên
Lớp
Năm học
Giải - Môn
Giáo viên giảng dạy
1
Trần Xuân Ngọc
12A1
2002-2003
3 – Văn 12
Nguyễn Thị Minh Tâm
2
Nông Thị Thúy
12A2
2002-2003
3 – Văn 12
Nguyễn Thị Minh Tâm
 3
Nguyễn Thị Tâm
12A1
2002-2003
KK- Hóa 12
Nguyễn Văn Mỹ
1
Nguyễn Thị Hồng
12A1
2003-2004
3 – Sinh 12
Nguyễn Đình Hoàng
2
Trần Thị Minh
12A4
2003-2004
3 – TDTT
Bế Văn Thứ
3
Dương Thị Mỹ Tiên
12A3
2003-2004
HCV – TDTT
Bế Văn Thứ
 
 
 
 
 
 
1
Trương Thị Diệu Thùy
12A1
2004-2005
KK-Hóa 12
Nguyễn Ngọc Ân
 
 
 
 
 
 
1
Nguyễn Thị Hương
12A2
2005-2006
3- Lich sử 12
Hoàng Thị Thiện
2
Nguyễn Thị Hồng Loan
11A10
2005-2006
KK-Sinh 12
Nguyễn Đình Hoàng
 
 
 
 
 
 
1
Trần Khắc Tuân
12A9
2006-2007
3- Sinh 12
Nguyễn Đình Hoàng
2
Nguyễn Thị Hồng Loan
12A9
2006-2007
KK-Sinh 12
Nguyễn Đình Hoàng
3
Phạm Hữu Tuệ
12A9
2006-2007
KK-Hóa 12
Nguyễn Ngọc Ân
4
Trần quốc Vương
12A8
2006-2007
KK-Lịch sử 12
Hoàng Thị Thiện
 
 
 
 
 
 
1
Trần Thị Mận
11A1
2007-2008
KK-Sinh 12
Nguyễn Đình Hoàng
2
Hoàng Nữ Ngọc Diệp
12A10
2007-2008
KK-Lịch sử 12
Hoàng Thị Thiện
3
Nông Thị Sinh
10A4
2007-2008
HCV-TDTT
Bế Văn Thứ
4
Phan Công Huy
11B2
2007-2008
HCB-TDTT
Bế Văn Thứ

THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP