Ban giám hiệu

Cập nhật ngày 02/01/2009, 12:51 GMT+7.

 HIỆU TRƯỜNG

Họ và tên:                      TRẦN NGỌC CẨM
Sinh ngày:                     10/04/1964
Trình độ chuyên môn:  Đại học SP Lý – KTCN
Trình độ quản lý:           Quản lý THPT
Chức vụ Đảng:               Phó bí thư chi bộ
Điện thoại cơ quan:      (0500)3573513 -3573821
Điện thoại nhà riêng:    (0500)3872010
Điện thoại di động:        0905159858
Fax:                                   3573513 - 3573821
Email:           tranngoccamdaklak@yahoo.com.vn
 
 
   
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
Họ và tên:                      NGUYỄN VĂN MINH
Sinh ngày:                     07/03/1958
Trình độ chuyên môn: Đại học SP Địa lý
Trình độ quản lý:          Quản lý THPT
Chức vụ Đảng:            
Điện thoại cơ quan:     (0500)3573513 -3573821
Điện thoại nhà riêng:   (0500) 3573246
Điện thoại di động:       0914053327
Fax:                                  3573513 - 357382

 

 

THPT Huỳnh Thúc Kháng
[Quay lại]
Dòng Thời Gian
VideoClip
Tin Tức Nổi Bật
Sự Kiện Nổi Bật
Số Lượt Truy Cập
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Copyright @2012 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Địa chỉ: Phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk Email: thpthuynhthuckhangdaklak@gmail.com - htk@thpt-huynhthuckhang-daklak.edu.vn Phone/fax: (0500)6257113

TOP