Danh sách đảng viên

Cập nhật ngày 02/01/2009, 14:05 GMT+7.

 BÍ THƯ CHI BỘ

Họ và tên:           
Sinh ngày:                    
Trình độ chuyên môn:
Trình độ quản lý:          
Chức vụ Đảng:            
Điện thoại cơ quan:       (0500)3573513 -3573821
Điện thoại nhà riêng:     
Điện thoại di động:       
Fax:                              3573513 - 3573821
Email:
 
 
PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ
 
Họ và tên:                      TRẦN NGỌC CẨM
Sinh ngày:                     10/04/1964
Trình độ chuyên môn: Đại học SP Lý – KTCN
Trình độ quản lý:          Quản lý THPT
Chức vụ Đảng:             Phó bí thư chi bộ
Điện thoại cơ quan:    (0500)3573513 -3573821
Điện thoại nhà riêng:  (0500)3872010
Điện thoại di động:      0905159858
Fax:                                 3573513 - 3573821
Email:          tranngoccamdaklak@yahoo.com.vn
 
 
 
 
DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN
  

TT
Họ Và Tên
Trình Độ CM
Ngày vào Đảng
Chức vụ Đảng
1
Trần Ngọc Cẩm
ĐH SP Lý – KTCN
22/11/1997
Phó bí thư
2
Nguyễn Văn Minh
ĐH SP Địa lý
30/04/2005
Đảng viên
3
Nguyễn Đình Hoàng
ĐH SP Sinh học
03/02/2004
Đảng viên
4
Nguyễn Thị Minh Tâm
ĐH SP Ngữ văn
03/12/2005
Đảng viên
5
Trần Minh Phú
ĐH Lịch sử
03/03/2007
Đảng viên
6
Trịnh Hoàng Nhân
ĐH SP Lý - KTCN
10/11/2007
Đảng viên
7
Nguyễn Văn Mỹ
Thạc sỹ Hóa học
05/07/2008
Đảng viên
8
Phạm Văn Lợi
ĐH SP Ngữ văn
02/03/2000
Đảng viên
9
Trần Thị Minh Hà
ĐH Ngoại ngữ
15/04/2002
Đảng viên
10
Hoàng Thị Thiện
ĐH SP Lich sử
11/10/2007
Đảng viên
11
Đậu Thị Hiền
ĐH SP Ngữ văn
11/10/2007
Đảng viên
12
Lương Thúy Lan
ĐH SP Sinh – KTNN
04/12/2008
Đảng viên
13
Nguyễn Quốc Hoàn
ĐH SP Ngoại ngữ
04/12/2008
Đảng viên
14
Nguyễn Thị Bích Diệp
TC Kế toán
12/01/2006
Đảng viên
15
Phan Thanh Sơn
ĐH TDTT
10/09/1999
Đảng viên
16
Bế Văn Thứ
ĐH TDTT
24/11/2000
Đảng viên
         

THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP